Vuoden 2009 vastasyntyneet - heissä on jotain erityistä

Kirjoittanut Marielle Croft ( www.croftastrologer.com)

Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Sisällysluettelo - Heidän tarinansa

1. Lyhyt tarina (kaikille)

2. Pitkä tarina (niille jotka haluavat tietää astrologisia yksityiskohtia)

a. Uusikuu 26.-27.12.2008

b. Uusikuu yhtymässä Marsiin ja Plutoon

c. Saturnuksen kolmio Merkuriukseen

d. Venuksen ja Neptunuksen yhtymä 22 astetta Vesimiestä

e. Neptunus ja Uranus keskinäisessä vastaanottamisessa

f. Juoni tiivistyy

g. Jupiter-Neptunus-Kheiron 26 astetta Vesimiestä vs. Uranus 26 astetta Kaloja

h. Maailman polarisoituminen

i. Viimeisenä muttei vähimpänä: Venuksen ja Marsin yhtymä

1. Lyhyt tarina (kaikille)

Uusia sieluja on tullut maailmaan vuoden 2009 ensimmäisellä kolmanneksella, jolloin on ollut harvinaisia ja voimakkaita planeettayhdistelmiä. Voimme huoleti sanoa, että heidän joukossaan on myös ylösnousseita mestareita, ja vaihdamme heille nyt vaippoja!

Ei kestä kauankaan, kun alamme havaita epätavallisia ja poikkeuksellisia henkisiä voimia äskettäin syntyneissä vauvoissa. Heitä alkoi tulla Kauriin uudenkuun paikkeilla 26.-27.12.2008. Tahti kiristyi ja kiristyi saavuttaen huippunsa helmikuussa 2009, vaikka heitä saapui huhtikuun alkuun saakka. Sitten tilanne alkoi tasaantua ja jatkui "korkeavireisenä" eikä enää palattu siihen, missä ennen olimme. Ihmiskunnan energia oli kohonnut useita pykäliä tuossa prosessissa.

Heti kun he astuivat fyysiselle tasolle, heidän värähtelynsä sekoittuivat kollektiivienergiaamme. He pitäisivät pysyvästi yllä näitä korkeita taajuuksia meille kaikille, riippumatta siitä millaista heidän fyysinen elämänsä olisi. He tulivat lahjana ihmiskunnalle ja tukemaan kauniisti ylösnousemusprosessia.

He ovat usein hyvin intuitiivisia, mystisiä ja psyykkisiä. Useimmat heistä kykenevät havaitsemaan todellisuuden moniulotteisesta näkökulmasta, mukaan luettuna se mitä on ajan ja avaruuden tuolla puolen. Joidenkin viisaus ylittää ikävuodet lapsuusaikana. Toiset kärsivät ehkä terveysongelmista hyperherkän fyysisen kehon vuoksi. Jotkut eivät ehkä kykene saamaan mitään pysyvää ja realistista yhteyttä fyysiseen maailmaan. Pähkinänkuoressa: voimme odottaa odottamatonta, koska heillä on taipumusta asua enimmäkseen korkeammissa chakroissaan (tietoisuuden korkeammilla tasoilla). Tämä saa heidät luultavasti kokemaan jonkinasteista vastustusta laskeuta täysin fyysiseen muotoon. Heidän yleinen "ongelmansa" on maadoittumisen puute. Heidän vanhempansa ja huoltajansa voivat auttaa valtavasti käyttämällä parantajia tukemaan heitä laskeutumisessa ja vakiintumisessa ihmiskehoonsa. Sitten kun heidän tulee aika siirtyä aikuiselämään, nämä hoidot osoittautuvat arvokkaiksi heidän tehokkaalle ja realistiselle vastuidensa hallinnalle.

Kuluneiden noin 40 vuoden aikana neuvonantajat ovat kuvanneet erilaisten tietoisuustyyppien profiileja nuorissa. He ovat kutsuneet näitä indigolapsiksi. Nämä olivat luultavasti jäänmurtajia jälkeenpäin tuleville, koska heitä ei tule enää. Heidän jälkeensä olemme havainneet kaksi muuta sieluryhmää, joita on kuvattu kristalleina ja sateenkaarilapsina. Vuoden 2009 alkupuolella näyttää tulleen taas uusi aalto ja heidän ryhmäänsä ei ole vielä nimetty. (Suom. huom. Celia Fenn kutsuu näitä uuden maapallon timanttilapsiksi.)

Ne teistä jotka haluatte tietää tämän tarinan takana olevat astrologiset yksityiskohdat, siirrytäänpä nyt pitkään tarinaan!

2. Pitkä tarina (niille jotka haluavat tietää astrologisia yksityiskohtia)

a. Uusikuu 26.-27.12.2008

Uusikuu merkitsee aina uuden kuukierron alkamista. Mitä tahansa olosuhteet ovatkin, ne kehittyvät ja kukoistavat ainutlaatuisen luonteensa mukaisesti. Joulukuussa useat muut tekijät korostivat uuden alkamisen teemaa, ikään kuin uusi aikakausi alkaisi.

Kun kaksi tai useampi planeettaa kohtaa eläinradan samassa asteessa, sitä kutsutaan astrologiassa yhtymäksi. Esim. uusikuu on kuun ja auringon yhtymä. Yhtymät indikoivat aina uuden kierron alkamista ja sen pituus riippuu mukana olevien planeettojen vauhdista. Esim. Venuksen ja Merkuriuksen kierto kestää noin vuoden, Jupiterin ja Saturnuksen noin 20 vuotta. Yhtymät "hedelmöittävät" mahdollisuuden, mikä tulee selväksi kierron edetessä. Tällaisten kohtaamisten yksi planeetta kulkee nopeammin ja näin "tuo uutisen" (kohtaamisen luonteesta) eteenpäin eläinradalla. Oikea astrologinen termi tälle on "valon kantaminen".

Kuten selitämme alla, meillä ei ollut ainoastaan auringon ja kuun yhtymä, vaan myös Venuksen ja Neptunuksen yhtymä Vesimiehessä sekä Pluton ja Marsin yhtymä Kauriin 1. asteessa. Minkä tahansa merkin ensimmäinen aste merkitsee myös uusia alkuja. Tämän kaiken perusteella meitä näytetään työnnettävän uuteen aikaan!

Nämä olivat aktiivisia olosuhteita tuon uudenkuun aikana. Mennäänpä nyt syvemmälle juoneen.

b. Marsin ja Pluton yhtymä

Mars ja Pluto olivat yhtymässä Kauriin 1. asteessa. Muutamaa päivää aiemmin sekä aurinko että kuu olivat kohdanneet ne ja "kantoivat nyt valoa" edemmäs ilmentämiseen.

Kauris edustaa kypsyyttä, kokemusta, käytännön viisautta, tehokasta organisointia ja rakenteita. Se edustaa vanhaa ja tervettä järkeä.

Mars ja Pluto ovat hyviä ystäviä. Itse asiassa niillä on niin luonnollinen yhteys, että pidämme Plutoa Marsin korkeampana oktaavina! Mars pitää myös erityisesti Kauriista.

Mars edustaa rohkeutta ja urheutta - ja kovaa työtä tässä merkissä. Pluto huolehtii muutoksesta ja transformaatiosta. Silloin kun ne päätyvät yhteen, voimme kuvitella iskuporakoneen vaikuttavan maailmanlaajuisiin yhteiskuntarakenteisiin ja -perinteisiin - se on rautanyrkki tai päättäväinen ja komentava draivi, joka voi olla armoton. Vanhoista tai konservatiivisista tavoista vain puhtaimmat selviytyvät. Kaikki hämäräperäinen, väkivaltainen, toimimaton tai vastaava heitetään roskiin taakse katsomatta. Kyllä, se sattuu vähän joskus - mutta vain siellä, missä toimet ovat itseä palvelevia.

c. Saturnuksen kolmio Merkuriukseen

Neitsyen hallitsija, Merkurius, oli Kauriissa, kun taas Kauriin hallitsija, Saturnus, oli Neitsyessä. Ne olivat siis toistensa merkeissä. Sitä kutsutaan "keskinäiseksi vastaanottamiseksi" ja se parantaa kummankin merkin hyötyjä sallien keskinäisten energioiden suuremman kiertämisen. Se saa Saturnuksen käyttäytymään niin, kuin se olisi taas Kauriissa, ja Merkuriuksen käyttäytymään, että kuin se olisi taas Neitsyessä - ja edestakaisin. Se on mielenkiintoista tässä "keskinäisessä vastaanottamisessa", että näitä kahta planeettaa yhdistää kolmio - positiivisin ja mestarillisin suhde planeettojen välillä.

Kumpikin merkki ovat omistautuneita palvelijoita ja arvostavat oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta. Niiden hallitsijoissa on kyse päätöksenteosta ja kommunikoinnista (Merkurius) sekä niiden soveltamisesta (Saturnus). Ei epäilystäkään siitä, että paljon ajattelua ja suunnittelua oli käynnissä kulissien takana tuolloin. Joulukuussa ei ollut johtajaa ainakaan Kanadassa ja USA:ssa, koska valitut olivat vasta siirtymässä asemaansa.

Marsin ja Pluton voimakas lataus tekee tarpeelliseksi ja vääjäämättömäksi, että maailmanjohtajien - kaikilla tasoilla - on muutettava vanhoja tapoja sisältämään maailmanlaajuisen näkemyksen, mikä johtaa yhteisen varallisuuden edistysmieliseen ja oikeudenmukaiseen jakamiseen kaikille ihmisille. Ei mikään helppo tehtävä, mutta vääjäämätön vastuu meille kaikille - joko lähi- tai kaukaisessa tulevaisuudessa.

Planeetan nykyolosuhteet (maapallon lämpeneminen, talous, terveys, itäisten maiden kehittyvä voima, uudistuva energia ja resurssit ja vastaava) ovat epätavalliset ja ne tyrkyttävät luonnonlakejaan. Vastuussa olevat ihmiset näyttävät toisinaan olevan hukassa, koska uudet olosuhteet vaativat uusia menetelmiä eikä ole mitään roolimalleja opastamaan päätöksissä. Luontaisena taipumuksena näyttää olevan yritys uudistaa sitä, mikä muuttuu, tavallaan takaisin entiseen. Tämä ei toimi, koska nykyisyys ei ole sama olotila kuin menneisyys. Emme voi sovittaa vanhoja kehyksiä uuteen kuvaan, joka on muodoltaan erilainen.

Kauris edustaa johtajia ja Neitsyt kansaa. Keskinäinen vastaanottaminen indikoi selvästi, että sekä johtajien että kansan on nyt toimittava yhdessä, käsi kädessä, yhteistyössä ja toisiaan tukien. Se aika jolloin johtajat ottaisivat vastuun ja kansa seuraisi sokeasti (tai vastuuttomasti toisinaan), on ohi. Seisomme kaikki samalla maaperällä, tiukasti yhteenkuodottuna tiiminä. Se on niin uutta, että meillä voi edelleen olla taipumusta nojautua vanhoihin passiivisiin tapoihin, kunnes uusi "täräys" saa meidät taas omille jaloillemme. Tämä todellisuus tulee ilmeisemmäksi ja ilmeisemmäksi muutaman vuoden kuluessa ja on paljon helpompaa selvitä, jos hyväksymme sen nyt.

d. Venuksen ja Neptunuksen yhtymä 22 astetta Vesimiestä

Yllä puhuimme Marsin ja Pluton luontaisesta ystävyydestä. Venuksella, rakkauden ja kiintymyksen planeetalla, on myös korkeampi oktaavi: Neptunus, mystisen ja ehdottoman rakkauden planeetta. Kun planeettaoktaavit tulevat yhteen, syntyy synergiaa ja lopputuloksesta tulee paljon osiaan suurempi. Alatteko nähdä joulukuun uudenkuun aikaisten voimien uskomattoman ainutlaatuisuuden?

Eläinradan 12 merkissä tapahtuu henkinen evoluutio, mikä alkaa Oinaasta ja päättyy Kaloihin. Jokainen merkki sisältää kaikki aiemmat lisättynä omalla laadullaan. Matka täyttyy, suurenee ja syvenee merkkien läpi kulkiessaan. Tästä syystä 11. ja 12. merkkiä, Vesimiestä ja Kaloja, on pidetty sellaisina, joilla on korkeimmat taajuudet. Niitä vastaa kolmas silmä (6. chakra) ja kruunu (7. chakra).

Neptunus Vesimiehessä (kolmas silmä) hallitsee Kaloja (7. chakra). Neptunukseen liittyy luonnostaan inspiraatio, henkisyys, myötätunto ja ehdoton rakkaus. Uudenkuun aikaan Venus ja Neptunus olivat yhtymässä 22. asteessa Vesimiestä. Venus - kulkiessaan nopeammin kuin Neptunus - kantaa valoa eteenpäin ja sen viesti on korkeampi rakkaus.

Kontrastina kovaan Pluto-Mars-tyyliin Venus-Neptunuksesta tulee "samettihansikas rautanyrkkiin". Inhimillisestä rakkaudesta on tullut erottamaton osa siitä voimallisesta uudistuksesta, mikä on laitettu käyntiin. Siitä on tullut yhteinen nimittäjä, joka sekoittuu uuteen maailmassa esiin tulevaan johtajuustyyliin. Ensin voisimme huomata vastustusta tai jopa (mahdollisesti) hyökkäyksiä vanhalta koulukunnalta, mutta lopulta ne jotka roikkuvat (epätoivoisesti) kiinni aiemmissa tavoissa, eivät voi menestyä, koska he pitävät kiinni jostain sellaisesta, mitä ei enää ole täällä.

e. Neptunus ja Uranus keskinäisessä vastaanottamisessa

Korkeamman rakkauden tavat ovat alkaneet merkityksellisesti kuluneiden vuosien aikana. Kuten yllä mainittiin, Vesimies ja Kalat sisältävät korkeimpia taajuuksia. Ne sallivat ihmisten päästä korkeampiin havaintotapoihin, kuten intuitio, yliaistilliset havainnot, mystiset saavutukset jne.

Maaliskuusta 2003 maaliskuuhun 2011 meillä on Kalojen hallitsija Neptunus Vesimiehessä ja Vesimiehen hallitsija Uranus Kaloissa. Taas kerran meillä on "keskinäistä vastaanottamista" (eli hallitsijat toistensa merkeissä). Kuten yllä selitettiin, tämä olosuhde on erittäin suotuisa, koska se maksimoi mukana olevien merkkien potentiaalin suurempaan ilmaisumuotoon.

Kaikilla tänä aikana syntyneillä lapsilla on tuo mahdollisuus omassa elämässään tavalla tai toisella.

f. Juoni tiivistyy

Pitäen mielessä tarinamme etenemisen tähän mennessä, katsotaanpa, minne se nyt meidät vie.

Kun päivät kulkivat eteenpäin, lisää planeettoja alkoi kerääntyä Vesimiehen merkkiin tammikuussa 2009, mikä kohotti vielä korkeammalle merkin luontaista taajuutta. Huipentuma oli koko helmikuussa - korostuen vielä lisää ystävänpäivän paikkeilla!

Kenties muistatte, että useat ihmiset mainitsivat silloin kuuluisan laulun Aquarius vuodelta 1967, mikä yhtäkkiä ilmestyi esiin tämän ajan profetiana.

Planeetat jotka kerääntyivät Vesimieheen, olivat kaikki "hyviä"... Merkurius, Mars (kantaen valoa yhtymästään Pluton kanssa, kuten yllä mainittiin), Jupiter, Pohjoissolmu, Kheiron, Neptunus, kuu ja aurinko. Pohjoissolmu indikoi liikettä eteenpäin, evoluutiota, edistymistä. Kheiron tuo parannusta ja intuitiota. Jupiter kuljettaa anteliaisuutta ja etsii totuutta. Merkurius edustaa mieltä, ideoita, kommunikointia ja se korostuu kovasti, kun sitä ympäröi tämä ainutlaatuinen joukko.

Tällaisen kokoontumisen korkea taajuus sai monet ihmiset tuntemaan sekavuutta, maadoittumattomuutta, väsymystä tai sairautta ilman yhtään selvää oiretta. Joku kuvaili näitä aistimuksia näin: "Kuljen eteenpäin ja energiani menee tien sivussa. Energiakehoni ikään kuin leijuu fyysisen kehoni sisällä ja ympärillä."

Toisella tasolla henkiset mestarit kuvailivat noiden korkeiden taajuuksien vaikutuksia osaksi ylösnousemusprosessia, minkä uskotaan olevan ihmisen kehittymistä kohti suurempaa oivallusta.

Vauvat jotka syntyivät joulukuun uudenkuun ja (enemmän tai vähemmän) huhtikuun puolenvälin välillä, kantavat näitä ainutlaatuisia energioita kentässään ja tietoisuudessaan ja kenties vielä enemmän ne, jotka syntyvät helmikuussa. Näiden harvinaisten planeetta-asetelmien puhtaus ja korkea voima vihjaavat, että ylösnousseita mestareita luultavasti päätti inkarnoitua tuona aikana, voidakseen antaa opastustaan suoremmin meidän ihmisten keskuudessa. Luultavasti vaihdamme nyt heidän vaippojaan. On varmaa, että luonteeltaan epätavallisia ja korkeavärähteisiä sieluja tuli maailmaan tuona aikana. Pian tiedämme heidän yleisnimensä, aivan kuin tapahtui indigojen, kristallien ja sateenkaarilasten osalta. (Suom. huom. Celia Fenn kutsuu näitä uuden maapallon timanttilapsiksi.)

g. Jupiter-Neptunus-Kheiron 26 astetta Vesimiestä vs. Uranus 26 astetta Kaloja

Jupiter, Neptunus ja Kheiron ovat 26. asteessa Vesimiestä 22.5.-11.7.2009, kun Uranus on 26. asteessa Kaloja.

Mainitsimme yllä keskinäisen vastaanottamisen Uranuksen ja Neptunuksen välillä. Nyt tämä vaihto tapahtuu vieläkin voimallisemmin Jupiterin tehdessä yhtymän Neptunuksen kanssa. Tietenkin tiedämme, että Neptunus hallitsee Kaloja, mutta emme ole vielä maininneet, että Kaloilla on kaksi hallitsijaa, joista toinen on Jupiter. Kuten voitte nähdä, keskinäisestä vastaanottamisesta on tullut vielä rikkaampaa, koska kaikki hallitsijat ovat paikalla. Haavoittunut parantaja, Kheiron, lisäämässä oman kosketuksensa on hyvin upeaa, koska se tukee vihkimystä korkeammille heräämistasoille! Kuten Eckhart Tolle kirjoitti kirjassaan Läsnäolon voima, meidän ei enää tarvitse kärsiä saavuttaaksemme valaistumista.

Näin poikkeavien planeettayhteyksien koko vaikutuksen ymmärtäminen on tietysti ulottumattomissamme, mutta laitetaanpa muutamia sanoja yhteen siinä toivossa, että ne käynnistävät innoituksen ja jopa oivalluksia.

Seitsemän chakran järjestelmässä kolme alinta chakraa edustavat vaistonvaraista (eläin)luontoamme. Sitten neljäs ja viides edustavat ihmisluontoamme ja kuudes ja seitsemäs jumalluontoamme. Kuudennen ja seitsemännen välillä on ohut verho, mikä sallii niiden toimia kahtena erillisenä tietoisuustasona. Ihmiset on koodattu saavuttamaan itsensä täydellinen oivaltaminen ja tämän tapahtuessa tuo verho HÄVIÄÄ, mikä saa seitsemännen ja kuudennen chakran yhdistymään. Silloin tapahtuu valoräjähdys ja ihmistä alkaa ympäröidä kirkas halo.

Keskinäinen vastaanottaminen Vesimiehen (6. chakra) ja Kalojen (7. chakra) välillä on siis aktivoitunut muutaman viime kuukauden aikana - eli ihmiskunta ikään kuin kokee nopeutumista, mikä hävittää tuon verhon. Tuona aikana syntyvillä lapsilla verho on ohut, jos heillä on sitä lainkaan. Heidän läsnäolonsa keskuudessamme niin korkean taajuuden kera vain jatkaa oman vihkimyksemme nopeutumista korkeammille olemassaolon tasoille.

Jos tuo on tavallaan mahtava uutinen, sillä on myös omat haasteensa. Ongelmat joista tulee vaikeimpia tulevien vuosien aikana, liittyvät maadoittumiseen. Vastasyntyneet tarvitsevat parantajien apua kyetäkseen laskeutumaan täysin alempiin chakroihinsa. Useimmat ihmiset hyötyvät sellaisesta avusta.

h. Maailman polarisoituminen

Yllä mainitut korkeat taajuudet jotka vaikuttavat meihin kaikkiin, toimivat voimakkaimmin siellä, missä "asumme" eniten. Hyvyyteen omistautuvista ihmisistä tulee vielä parempia, mystikot kehittyvät nopeammin valaistumiseen, taiteilijoita innoitetaan syvemmin jne. Ne jotka viljelevät enimmäkseen alempien chakrojen voimia (luonteeltaan vaistonvaraisia tai itseä palvelevia tavoitteita), kehittyvät myös nopeammin noiden linjojen mukaisesti, koska tämä energia ruokkii ja voimistaa sitä, mitä on.

Jonkin ajan kuluttua alamme nähdä dramaattista polarisoitumista ylöspäin ja alaspäin kehittyvien välillä - sanoisimmeko "valo vastaan pimeys". Sota näiden kahden välillä voisi johtaa onnettomiin tapahtumakäänteisiin yhteiskunnassa, mutta kehitys ylöspäin tekee sen selväksi ja vapauttaa Vesimiehen aikaan.

i. Viimeisenä muttei vähäisimpänä: Venuksen ja Marsin yhtymä

Muistakaa, että joulukuun uudenkuun aikaan sekä Mars ja Pluto että Venus ja Neptunus olivat yhtymässä. Mars ja Venus kulkiessaan nopeammin kantavat valoa eri merkkeihin käytettäväksi kylvetyn ilmentämiseen. Venus kulkee nopeammin kuin Mars, mutta se perääntyi (6.3.-17.4.2009), mikä antoi Marsin ottaa se kiinni, kun taas ne kulkevat suhteellisen samaa tahtia jonkin aikaa. Planeetat ovat yhtymässä 22.4.-20.6.2009.

Mitä se merkitsee? Juuri sitä mihin joulukuun uusikuu on suostunut... toimimaan rohkeasti (Mars) uudistumisessa pitäen kiinni rakkaudesta (Venus). Maailma on kyllästynyt sotiin, ja vaikka vakavaa uudelleenjärjestelyä on tapahduttava, se haluaa sen tehtävän humanitaarisena yhteistyönä ja vastaavilla tavoilla.

On uusi aikakausi! Voimme langeta aina silloin tällöin vanhoihin tapoihimme, muttemme pitkäksi aikaa. Meillä ei ole enää varaa elää tiedostamatta.

Muutaman vuoden kuluttua voimme tuomita itsemme barbaareiksi, koska olemme sallineet yhteiskuntamme jättää jotkut jäsenensä köyhyyteen ja jopa kodittomuuteen. Silloin emme vielä tiedostaneet!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.