Saturnus - karman herra


Syntymäkartan jokainen osanen liittyy karmaan kartan ollessa niin edellisten elämien tekemisten kuin tekemättä jättämistenkin summa. Tinkimätöntä Saturnusta pidetään kuitenkin planeetoista karmallisimpana ja sitä kutsutaankin syystä karman herraksi. Saturnus pakottaa meidät kohtaamaan omat varjomme niin kauan kunnes olemme sinuja niiden kanssa. Se nostaa käsittelyyn asioita, joissa on aiemmin oltu rajoittuneita tai käytetty asemaa väärin. Aiemmin laiminlyötyjä harjoitellaan nyt uudelleen ja jos oppilas ei suostu oppimaan, läksyt vaikeutuvat kerta kerralta.

Saturnuksen huone- ja merkkisijainti kuvaavat syntymäkartalla asioita, joissa kärsitään usein itseluottamuksen puutteesta sekä kyvyttömyyden ja estymisen tunteista ja joissa ollaan taipuvaisia pyytelemään anteeksi. Super-Egon tavoin Saturnus arvostelee toimiamme ja saa tuntemaan, ettemme ole tarpeeksi hyviä. Myös erilaiset pelot, vajavuudentunteet ja niihin liittyvät puolustusmekanismit kuuluvat niihin teemoihin, joita karttamme Saturnus pakottaa meidät käsittelemään voidaksemme kasvaa kivun kautta vahvemmiksi.

Saturnus edustaa myös aikaa, rakenteita, pysyvyyttä, perinteitä, moraalia, yhteiskunnan lakeja ja normeja sekä auktoriteettejä. Sen energiat ovat kontrolloivia, hidastavia ja rajoittavia. Saturnus toimiikin uudistavan Uranuksen vastavaikuttajana, jotta yhteiskunnnan tarpeelliset rakenteet säilyisivät. Se on myös erinomainen maadoittaja, joka vetää alas Neptunus-pilvistä. Saturnuksen avulla pysytään kosketuksissa realismiin ja rajoihimme.

Länsimaisen astrologian tulkinta Saturnuksesta on kuitenkin usein turhankin synkkä ja se mielletään liian yksipuolisesti vain rajoitteiden, ankeiden aikojen, velvollisuuksien ja terveysongelmien tuojaksi. Kannattaa muistaa, että vaikka Saturnus onkin ankara opettaja, se on myös äärimmäisen oikeudenmukainen, joka ei jätä palkitsematta ahkeraa oppilasta. Intialaisessa astrologiassa Saturnukseen liitetäänkin herääminen ja jopa valaistuminen.

Terveysastrologiassa Saturnus edustaa mm. luustoa, jänteitä, niveliä, hampaita ja ihoa sekä myös sappirakkoa. Haastavasti aspektoituna se altistaa kroonisille terveysongelmille kuten esim. reumatismille ja artriitille. Se nostaa esille sille eläinradan merkille tyypillisiä terveysongelmia, jossa se sijaitsee. Esimerkiksi Saturnus Kaksosissa saattaa altistaa hengityselinten ongelmille. Kannattaa muistaa, että myös terveysongelmat ovat tärkeitä opettajia, joista jokaisella on meille mukanaan jokin sanoma.
Ongelmathan ilmenevät yleensä ensin psyykkisellä tasolla. Jokin sellainen jäytää mieltä, pelottaa tai askarruttaa, joka vaatii työstämistä. Aina emme kuitenkaan osaa tai uskalla. Tai emme tunnista alitajuntamme viestejä. Tällöin ongelma alkaa myöhemmin ilmentyä fyysisen tason sairautena, joista jokaiselle on siis aina psyykkisen puolen syy. 

Saturnuksen merkki, huonesijainti ja aspektit kertovat syntymäkartalla niistä elämänalueista, joilla elämä heittää eteen ahkeruutta ja ponnisteluja vaativia haasteita. Saturnus edustaa asioita, joissa eniten kärsimme itseluottamuksen puutteesta ja joissa tunnemme joko omia tai toisten meille asettamia haasteita selvityä vielä paremmin. Karman herraksikin kutsuttu Saturnus heittää rattaisiimme kapuloita estääkseen meitä kiitämästä epäterveellisen kovaa. Se tuo elämäämme tervettä realistisuutta, mutta myös rajoja, sääntöjä ja tapoja.


Saturnus kertoo myös kestävyydestä, sitkeydestä, pitkäjänteisyydestä, itsehillinnistä, luotettavuudesta ja vastuuntunnosta. Myös isää ja muita auktoriteettihahmoja Saturnus kuvaa kartalla Auringon ohella.

SATURNUS ELÄINRADAN MERKEISSÄ 


Saturnus viipyy yhdessä eläinradan merkissä noin 2,5 vuotta kerrallaan. Siten sen merkki ei ole niin henkilökohtainen kuin huonesijainti ja sen aspektit syntymäkartan muihin planeettoihin ja akseleihin. Alennusmerkissään Oinaassa Saturnus heittää eteen impulsiivisuuden ja kontrolloimisen tasapainottamisen. Härässä läksyjä opetellaan talouden ja turvallisuuden areenoilla. Kun Saturnus sijaitsee Kaksosissa, suunta on kohti suurempaa mielen vapautta ja iloa. Rapu-Saturnus työstää kodin ja vanhemmuuden teemoja. Liiallisen ylpeyden ja itsekeskeisyyden teemoissa ponnistellaan silloin, kun Saturnus sijaitsee Leijonassa. Neitsyessä luovutaan liiasta kriittisyydestä ja opetellaan näkemään metsä puillta. Kumppanuus on yksi elämän vahvimmista opettajista silloin, kun Saturnus sijaitsee Vaa´assa. Skorpionissa karma liittyy seksuaalisuuteen ja valtaan kun taas Jousimiehessä painitaan liiallisen levottomuuden teemojen parissa. Kauriissa Saturnus on vahvana omassa merkissään heittäen haasteeksi mm. liiallisen vastuullisuuden ja emotionaalisen kylmyyden tasapainottamisen teemat. Vesimies-Saturnus opettelee läksyjään ryhmässä. Neptunuksen hallitsemissa Kaloissa Saturnus vetää rajoja äärettömyyteen. 


SATURNUS HUONEISSA

Ensimmäisen huoneen Saturnus viittaa elämään, jossa pakotetaan yhä suurempaan vastuullisuuteen ja vakavuuteen elämäniloa kuitenkaan kokonaan unohtamatta. Itsearvostuksen kysymykset voivat hiertää kivenä kengässä. Toinen huone symboloi haasteita taloudessa ja arvoissa. 3. huoneessa Saturnus askartelee mielen parissa altistaen haasteellisissa aspekteissa mm. masennukselle. 4. huoneen Saturnus nostaa esille vanhemmuuden teemat, 5. huoneessa isäsuhteen, lapset ja luovuuden sekä 6. huoneessa työn, arjen ja terveyden. Kun Saturnus on 7. huoneessa, taipumus etsiä aviopuolisosta auktoriteettihahmoa johtaa usein pettymyksiin. 8. huoneessa kohdataan seksuaalisuuden karmaa, 9. huoneessa oma elämänfilosofia joutuu kestotestin kohteeksi kun taas 10. huoneen Saturnus opettaa työelämän haasteiden kautta. 11. huone nostaa esille aiempia vihamiehiä. 12 huoneen Saturnus pakottaa kohtaamaan alitajuntaan kätkettyjä mörköjä.

SATURNUKSEN KONTAKTIT MUIHIN PLANEETTOIHIN 

Kosketuksissa Aurinkoon Saturnus heittää käsittelyyn isäsuhteen. Haasteellisissa kuvioissa fyysisen ja psyykkisen terveyden ongelmat ovat osana kasvua. Kuun ja Saturnuksen kontakteissa selvitellään tunne-elämän ja äitiyden karmaa. Merkuriuksen kumppanina Saturnus viittaa mentaaliseen karmaan. Venusta koskettaessaan Saturnus heittää kasvuläksyksi niin muiden kuin itsensäkin rakastamisen. Marsin ja Saturnuksen haasteellinen kuvio nostaa esille impulsiivisuuden ja kontrolloimisen tasapainon. Jupiterin ja Saturnuksen liitossa laajentava ja supistava, innostava ja rajoittava etsivät kultaista keskitietä. Kun Saturnus kohtaa Uranuksen, vanha ja uusi, säilyttävä ja hajottava etsivät tasapainoa. Neptunuksen ja Saturnuksen kontakteissa on kyse realismin ja haihattelun teemoista ja usein haastava kulma nostaa myös esille kroonisia terveysongelmia osana kasvua. Saturnus-Pluto laittaa kasvamaan pelkojen kohtaamisen kautta. 

SATURNUKSEN ROOLI ENNUSTAVASSA ASTROLOGIASSA

Kuva: Mainen matka, Johanna Vilen
Kuva: Mainen matka, Johanna Vilen

Saturnuksella on tärkeä rooli elämän syklejä tutkailtaessa. Transitoiva Saturnus tekee pääaspektin seitsemän vuoden välein syntymäkarttamme Saturnukseen rytmittäen näin monen elämän selvästi havaittaviin seitsemän vuoden jaksoihin. Saturnuksen transiitit tuovat mukanaan lisääntyneitä vastuita, velvollisuuksia, elämä saattaa tuntua raskaalta eikä asiat suju helposti. Toisaalta Saturnuksen transiitin aikana on yleensä myöntyväinen kovaan työntekoon kulloinkin käsittelyssä olevien asioiden suhteen ja Saturnus myös palkitsee suoritetusta urakasta - jos ei maallisella mammonalla niin ainakin henkisellä kasvulla.

Yksi merkittävä paalu elämässä on ns. Saturnuksen paluu noin 28 - 29 vuoden iässä. Tällöin transitoiva Saturnus palaa samaan asemaan kuin syntymäkartalla. Kyseinen ikäjakso onkin usein monella nuorella aikuisella merkittävä askel vastuullisempaan elämään esim. opiskelujen päättymisen ja valmistumisen, ensiasunnon hankkimisen tai vanhemmaksi tulemisen myötä.

Saturnuksen transiitit

Aikoja, jolloin Saturnus koskettaa planeettaohituksena syntymäkartan kohteita - planeettoja, akseleita ja huoneiden kärkiä - pidetään haastavina. Esille saattavat nousta niin terveysongelmat kuin erilaiset vastuut ja velvollisuudet erityisesti niissä asioissa, joissa läksymme ovat vielä tekemättä ja joissa henkinen kasvumme lyhytjänteisestä ja itsekeskeisestä lapsesta vastuulliseksi aikuiseksi on vielä kesken. Haasteet, joita olemme aiemmin vältelleet, nousevat esille uudestaan jokaisen Saturnus-transiitin aikana, joka kerta vain hieman haastavimpana.

Saturnus jaksottaa elämää seitsemän vuoden sykleihin, jolloin se tekee aspektia syntymäkartan sijaintiinsa nähden. Erityisen voimakkaita henkisen kasvun ja karman sovittamisen kausia elämässä ovat ns. Saturnuksen paluut. Ensimmäinen paluu osuu ikävuoteen 29-30. Se symbolisoi lapsuuden huolettomuuden loppumista ja mahdollisuutta siirtyä vastuulliseen aikuisuuteen. Elämään tuleva tarve etsiä pysyvyyttä ja turvallisuutta näkyy monesti mm. avioliiton solmimisena, talon rakentamisena tai lasten syntymänä Saturnuksen paluun aikoihin. Ensimmäinen paluu nostaa esille teemoja, joita on tarkoitus jatkojalostaa, kiteyttää, tiivistää ja eritellä Saturnuksen toiseen paluuseen asti noin 58-60 vuoden iässä, jolloin moni alkaa olla vasta lopullisesti sinut itsensä ja elämänsä kanssa.

"Jos täysi vapaus olisi mahdollinen, tuhoaisi se meidät nopeasti ja täydellisesti". - Maria Jotuni


SATURNIAALISTA SANANPOLJENTAA

Moralisti - ihminen, joka pelkää kuollakseen, että jollakin jossakin on hauskaa. - anonyymi

Jos täysi vapaus olisi mahdollinen, tuhoaisi se meidät nopeasti ja täydellisesti. - Maria Jotuni

Kokemus saa ihmiset tekemään aina uusia erehdyksiä samojen vanhojen asemasta. - Enos Magazine

Elämä on sipuli, kuorit sitä kerros kerrokselta ja välillä itket. - Carl Sandsberg

En koskaan unohda kasvoja - mutta teidän kohdallanne olisin valmis tekemään poikkeuksen. - Groucho Marx

Epätoivo on hinta, jonka joutuu maksamaan, kun asettaa itselleen mahdottoman tavoitteen. - Graham Greene

Hän hioi itseään aina, ja lopulta hänestä tuli tylsä, teräväksi hän ei ehtinyt. - Georg Christoph Lichtenberg

Älä ota elämää liian vakavasti: et koskaan selviä siitä hengissä. - Elbert Hubbard

Vapaus on vain kaaos paremmassa valaistuksessa. - anonyymi

Ihmisen yksinäisyys ei ole muuta kuin hänen elämänpelkoaan. - Eugene ONeill

Ikääntyminen on ikävää, mutta kypsymisessä ei ole valittamista.- Brigitte Bardot

Aika on suuri opettaja, mutta valitettavasti se tappaa kaikki oppilaansa. - anonyymi

Ainoa syy siihen, että lasten pitää kunnioittaa vanhempiaan on se, että vanhemmat ovat vahvempia. - Bertrand Russel

Iällä ei ole merkitystä - ellei satu olemaan juusto. - anonyymi