Kartan akselit

ASCENDENTTI (nouseva merkki)

Ascendentti näkyy kartalla vaakasuorasti kartan halkaisevana akselina. Akselin vasen pää on Ascendentti, naamarimme, kun taas akselin oikeassa päässä oleva Desc kuvaa ihmissuhteitamme. Ascendentti kuvaa sitä tapaa, miten lähestymme maailmaa, minkäväristen linssin lävitse katselemme ympärillemme ja millaiselta maailma meistä näyttää.

Ascendentin sanotaan myös olevan se ensivaikutelma, jonka muut meistä saavat. Siten Ascendentti on myös jonkinlainen naamiomme, se puolemme johon haluamme muiden ensimmäisenä tutustuvan. Ascendentin ja siitä alkavan ensimmäisen huoneen sanotaan myös kertovan syntymästämme ja lapsuudestamme.

Kartan ascendenttia tulkittaessa on otettava huomioon Ascendentin merkki, missä eläinradan merkissä eli ns. horoskooppimerkissä se sijaitsee. Se on ns. nouseva merkkimme. Myös Ascendentilla tai sen läheisyydessä, etenkin 1. huoneessa sijaitsevat planeetat antavat oman mausteensa tulkintaan. Tärkeää on myös katsoa ns. Ascendentin merkin hallitsija. Toisin sanoen jos Ascendentti on esimerkiksi Neitsyen merkissä, Neitsyen hallitsijaplaneetan Merkuriuksen merkki, huone ja aspektit antaa tärkeitä viitteitä siitä, millä elämänalueella luontaisimmin Ascendenttiamme ilmennämme. Kunkin merkin hallitsijaplaneetat löydät Aurinkomerkit-osiosta kunkin merkin kohdalta.


"Kysymys siitä, kuka tai mikä Minä on, ei ole lainkaan yksinkertainen". - Mark Twain

DESCENDENTTI (laskeva merkki)

Descendentti aloittaa kartallamme 7. huoneen, ihmissuhteiden huoneen. Descendentti - joka siis on aina vastakkainen merkkimme kuin Ascendenttimme - kertoo, miten ilmennämme itseämme suhteissa kanssaihmisiin ja mitä ihmissuhteiltamme toivomme. Descendentti ja 7. huone planeettoineen ja aspekteineen kertoo myös paljon siitä miten toimimme suhteissamme,mitä annamme suhteisiimme, mitä haasteita suhteissa kohtaamme ja mitkä ovat vahvuutemme.

Descendentin merkki on usein se merkki, johon tunnemme luontaisesti vetoa ihmissuhteissa. Descedentin merkin sanotaan olevan se merkki, joka on itsellemme vierain ja jonka merkin ominaisuuksia sitten etsimme alitajuisesti kanssaihmisistämme täydentyäksemme ja voidaksemme siten tuntea itsemme kokonaiseksi. Se on myös siten merkki, josta meillä on eniten opittavaa. Sue Topkinsin sanoin Descendentti on se "mitä löydämme itsestämme löydettyämme sen ensin toisista".

" Kun ihminen näin oli halkaistu, puolikkaat hakeutuivat ikävissään toistensa luo; ne syleilivät toisiaan ja kietoutuivat yhteen sulautuakseen jälleen yhdeksi." - Platon, Pidot


Kuva: Satulinna, Mirja Haikala
Kuva: Satulinna, Mirja Haikala

MC (keskitaivas, Medium Coeli)

MC-IC-akseli on toinen kartan akseleista. Asc-Desc-akselin halkaistessa karttaympyrän vaakasuunnassa, MC-IC jakaa sen pystysuunnassa. MC on akselin ylempi pää (keskipäivä, kartan korkein kohta) aloittaen kartan kymmenennen, uraa, elämäntehtävää ja julkista minää kuvaavan huoneen. MC ja 10. huone kuvaa myös kunnianhimoamme ja tavoitteitamme, sitä mihin elämässämme pyrimme, sitä mistä toivomme saavamme itsellemme arvostusta ja mistä haluamme meidät muistettavan.

MC:n merkki kuvaa etenemistapojamme ja siitä voidaan myös tehdä karkeita johtopäätöksiä meille luonteenomaisimmin sopivista ammateista, joskin ammatinvalintaan vaikuttaa MC:n ja 10. huoneen lisäksi myös mm. 2. ja 6. huoneesta merkkeineen, planeettoineen ja aspekteineen. MC kertoo IC:n ohella myös vanhemmistamme.

"Menestys on sitä, että pidät itsestäsi, siitä mitä teet ja siitä miten sen teet." - Maya Angelou

IC (Keskiyö, Innum Coeli)

IC on pystysuuntaisen MC-IC-akselin alempi pää kuvaten 4. huoneen ohella juuriamme, sukuamme, vanhempiamme ja perhettämme, sen tunneilmapiiriä ja myös fyysisiä puitteita. MC:n ollessa keskipäivä, IC on keskiyö ja kuvaa siten kaikkein yksityisimpiä asioitamme. IC kuvaa myös kotiamme ja muuta kiinteää omaisuuttamme. Tulkinnassa kannattaa ottaa huomioon IC:n merkki sekä IC:llä ja 4. huoneessa olevat planeetat aspekteineen. Myös IC:n hallitsijaplaneetta huonesijainteineen antaa viitteitä asioista, jotka linkittyvät elämässämme yhteen kodin kanssa.

"Laajemmassa mielessä kotinamme voi toimia kaikki se, mihin olemme hengen tai tunteen tasolla ehdollistuneet, mikä saa meidät tuntemaan olomme mukavaksi. Tätä psykologista kotiympäristöä kuljetamme mukana olemme sitten missä tahansa maan pinnalla. Se luo alitajunnaksi kutsumme alitajunnaksi ja ratkaisee alitajuiset reaktiotapamme ja tunnetyyppimme." - Frances Sakoian & Louis S. Acker