Mars - minä toimin


Marsin merkitys on roomalaisessa ja kreikkalaisessa mytologiassa hieman toisistaan poikkeava. Kreikkalaisten Ares liittyi tuhoavaan, sokeaan aggressioon kun taas roomalaisten Mars toimi rakentavammin ja omasi yhteyksiä myös maanviljelykseen, kevääseen ja hedelmällisyyteen. Se edusti myös kykyä syvimmän olemuksen ilmentämiseen ja oman totuuden seuraamiseen. Voimmekin valita, kumpaa Mars-prinsiippiä ilmennämme itsessämme: olemmeko tuhoavia vai rakentavia?

Astrologiassa Mars symboloi mm. tahtoa, toimintaa, aktiivisuutta, eloonjäämiskeinoja, impulsiivisuutta ja kestävyyyttä. Parhaimmillaan Mars toimii dynaamisesti ja tarkoituksenmukaisesti kannustaen yksilöä ylittämään potentiaalinsa. Pahimmillaan sen energiat altistavat huojumaan aggressioiden aallonharjoilta depression syvimpiin syövereihin. Ongelmat syntyvät nimenomaan Marsin energioita väärin käytettäessä.

Sielun tarkoitusta ja kehityskulkua hahmottelevassa karmallisessa astrologiassa Marsin asema ja merkki antavat viitteitä edellisestä inkarnaatiosta, erityisesti voiman väärinkäytöksestä ja sen tasapainottamisesta tässä elämässä.

Mars kertoo syntymäkartalla siitä, miten toimit, miten ilmaiset aggressiosi, miten kunnianhimoinen olet, miten liikunnallinen ja aktiviinen olet, oletko impulsiivisen rohkea pellepeloton vai turvallisuudenkaipuisempi varmistelija. Esimerkiksi monella urheilijalla ja sotilasuralla toimivalla syntymäkartan Mars on usein vahva.

Mars kertoo myös intohimoista - olkoon kohteena sitten vastakkainen sukupuoli tai esimerkiksi jokin harrastus. Naisen kartan Marsia tarkastelemalla voidaankin löytää malleja siitä mieskuvasta, johon nainen tuntee vaistomaisesti vetoa. Miehen kartalla Mars taas kuvaa miehen seksuaalisuutta ja ylipäänsä roolia vastakkaisen sukupuolen parissa.

Tulkinnassa on otettava huomioon Marsin merkkisijainti, huone ja aspektit syntymäkartalla. Esimerkiksi aspekti Uranukseen vauhdittaa Marsia entisestäänkin Saturnuksen kontaktin taas vastaavasti hillitessä Marsin vauhtia. Henkilö, jonka syntymäkartalla Mars on esimerkiksi Ravussa, on myös taipuvainen käyttäytymään vähemmän aktiivisesti, tunteiden vaikuttaessa suuresti aktiivisuuteen, kun Oinas-Marsin kartallaan omaava omaa aktiivisuutta ja toimintatarmoa vaikka muille jaettavaksi. 


MARS MERKEISSÄ

 • Mars Oinaassa: Rohkea ja aktiivinen eteenpäinpuskija täynnä toimintarmoa
 • Mars Härässä: Käytännöllinen ja järkevä harkitsija, joka toivoo toiminnaltaan konkreettista tulosta
 • Mars Kaksosissa: Nopeatempoinen, useasti mielenkiinnon kohteita vaihtava toimija
 • Mars Ravussa: Tunteikas, hidastempoinen, tunteet vaikuttavat aktiisivuuteen, ei kilpailuhenkinen
 • Mars Leijonassa: Aktiivinen toimija, joka odottaa saavansa teoistaan tunnustusta
 • Mars Neitsyessä: Toimissaan tarkkuuteen, täydellisyyteen ja puhtauteen pyrkivä
 • Mars Vaa´assa: Tasapainoa etsivä ja sitä ylläpitävä, diplomaattinen toimija
 • Mars Skorpionissa: Toiminta usein kulissien takaista, salaperäistä ja syvällistä
 • Mars Jousimiehessä: Urheilullinen, rehti ja rehellinen luonnonlapsi
 • Mars Kauriissa: Vakava ja vastuullinen toimintatapa
 • Mars Vesimiehessä: Halu yllättää, tehdä jotain erilaista
 • Mars Kaloissa: Tunteellinen, toimintatarmo saattaa kääntyä sisäänpäinSUHDE PLANEETTAKUMPPANEIHIN

Marsin aspektit antavat lisäviitteitä keinoista, joita valitsemme avuksemme yrittäessämme käyttää voimaamme ja ohjailla elämäämme. Haastavat aspektit kuvaavat oppiläksyjä oman voiman käytössä sekä itsenäisyyden ja littoutumisen välillä.

Marsin ja Auringon kumppanuudessa vallitsee parhaimmillaan elinvoima ja aktiivisuus, pahimmillaan tyrannius ja vahvuuteen sairastuminen. Feminiininen Kuu on Marsille haasteellinen kumppani tunteiden ja toiminnan joutuessa helposti törmäyskurssille keskenään. Ongelmallinen suhde naissukupuoleen voi näkyä kartalla Kuun ja Marsin neliöstä. Mielen ja kielen symbolia Merkuriusta Mars vauhdittaa joskus hermostuneisuuteen asti. Marsin ja Venuksen haasteelliset kuviot haastavat etsimään tasapainoa yksilöllisyyden ja liittoutumisen tarpeiden välillä tunteiden vaihdellessa rakkaudesta vihaan. Jupiter innostaa Marsia fyysisen ja psyykkisen maailmankuvan laajentamiseen, joskus jopa fanaattisuuteen asti. Saturnus antaa toiminnalle rajoja ja realismia, mutta altistaa haastavissa aspekteissa epäilemään omaa vahvuutta.Uranuksen kumppanina Mars on aktiivinen ja yksilöllinen, mutta myös räjähtävä ja ennustamaton. Rajaton Neptunushaastaa Marsin yksilöllisyyden. Parhaimmillaan liitosta syntyy inhimillisyyttä ja empaattisuutta, haastavimmillaan riippuvuutta. Pluton koskettaessa Marsia, elämänmittaisena läksynä on oman Marsin työstäminen. Se voi olla taipuvainen dominointiin tai väkivaltaisuuteen. Kun Marsille löytää mission, yksilöstä on mahdollista kehittyä rohkea epäkohtien puolesta taistelija. 


MISSÄ HUONEESSA MARS KARTALLASI ASUU?

Huone, jossa Mars syntymäkartalla sijaitsee, samoin kuin huone, jonka kärjellä on Oinaan merkki, ilmaisevat ne elämänalueet, joissa luonnostaan ilmennämme Marsin edustamaa tahtoa ja toimintatarmoa saaden asiat alulle. Toimintatarmon rakentavaa kohdistamista harjoitellaan silloin, jos Mars on syntymäkartan 1. huoneessa. 2. huoneen Mars painii seksuaalisuuden ja materialistisuuden parissa. Kolmannessa huoneessa Marsin omaavan haasteena on rakentavan kommunikoinnin opetteleminen. Lapsuudenkodin ristiriitojen ketjun katkaisemisen tarpeeseen viittaa 4. huoneen Mars.Viidennessä huoneessa Mars tarvitsee mahdollisuuden toimia luovasti. 6. huoneen Mars etsii metsää puilta. Omien energioiden tasapainotus kanssaihmisten energoiden kanssa on läksynä silloin, kun Mars sijaitsee syntymäkartan 7. huoneessa. Synnyn useita kertoja elämäni aikana uudelleen, viestii kahdeksannen huoneen Mars. 9. huoneessa Mars on löytöretkeiljä. Kun työ on missiona, Mars sijaitsee kartan 10. huoneessa. Epäsovinnaisissa yhteisöissäkin voi 11. huoneen Marsia toteuttaa. Sisäinen maailma on ulkoista aktiivisempi silloin kun Mars löytyy kartan 12. huoneesta.


HYVÄKSY MARSISI

Sinänsä Marsin edustama aggressiivisuus ei ole vain negatiivinen asia. Positiivinen aggressio on vahva, elämässä eteenpäin vievä voima, joka antaa mahdollisuuden kasvaa ja saavuttaa päämääriä. Marsin energiat mahdollistavat uusien asioiden oppimisen. Meillä on valta sanoa vastaan tuleville asioille "kyllä" tai "ei", joka on välttämätöntä voidaksemme kasvaa itsenäisiksi ja irtaantua ihmisistä, jotka yrittävät hallita tai ylisuojella meitä. Aggressiivisuuden kielteiseksi koettuja puolia pelätessä saattaa tukahduttaa oman sisäisen voimavaransa, jolloin energia kääntyy sisäänpäin hyökäten omaa elimistöä vastaan. Seurauksena voi olla mm. sydänongelmia, ihottumia, seksuaalisia ongelmia, tulehdustauteja, vatsavaivoja ja pään alueen ongelmia.

Jos pelkäämme liikaa Marsiin liittyvän aggressiivisuuden kielteisiksi kokemiamme puolia, tukahdutamme vahvan sisäisen voimavaramme. Heitämme tällöin vapaaehtoisesti oman elämämme ohjakset pois käsistämme. Kun estämme Marsiamme toimimasta, estämme oman mahdollisuutemme kehittyä, pitää puolemme, laajentaa polkujamme ja saavuttaa potentiaalimme henkisessä kehityksessämme. Hyväksy siis Marsin kaikki kasvot, sillä jokaisella niistä on oma tehtävänsä.

" Silmä silmästä tekee koko maailmasta sokean". - Gandhi

MARS ENNUSTAVASSA ASTROLOGIASSA

Kuva: Tähdenlento, Johanna Vilen
Kuva: Tähdenlento, Johanna Vilen


Marsin kiertonopeus eläinradan ympäri on noin kaksi vuotta. Siten Mars viipyy jokaisessa merkissä noin kaksi kuukautta. Transitoiva Mars ei maalaile kuvaa elämän merkittävimmistä sykleistä. Sen sijaan se on usein lyhytaikaisempien jaksojen ajoittaja. Esimerkiksi kerran kahdessa vuodessa toistuva Marsin yhtymä syntymäkartan Auringolle tuo eteen jakson, jossa oman voiman kanssa ollaan tekemisissä haastavalla tai rakentavalla tavalla.

Merkittäviä sen sijaan ovat hitaiden planeettojen tekemät transiitit syntymäkartan Marsille. 

Yleismaailmallisesti,  noin kahden vuoden välein tapahtuvien Marsin perääntymisjaksojen sanotaan olevan aikoja, jolloin Mars on aktiivisimmillaan ja haasteellisimmillaan. 

MARSMAISTA PUHETTA

Silmä silmästä tekee koko maailmasta sokean - Gandhi

Ei riitä että voittaa, toisten täytyy hävitä. - anonyymi ajattelija

Aloittelijakin voi onnistua iskemään tytön. Mutta eroon pääsyssä tarvitaankin jo kokenutta miestä. - Clark Gable

Herrasmieheksi syntyminen on sattuma, herrasmiehenä kuoleminen saavutus. - Bob Goddard

Ei ole konstikaan olla rohkea, jos ei pelota. - Tove Jansson

Kokemattomuus saa nuoren miehen tekemään sen mitä vanhempi mies väittää mahdottomaksi. - Herbert V. Prochnow

Ihmisen elämä kutistuu tai laajenee suhteessa hänen rohkeuteensa. - Anais Nin

Suuttumus on ihmismielen keino panna kone vapaalle siihen saakka että kärsivällisyys alkaa taas tuottaa käyttövoimaa. - anonyymi

Tappio on pahempi kuin kuolema. Sen kanssa on opittava elämään. - Bill Musselman

Isänmaanystävät puhuvat aina kuolemisesta maan puolesta, mutta eivät koskaan tappamisesta maan puolesta. -Bertrand Russell

*