Kuunsolmut

KUUNSOLMUT - KARMALLISEN KEHITYSSUUNNAN KERTOJAT

Kuunsolmut ovat astrologisella kartalla laskennallisia pisteitä. Kuun yläsolmu on kohta, jossa Kuun rata leikkaa eteläisen latitudin, Kuun alasolmu sijaitsee aina tarkalleen yläsolmua vastapäätä.

Huolimatta siitä, että Kuunsolmut eivät ole samalla tavalla silmin havaittavin konkreettisia kuin vaikkapa Planeetat - ja vaikka kirjoittaja onkin ne Planeetat-osioon sijoittanut - Kuunsolmujen merkitys syntymäkartalla on merkittävä. Kuunsolmut kertovat yksilön karmallisista haasteista tässä elämässä.

Kuun Yläsolmu kertoo niistä mahdollisuuksista, tehtävistä ja tavoitteista, joita yksilön on tarkoitus oppia tässä elämässä. Kuun Yläsolmua aina tarkalleen vastapäätä sijaitseva Kuun Alasolmu sensijaan kertoo niistä ominaisuuksista, automaattisista ja tiedostamattomista toimintamalleista, jotka yksilö on tuonut mukanaan entisistä elämistä. Entisissä elämissä opittuja taitoja voi käyttää vahvuuksina tässä elämässä, mutta niitä ei ole enää tarkoitus kehittää edelleen vaan huomio on syytä kiinnittää Noususolmun kertomiin oppiläksyihin.

Kuunsolmujen sanomaa kunkin yksikön syntymäkartalla mietittäessä on otettava huomioon sekä Kuunsolmujen merkkisijainnit että huoneet.

Alasolmun merkki kertoo asioista, joissa henkilö on taipuvainen toistamaan samoja, aikansa eläneitä malleja. Alasolmun huonetta tutkailemalla voi havaita, millä elämänalueilla vanhaan takertumista eniten tapahtuu.

Yläsolmun merkki kertoo, millaisten asioiden toteuttaminen antaa tyydytystä ja tarkoituksenmukaisuutta elämään. Yläsolmun huone taas kertoo, millä elämänalueella elämänläksyjen oppiminen tapahtuu - mikä on se näyttämö elämän areenalla, jossa oppiminen vahvimmin tapahtuu.


 • Yläsolmu Oinaassa, Alasolmu Vaa´assa: Elämän oppiläksynä itsenäisyyden ja aktiivisuuden opetteleminen, miellyttämisenhalusta ja riippuvuudesta irrottautuminen
 • Yläsolmu Härässä, Alasolmu Skorpionissa: Arkipäiväisten elämänarvojen opetteleminen, terve materiaalisuus, maanläheisyys, luottamuksen kehittäminen
 • Yläsolmu Kaksosissa, Alasolmu Jousimiehessä: Avoimuuden, kommunikointikyvyn ja kevyemmän elämään suhtautumisen opetteleminen omiin ideologioihin hautautumisen sijasta
 • Yläsolmu Ravussa, Alasolmu Kauriissa: Hoivaavuuden, herkkyyden ja pyyteettömän rakastamisen kehittäminen karun askeettisuuden tai uranluomisen sijasta
 • Yläsolmu Leijonassa, Alasolmu Vesimiehessä: Oppia tajuamaan oma arvonsa, luovuuden ja elämänilon opetteleminen, tunteiden arvon ymmärtäminen
 • Yläsolmu Neitsyessä, Alasolmu Kaloissa: Tarkkuuden, erottelu- ja analysointikyvyn kehittäminen, konkreettinen tekeminen
 • Yläsolmu Vaa´assa, Alasolmu Oinaassa: Jakamisen, empatian ja diplomaattisuuden opetteleminen oman minän korostamisen kustannuksella
 • Yläsolmu Skorpionissa, Alasolmu Härässä: Syvällisyyden, henkisyyden ja tunteiden intensiivisyyden opetteleminen maallisten arkipäivän asioiden sijasta
 • Yläsolmu Jousimiehessä, Alasolmu Kaksosissa: Aatteellisuuden opetteleminen, eri ideologioihin keskittyminen ja asioiden puolesta toimiminen, pitkäjänteisyyden kehittäminen
 • Yläsolmu Kauriissa, Alasolmu Ravussa: Vastuullisuuden, ahkeruuden ja pärjäämisen opetteleminen, irti tunteiden suosta
 • Yläsolmu Vesimiehessä, Alasolmu Leijonassa: Itsensä korostamisesta kohti toisten huomioimista, minätietoisuuden kehittäminen ryhmätietoisuudeksi
 • Yläsolmu Kaloissa, Alasolmu Neitsyessä: Konkreettisuudesta kohti alitajunnan kehittymistä, mielikuvituksen ja intuitiivisuuden kehittäminen