Helena Blavatsky

Helena Petrovna Blavatsky os. von Hahn syntyi Jekaterinoslavin kaupungissa Etelä-Venäjällä 12. elokuuta 1831 klo 2:00:00 AM LMT. Helenalla oli jo varhaisesta lapsuudestaan lähtien lahjanaan vahva mielikuvitus ja intuitiivisia kykyjä. Helena näki enneunia ja pystyi ottamaan yhteyttä kuolleisiin. Kartalla onkin herkkyyttä itsen ja ympäristön välillä ilmentävä Rapu nousevana merkkinä. Selvänäkijöiden ja unennäkijöiden oma tunnusplaneetta Neptunus sijaitsee DC:llä, ihmissuhteiden akselilla avittamassa mielen vapaata lentoa kohti uusia ulottuvuuksia, muille näkymättömiä maailmoja ja kanssaihmisten kohtaamista uuden tietoisuuden siivittämänä, uusia ajatuksia levittäen. Neptunuksen ollessa Helenan kartalla uraa kuvaavan 10. huoneen hallitsijaplaneetta, ura ja ihmissuhteet kietoutuvat elämässä tiukasti yhteen.

Helenan syntymäkartan Aurinko on vahvassa, itseensä luottavassa Leijonan merkissä. Helenaa kuvattiinkin vahvatahtoiseksi, kuvia kumartelemattomaksi oman polkunsa kulkijaksi. On oltava vahva ja omattava tarpeellinen määrä itseluottamusta uskaltaakseen uskaltaa olla erilainen, valtavirrasta poikkeaja ja rajojen rikkoja. Helena kartan Leijona-Auringon ollessa oppositiossa Jupiter-Uranukseen, Helenan vahvuus suuntautui totuuden etsimiseen. Jupiter-Uranuksen sijainti originaalissa, uusia uria etsivässä Vesimiehen merkeissä kuvaa mainiosti Helena etsimän totuuden tavallisuudesta ja totutusta poikkeavaa luonnetta. Se mikä oli senaikainen, yleisesti hyväksytty "totuus" ei ollut Helenaa varten. Helena halusi tietää enemmän ja muodostaa ikioman totuutensa oman harkintakykynsä ja lahjojensa pohjalta ympäristön normeista ja mielipiteistä piittaamatta. Helena Blavatsky jakoikin kanssaihmisten mielipiteitä jyrkästi jo eläessään - ja tekee niin yhä vielä.

Helenan etsijän tien alkutaipaleelle mahtui avioliitto ja lapsen syntymä. Ironista kyllä, senaikaisesta venäläisestä kulttuurista johtuen naiseksi syntyneiden itsenäisyys ja vapaus koitti vasta avioliiton kautta. Siksipä Helenakin päätti avioitua jo 17-vuotiaana. Onni yli kuusikymppisen siipan kanssa ei kuitenkaan kukoistanut ja Helena jätti miehensä lyhyen avioliiton jälkeen. Helenan syntymäkartan miehuutta kuvaava Mars onkin kuvaavasti yhtymässä Saturnukseen antaen viitteitä Helenan tuntemasta vedosta nimenomaan vanhempia (Saturnus) kumppaneita kohtaan. Toisaalta myös omaa toimintaa kuvaava Mars yhtymässä Saturnukseen kertoo kantajansa lujasta luonteesta, sitkeydestä ja periksiantamattomuudesta, kyvystä edestä haluamaansa suuntaan vaikka läpi harmaan kiven. Helena ei kuitenkaan sitkeyttään avioliitossaan toteuttanut vaan halusi ennemmin olla vapaa kehittämään itseään. Naiseutta kuvaavan kahden planeetan, Kuun ja Venuksen yhtymän kolmio Uranukselle viestittääkin tunne-elämän kukoistavan enemmänkin muutosten kuin vakiintumisen kautta. Äkilliset muutokset parisuhteissa, ihmissuhteiden monet vaihdokset, alut ja loput kuvasivatkin hyvin Helenan elämää läheisempien ihmissuhteiden tasolla.

Etenkin Helenan pojan Jurin kuolema 5-vuotiaana aikaansai Helenassa uskonnollisen kriisin ja omien sanojensa mukaan Helena lakkasi tuolloin uskomasta kristilliseen Jumalaan. Jumalaan pettynyt Blavatsky kirjoittikin myöhemmin mm. seuraavasti: "Jumala, joka on vain ihmisen jättiläisvarjo, eikä edes parhaimman ihmisen". Kartalla niin vaimoutta, naiseutta kuin äitiyttäkin kuvaava Kuu on oppositiossa Plutoon - Helenan äitiys, naiseus ja tunne-elämä oli jo kosmisessa käsikirjoituksessa kirjoitettu tragedian muotoon, menetyksiä ja syvältä riipaisevia, vahvasti herättäviä kokemuksia sisältäväksi. Kuu-Pluto-opposition osuessa Helenan kartalla huoneisiin 4-10, elämässä oli vastakkainasettelua ja tasapainottelua nimenomaan kodin, naiseuden, äitiyden ja toisaalta uran välillä.

Pluton sijainti uraa ja elämäntehtävää kuvaavassa 10. huoneessa kertoo elämäntehtävän kohtalonomaisuudesta. Tehtävä voi olla niin ennalta määrätty, että henkilö ajautuu siihen melkeinpä pakonomaisesti erinäisten elämänvaiheiden ohjailemana. Kymppihuoneen Pluton omaavilla ammatinvalinta ei ole useinkaan kohdistu kepeisiin tai pinnallisiin aloihin vaan uraan liittyy pintaa syvempiä elämän teemoja esim. psykologiaa, lääketiedettä tai rajatietoa. Urahuoneen Pluto kertoo myös taipumattomasta tahdosta, jonka on vaikea hyväksyä muiden auktoriteettiasemaa ja joka sitten puskee ihmistä olemaan oman elämänsä suurin auktoriteettihahmo - mikseipä vielä muidenkin. Pluto liitetään astrologiassa myös kuolemaan ja niinpä Helenan yhtenä tehtävänä olikin levittää tietoisuutta kuolemasta, kuoleman jälkeisestä näkymättömästä maailmasta ja jälleensyntymisestä.

Avioliiton kahleet niskastaan karistaneena Helena matkusteli ympäri maailmaa etsiessään tietoa vanhoista uskonnoista ja myyteistä, okkulmismista ja ikiaikaisista viisauksista. Helena etsi myös selitystä kokemilleen ilmiöille - henkilökohtaista totuutta jonka varassa jatkaa elämää. Seurasi parinkymmenen vuoden elämänvaihe täynnä ankaraa itsekasvatuskoulua, vanhojen uskontojen tutkiskelua ja matkustelua ympäri maailmaa. Nelikymppisenä Helena olikin jo sisäistänyt uuden ideologiansa ja oman tehtävänsä sen levittämisessä. Helenan mukaan hänen tehtävänsä oli saada ihmiset ymmärtämään, että he kaikki ovat jumalallista alkuperää, kotoisin yhdestä Absoluutista, persoonattomasta ja äärettömästä Elämästä, ja siis veljiä keskenään.

Helena oli pienestä lähtien nähnyt astraalihahmoja ympärillään, mm. oman suojelusenkelinsä hahmon. Astraalisesti Helena oli tavannut jo aiemmin myös saman intilaisen, jolta sai myöhemmin käskyn perustaa yleismaailmaailmallinen, veljeyttä rotuun, uskontoon tai sukupuoleen riippumatta korostava Teosofinen seura (theos, jumala, ja sophia, viisaus). Teosofinen seura perustettiin New Yorkissa 17.11.1875. Seuran opit olivat sekoitus gnostilaisuutta, hindulaisuutta ja buddhalaisuutta. Blavatskyn mukaan hindulaisuus ja buddhalaisuus tuntevat sisimmässään perimmäisen totuuden, joka kuitenkin vääristyy ihmisen yrittäessä ilmaista uskonnon olemusta. Uskontotieteen näkökulmasta Teosofinen seura ja sen länsimaalaisen ja itämaisen uskonperinteen yhdistely on myös alkupiste monille New Age-aatteille. "Ainoastaan se mikä on ikuista on todellista." (Blavatskyn kirjasta Teosofian avain). Nykyisin Teosofinen seura on tunnettu kansainvälinen veljesseura, jonka tehtävänä seuran mukaan on paitsi yleisen veljeyden ytimen muodostaminen, edistää vertailevia uskonnollisia, filosofisia ja tieteellisiä tutkimuksia sekä tutkia tuntemattomia luonnonlakeja ja ihmisen salaisia voimia.

Opettajakseen Helena nimesi korkean vihityn nimeltä Mahatma Morya. Helenan saatua opettajaltaan määräyksen levittää tietouttaan laajemmalle ihmiskunnan tietouteen, Helena aloitti kirjallisen uransa. Ensimmäinen teos, Hunnuton Isis, ilmestyi 1877 herättäen valtavaa kiinnostusta ympäri maailmaa. . Vuosien saatossa Helena kirjoitti vielä suuren määrän kirjoja filosofiasta, moraalista ja salatieteestä. Suomeksikin Helena Blavatskyn eri teoksia on käännetty nelisenkymmentä. Syntymäkartoilla mm. kommunikointiin, kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen liittyvä 3. huone onkin Blavatskyn kartalla odotetusti kansoitettu. Huoneessa sijaitsee Mars, Saturnus ja Merkurius, kirjoittajien oma planeetta. Kvinkunssi Uranukseen kertoo aiheiden olleen perin erilaisia, siihenastisen maailmankatsomuksen vastaisia, uranusmaisen originaaleja ja uudistusmielisiä, osin kapinallisiakin aiheuttaen päänvaivaa spesialisteille monilla filosofisilla tutkimusaloilla. Ensimmäisen kirjan ilmestymisen aikihin vuonna 1877 elämään yllättäviä tuulia puhaltava Uranus olikin kuvaavasti juuri Helenan syntymäkartan 3. huoneen kärjellä aktivoimassa Helenaa kirjallisen tuotannon pariin. Progressiivisella kartalla pr. Aurinko ja pr. Merkurius olivat lähes asteentarkassa yhtymässä Helenan 6. huoneessa samoin kuin Kuu ja MC:kin - kaikki neljä intensiivisessä, syväluotaavassa Skorpionin merkissä.

Helena Blavatsky kuoli Lontoossa 8.5.1881, jota teosofisessa maailmassa nimitetään Valkoisen Lootuskukan päiväksi. Helenan kuolinpäivänä taivaalla oli harvinainen 7 planeetan + Kheironin stelliumi Härän merkissä. Stelliumi muodosti kiinteiden merkkien T-ristin yhdessä Helenan syntymäkartan Leijona-Auringon ja Vesimies Uranus-Jupiterin kanssa. Myös mm. SA Saturnus teki tarkkaa yhtymää kuoleman huoneeksikin nimetyssä 8. huoneessa sijainneelle progressiiviselle Marsille. Kuolemaa ei kuitenkaan em. kuvioistakaan olisi voinut etukäteen ennustella - ja hyvä niin.

"Meidän velvollisuutemme on napisematta juoda viimeinen pisarakin siitä, mitä elämän maljassa on meille tarjolla, noukkia elämän ruusuja ainoastaan sen tuoksun vuoksi, minkä ne voivat muille antaa ja itse tyytyä okaihin, jollemme voi nauttia sitä tuoksua niin ettei kukaan muu jää sitä vaille." Eikö noista sanoista tule vastaan sama nöyrä kieltäymys, suuri sääli ja itseuhrautumisen ilo, joka oli Jeesuksen koko elämä, - Hänen, jota H. P. B. usein mainitsee vain yhdellä nimellä: Kristus. "Korkeampi rakkautta on uhrautuminen, se että annamme muille enemmän kuin itsellemme!" - Helena Blavatsky

- Heli