Jupiter - suuri hyväntekijä  


Rakkaalla lapsella on monta nimeä: tähtitaivaan joulupukki, onnentuoja ja suuri hyväntekijä. Jupiter mielletäänkin planeetoista onnekkaimmaksi, jonka kontakteja kartan muihin kohteisiin pidetään suotuisina sekä syntymäkartalla että planeettaohituksina. Mutta onko Jupiter sittenkään pelkkä hyväntekijä vai myös vaativa opettaja?

Astrologisesti Jupiter on maskuliininen tulielementin planeetta, Jousimiehen merkin ja kartan 9. huoneen hallitsija. Jupiterissa yhdistyvät Jousimiehen viisaus, Kalojen rakkaudellisuus ja esoteerisen hallitsijansa Vesimiehen halu toimia ihmiskunnan hyväksi. Jupiterin symboliikkaan liittyvät korkeat ihanteet, uskonnollisuus ja moraali, elämän tarkoituksen etsiminen ja löytäminen, optimismi, innostus ja asiat, jotka tuovat elämään onnen tunnetta. Myös johtajuus, filosofiat, lakiasiat, politiikka, korkeampi koulutus, kaukomatkat ja monenlainen runsaus liittyvät Jupiterin symboliikkaan. Karmalliselta näkökannalta Jupiterin uskotaan liittyvän edellisissä elämissä kerättyyn positiiviseen karmaan.

Parhaimmillaan Jupiter on sekä maallista hyvinvointia tuova että henkisiä horisontteja laajentava opas, joka valaisee polkuamme pimeyden lävitse. Se näyttää meille mahdollisuuksia jotka kannattaa hyödyntää ja se innostaa pääsemään tavoitteisiin oman positiivisuutemme voimin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että suureellisuudessaan Jupiterin energiat voivat olla myös haitaksi ja kasvumme esteinä. Odotukset sekä itsestä että ympäröivästä maailmasta voivat olla turhan korkeat, asenne liian luottavainen ja ylimielinen, jolloin oma ponnistelu unohtuu. Taivaasta satavaa mannaa odotellessa realistiset tilaisuudet ja mahdollisuudet voivat jäädä hyödyntämättä.

Terveysastrologiassa Jupiter symboloi mm. maksaa. Vahva Jupiter altistaakin maksan metabolismille ja hyperglykemialle. Myös haima ja isot aivot liitetään Jupiteriin samoin kuin veren virtaus valtimoissa, kasvaimet ja ylipaino. 


Onnekkaaksi luonnehdittu Jupiter löytyy usein vahvana myös kuoleman hetken kartoilta. Lieneekö sen tarkoituksena havahduttaa meitä tarkistamaan usein turhan negatiivissävytteisiä asenteitamme kuoleman luonteesta kaiken loppuna?

Jupiter hallitsee Jousimiehen merkkiä ja aurinkokunnan laajimpana planeettana kuvaa myös mielen laajentumista esim. politiikkaan, uskonasioihin, itsensä kehittämiseen tai maailmankuvan laajentumista esim. matkailun avulla tai muutoin vieraisiin kulttuureihin tutustumalla. Huomaapa moni laajenevansa ihan fyysisestikin Jupiterin transiittien tuodessa monesti mukanaan äkillistä painonnousua.

Jupiter kertoo syntymäkartalla niistä mahdollisuuksista, joita kosminen käsikirjoitus on osaksesi tarjonnut. Jupiterin merkki ja huonesijainti aspekteineen kertoo asioista, joissa saat tunnustusta, jotka sujuvat helposti ja joissa olet kaikkein kykeneväisin laajentamaan tietouttasi ja kasvamaan henkisesti, löytämään elämän tarkoituksen. Jupiter edustaa myös optimistisuutta, elämäniloa ja kykyä luottaa elämän kantavuuteen. Myös matkustelu ja korkeampi koulutus liitetään astrologiassa Jupiterin teemoihin kuten myös filosofia, uskonnot, lakiasiat ja politiikka.

.

JUPITER MERKEISSÄ

Jupiter viipyy yhdessä eläinradan merkissä noin vuoden. Siten merkkisijainti ei ole niin henkilökohtainen kuin huone ja aspektit muuhun karttaan, joista enemmän myöhemmin tässä artikkelissa.

Oinas-Jupiter on pioneerihenkinen promoottori, joka voi valjastaa innostuksensa valintansa mukaan joko kaupallisten, poliittisten tai uskonnollisten arvojen käyttöön. Härässä Jupiter innostaa laajentamaan horisontteja kohti yhä luonnonläheisempiä ja vähemmän materialistisia arvoja. Kaksos-Jupiter saa hengenravintoa kirjoittamalla, lukemalla, opiskelemalla ja keskustelemalla. Kotini on linnani, julistaa pehmeistä arvoista ravintonsa saava Rapu-Jupiter. Leijonassa Jupiter on lämmin, luova ja optimistinen, joskus omahyväinenkin. Neitsyt-Jupiter osaa nauttia arjen pienistä iloista saadessaan auttaa ja palvella. Vaaka-Jupiterin identiteetin laajentuminen tapahtuu ihmissuhteiden kautta. Kun Jupiter sijaitsee Skorpionissa, sisäinen vahvuus ja kriisien kautta eheytyminen tuo elämään nautinnollista makua. Jousimiehessä Jupiter on omassa merkissään ja siten vahvana korostaen rehellisyyttä, seikkailuhenkisyyttä ja horisonttien laajentamisen tarvetta. Saturnuksen hallitsemassa Kauriissa Jupiter kohtaa vastakkaisuuden haasteen laajentumisen ja rajoittamisen vääntäessä kättä keskenään. Vesimies-Jupiter on tulevaisuussuuntautunut individualisti, jonka identiteetin kasvu tapahtuu osana ryhmää vaikuttamalla. Luovuus, intuitiivisuus ja herkkyys ovat olennaisena osana kasvua silloin kun Jupiter sijaitsee Kaloissa. Kutsu maailman pelastamiseen voi olla suuri. 

MITÄ JUPITER LAAJENTAA SYNTYMÄKARTALLA? 


Syntymäkartalla Jupiter laajentaa ja antaa mahdollisuuksia sille, mitä ikinä se kartalla koskettaakaan. Harmonisissa aspekteissa (yhtymä, sekstiili, kolmio) Jupiterin turvin voi kasvaa täyttämään potentiaalinsa erityisesti niillä elämänalueilla, joihin sen huonesijainti viittaa. Haastavat aspektit (neliö, oppositio ja kvinkunssi) kuvaavat kohtuuden opettelemisen tehtävää ja kehottavat aivan erityisesti välttämään ylimielisyyttä, liiallista itseluottamusta ja passiivista onnen odottelua. Rajoja asettava ja realismista muistuttava Saturnus toimii erinomaisena maadoittajana niillä, joita vahva Jupiter koskettaa joko syntymäkartalla tai planeettaohituksena.

Syntymäkartan Auringon ja Jupiterin kontaktit symboloivat itseluottamusta, johtamistaitoja ja optimistisuutta sekä vahvaa sisäisen viisauden kehittämisen ja jakamisen tarvetta. Humanitäärisyys, monenlainen ihmiskunnan palvelu ja opettaminen voivat kasvaa olennaiseksi osaksi identiteettiä. Sydänkeskeisyyden omaksumiseen, äitisuhteeseen, äitiyteen ja naiseuteen liittyvät Kuun ja Jupiterin keskinäiset kuviot. Mentaalisuus, kirjalliset ja suulliset kyvyt kukoistavat Merkuriuksen ja Jupiterin kontakteissa, jotka kertovat tarpeesta etsiä kosketusta korkeampaan minään mielen avulla.

Venuksen ja Jupiterin kontakteja pidetään siunauksellisina. Planeettojen energioiden yhdistyminen symboloi luovuutta, sosiaalisuutta, rakkaudellisuutta ja aistien harmoniaa. Mars-Jupiter taistelee paremman maailman puolesta rakkauden ja viisauden avulla. Jupiter-Saturnus on ikäkausikuvio, joka symboloi eri sukupolvien haasteita henkilökohtaisen laajentumisen ja yhteiskunnan sääntöjen ja rajoitusten välimaastossa. Jupiterin ja Uranuksen kontaktin kartalleen saaneet ovat tulevaisuussuuntautuneita uudistajia. Jupiterin liitossa Neptunuksen kanssa yhdistyvät henkisyys ja omistautuminen sekä näkemisen ja parantamisen lahjat. Jos kartallasi löytyy Jupiterin ja Pluton keskinäinen kuvio, erityisesti yhtymä, sinulla on lahjoja synnynnäiseen johtajuuteen, jossa valtaan liittyy myös suuri vastuu.

MITÄ ELÄMÄNALUETTA JUPITER TUKEE SINUN ELÄMÄSSÄSI? Syntymäkartta jakautuu 12 eri huoneeseen, joista jokainen kuvaa eri elämänalueita. Jupiterin huonesijainti kuvaa niitä kehyksiä, joiden puitteissa on mahdollista kehittyä ja luoda onnellinen suhde korkeimpaan minäänsä.

1. huoneen Jupiter luo omalla omalla positiivisuudellaan itselleen kaikki ne eväät, jotka katsoo tarpeelliseksi matkallaan kohti yhä suurempaa sisäistä viisautta. Toisessa huoneessa sekä materiaaliset että henkiset resurssit ovat mukana vaihtoehtoisesti joko edistämässä tai hankaloittamassa omaa kasvuprosessia. Kolmannen huoneen Jupiter symboloi mielen ja kielen rikkautta ja kehittymispyrkimyksiä. Neljännen huoneen Jupiteriin liittyy kodin ja perheen perinteiden jatkamisen mukanaan tuoma tyytyväisyys. 5. huoneessa Jupiter nautiskelee luovuudesta, taiteesta, lapsista ja romantiikasta. 6. huoneen Jupiterin onni löytyy arjen pienistä iloista sekä mm. omaan terveyteen panostamisesta. Parisuhteiden huoneessa (7. huone) Jupiter sulostuttaa ihmissuhteita. Yhteiset raha-asiat, perinnöt ja seksuaalisuus liittyvät 8. huoneen Jupiterin teemoihin. 9. huone on Jupiterin oma huone, jossa se liittyy omien perspektiivien laajentamiseen ja hankitun viisauden jakamiseen.10. huoneen Jupiter laajentaa tietoisuuttaan usein työksi asti. 11. huoneessa Jupiter ammentaa energiansa ryhmätoiminnasta. 12. huoneen Jupiteria pidetään siunauksena, eräänlaisena enkelinä olkapäällä, ja se antaa viitteitä edellisestä inkarnaatiosta esim. parantajana tai pappina. 

JUPITER ENNUSTAVASSA ASTROLOGIASSA

Kuva: Tropiikki, Johanna Vilen
Kuva: Tropiikki, Johanna Vilen

Jupiterin 12. vuotinen kierto syntymäkartan ympäri kertoo, millä elämänalueella voit kulloinkin odottaa myötätuulta tai uusia mahdollisuuksia.  Jupiter nostaa myös 12. vuoden välein valokeilaan syntymäkarttasi Jupiterin sen lupauksineen ja mahdollisuuksineen ja aloittaa elämässä uuden, 12. vuoden syklin.

Jupiterin transiitit tuovat usein eteen uusia mahdollisuuksia, jotka voivat vaihdella unelmien ihmissuhteesta toiveiden työpaikkaan. Kyse on kuitenkin vain mahdollisuudesta. Jos tarjottuun tilaisuuteen ei tartu, uusi tilaisuus saattaa tulla vasta 12 vuoden kuluttua, kun Jupiter tekee samanlaisen kuvion seuraavan kerran.

Jupiteria ei kannata ymmärtää pelkästään onnentuojana, sillä Jupiter laajentaa vallitsevaa tilannetta. Jos kahlaa elämässään ongelmavyyhdissä, Jupiterin ohitus voi kyllä helpottaa tilannetta siinä tapauksessa, että ponnistelee itse ahkerasti ongelmian ratkaisemiseksi. Passiivisuuteen tai ylimielisyyteen sortuessa on kuitenkin täysin mahdollista, että Jupiter kasvattaa ongelmia entisestään. Jupiterin symboloima laajentuminen voi näkyä myös fyysisesti esim. hallitsemattomana painonnousuna tai kasvaimien leviämisenä.


JUPITERIN JOVIAALEJA JUTTUJA

Kaikilla ihmisillä on hyviä tarkoituksia.- Bernard Shaw

Jos pidän vihreää oksaa sydämelläni, laulava lintu kyllä tulee. - kiinalainen sananlasku

Hiukan liikaa on juuri sopivasti minulle. - Jean Cocteau

Ihmisenhän on opittava sieppaamaan ilonsa pienistä ja turhista asioista, jotta hänen elämällään olisi makua. - Pentti Haanpää

Ei ole surullisempaa näkyä kuin nuori pessimisti paitsi vanha optimisti. - Mark Twain

Hän on juuri sellainen kiltti mies, joka ottaa kaksi kertaa lisää silloin kun ruoka on epäonnistunut. - Kid Severi

Onnistuja on hän, joka pitää kiinni vanhasta niin kauan kuin se on hyvää ja tarttuu kiinni uuteen heti kun se on parempaa.- anonyymi

" Sen luo, joka uskoo hyvään,
hyvä haltija eräänä päivänä
tulee sauvoineen

ja kysyy sitä yhtä ainoaa unelmaa,
sitä alati mieltä polttavaa,
kaiken muuttavaa.

Säälittäviä ovat ne,
jotka eivät uskalla uskoa 
hyvään ja haltijaan. 

Ja vielä säälittävämpää on,
jos ei sinä päivänä kuollakseenkaan tiedä,
mitä toivoa. "

- Tommy Tabermann -