Merkurius - mielen tulkki

Elohopean hallitsemaa Merkuriusta ei voi luokitella tiukkoihin raameihin. Tuo monikasvoinen mielen tulkki on yhtä muuntuvainen kuin ajatuskin. Jo Merkuriuksen kreikkalainen vastine Hermes oli vähintäänkin kaksikasvoinen. Sen kuvataan olleen mm. luonnon ja paimenten jumala, maagikko, käsityöläinen, varas, kaupankäynnin suojelija ja viestinnän mestari. Vain Hermeksellä oli lupa kulkea maailman ja manalan väliä välittäen viestejä jumalilta toisille. Siksi Merkuriusta kutsutaan myös Jumalten sanansaattajaksi. 

ASTROLOGINEN MERKITYS


Astrologisesti Merkurius hallitsee kahta eläinradan merkkiä. Kaksoset edustavat sen älyllistä ja kommunikoivaa puolta kun taas Neitsyt kuvaa Merkuriuksen käsityötaitoja ja näpppäryyttä.

Kuten kaikki muutkin syntymäkartan planeetat, Merkurius viitoittaa niitä teemoja, joita kohti on määrä pyrkiä voidakseen täyttää kosmisen elämänsuunnitelmansa koko potentiaalin ja kasvaakseen sellaiseksi kuin tarkoitettu on. Yksityiskohtia sielunsopimuksesta mentaalisen karman ja oppiläksyjen osalta voi etsiä Merkuriuksen merkki- ja huonesijainnista syntymäkartalla sekä sen aspekteista kartan muihin kohteisiin.

Vaikka Merkurius kuvaakin karmallisia haasteita ajattelun ja ilmaisun suhteen, se antaa myös ratkaisumalleja. On tärkeää miettiä, millaisen maailmankuvan on rakentanut itselleen omien uskomusten ja asenteiden pohjalta. Kapean katsantokannan vangiksi jäämisen sijasta mielen suunnattoman voiman oivaltaminen tarjoaa mahdollisuuden ryhtyä oman elämänsä alkemistiksi muuttaakseen elämäänsä mielekkäämpään suuntaan. Temppuun ei tarvita sen suurempaa taikuutta kuin ajattelutavan muuttaminen. Ongelmien pelkäämisen ja murehtimisen sijaan keskity kuvittelemaan haluamasi elämä! Ajatus on energiaa!

Ilma-elementin hallitsema Merkurius kuvaa myös mielen vapautta: ovat olosuhteet millaiset tahansa, ajatus on vapaa kulkemaan missä haluaa. Ajatuksen siivin voi seikkailla universumin mysteereihin tutustumassa tai vaikkapa edesmenneitä rakkaita tapaamassa. Vain mielikuvitus on rajana ja tuon rajankin voi ylittää milloin tahansa. Merkuriukseen liitetään myös odottamattomat tapahtumat, joiden merkitystä on aluksi vaikea ymmärtää, mutta jotka kuitenkin pitkällä tähtäimellä kääntyvät hyväksemme. Mieli antaa työkalut ymmärtää ongelmien tarjoaman opetuksen sekä sen, millä tavalla omaa suhtautumista muuttamalla ongelmaksi koetun asian kanssa selviää paremmin.

Merkuriuksen symboliikkaan kuuluvat myös mm. opiskelu, kaupankäynti, lyhyet matkat, liikenne, lapset, naapurit ja sisarukset.  Syntymäkartan Merkuriuksen merkki, huonesijainti ja aspektit kuvaavat ajatusmaailmaa ja tapaa kommunikoida. Merkurius edustaa myös älyllisyyttä, järkeä ja kykyä analysoida asioita. 

Terveysastrologiassa Merkurius kuvaa mm. keuhkoja, hermostoa, puhetta, kuulemista, oppimisvaikeuksia, suonia, motorisia taitoja ja kehon yhteistoimintaa. Merkuriuksen sauva esiintyykin edelleen terveydenhuollon symbolina. Kartan Merkuriusta rakentavasti toteuttamalla lahjana on fyysisestä iästä riippumaton ikuinen nuoruus. 

MERKURIUKSEN MERKKI

Merkurius ei ole koskaan 28 astetta kauempana Auringosta. Siten syntymäkartalla sen löytää joko samasta, edellisestä tai seuraavasta eläinradan merkistä kuin missä oma Aurinko sijaitsee.

Ilmamerkeissä (Kaksoset, Vaaka, Vesimies)
Merkurius on kotonaan korostaen loogista ja rationaalista ajattelua. Tulimerkeissä (Oinas, Leijona, Jousimies) Merkurius on nopea, inspiroiva ja intuitiivinen. Vesimerkeissä (Rapu, Skorpioni ja Kalat) Merkurius suodattaa tunteita. Maamerkin Merkuriuksen (Härkä, Neitsyt, Kauris) ajattelu on käytännöllistä ja puherytmi harkitsevaisen hidas.

 • Merkurius Oinaassa: Nopea, impulsiivinen kommentoija, sanoo ennenkuin ehtii ajattelemaan
 • Merkurius Härässä: Puheissaan ja ajatuksissaan harkitsevainen, pitää minkä lupaa
 • Merkurius Kaksosissa: Nopeatempoinen, tiedonhaluinen "kommunikaattori", yhteyksien ottaja
 • Merkurius Ravussa: Tunteet aina mukana päätöksissä ja puheissa
 • Merkurius Leijonassa: Itsevarmuudessaan luontainen esiintyjä, joka tarvitsee kiitosta yleisöltään
 • Merkurius Neitsyessä: Ajatusmaailmaltaan ja puheiltaan tarkkavaistoinen harkitsija
 • Merkurius Vaa´assa: Puheensa punnitseva, miellyttäväsanainen diplomaatti
 • Merkurius Skorpionissa: Tarkkavaistoinen, syvällinen ajattelija, joka avautuu vain harvoille
 • Merkurius Jousimiehessä: Hyväntahtoisen suorasukainen idealisti ajatuksissaan ja puheissaan
 • Merkurius Kauriissa: Tarkka ja harkitseva ajattelija ja puhuja
 • Merkurius Vesimiehessä: Yllättäviä, erilaisia ideoita peliin heittävä individualisti
 • Merkurius Kaloissa: Herkän tunteellinen ajattelija, vaistoihin vetoava puhuja

" Ajattelen, siis olen olemassa. " 

 - Rene Descartes 

MERKURIUS HUONEISSA

Merkuriuksen huonesijainti astrologisella syntymäkartalla kuvaa elämänalueita, joissa olemme uteliaita, levottomia, ikuisesti nuoria ja joissa kaipaamme älyllistä liikkumatilaa. Huoneen edustamilta elämänalueilta voi myös etsiä ja löytää sisäisen lapsensa, jolla on mahdollisuus älylliseen ja henkiseen laajentumiseen kohti yhä suurempaa tietoisuutta.

1. huoneen
Merkurius viittaa objektiivisuuden oppimisen läksyyn.
2. huoneessa mieli askartelee taloudellisesta turvallisuudesta riippumattoman itsearvostuksen parissa. Kolmannessa huoneessa Merkurius on idearikkaimmillaan omalla kotikentällään. Kohti suurempaa tietoisuutta kurkotellaan mm. opiskelun avulla.
Neljännen huoneen Merkurius altistaa sisäänpäinkääntyneisyylle, josta kurotellaan ulospäin, irti lapsuudenkodin ja vanhempien luomista ajatusmalleista.
5. huoneessa mieli kohoaa korkeuksiin luovuuden ja rohkean itseilmaisun keinoin.
6. huoneen
Merkurius on looginen ja organisointitaitoinen ja se on tarkoitus valjastaa muiden palvelemiseen.
7. huoneessa ajatusmaailmaa muovataan kanssaihmisten toimesta.
8. huoneessa mieli askartelee elämän suurien salaisuuksien parissa.
9. huoneessa
sielunmaisemaa laajennetaan opiskelemalla ja matkustelemalla.
10. huoneen Merkurius altistaa työstämään mentaalista karmaa työelämän areenalla.
11. huoneessa sisäinen viisaus jaetaan ryhmien hyödyksi. Karmallisesti 11. huone viittaa myös välien selvittämiseen aiempien inkarnaatioiden vihollisten kanssa. 
Syntymäkartan 12. huoneesta Merkurius löytyy monelta näkijältä. 

ASPEKTIT


Yhtymä Aurinkoon lisää kommunikoinnin ja ajattelun hallitsevuutta persoonassa. Kuun ja Merkuriuksen keskinäisissä kuvioissa yhdistetään alitajuntaa ja rationaalista mieltä. Kirjallisuus, runous ja musiikki sekä elämän kauneuden oivaltaminen liittyvät Venuksen ja Merkuriuksen kontakteihin. Mars vauhdittaa ajattelua, Jupiter innostaa laajentamaan mieltä kohti suurempaa totuutta. Karman herra Saturnus kuvaa rajoitteita ja ylitettäviä esteitä ajattelun, kommunikoinnin, mielen ja oppimisen alueilla. Uranuksen ja Merkuriuksen kontakti liittyy hermostoon ja tapaan nähdä asioita eri tavalla. Neptunus antaa ajatukselle siivet. Pluton kontakti Merkuriukseen kertoo mentaalisesta karmasta, jossa tämänkertaisessa elämässä mielen hallintaan ja kommunikointitapaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

MERKURIUS ENNUSTAVASSA ASTROLOGIASSA


Kuva: Purppurapuu, Johanna Vilen
Kuva: Purppurapuu, Johanna Vilen


Merkuriuksen nopealiikkeisyyden vuoksi
(kiertää syntymäkartan noin 1 vuodessa), sen liikkeitä
ei juurikaan seurata ns. ennustavassa astrologiassa.
Hitaiden planeettojen tekemät transiitit Merkuriukselle ovat merkittäviä ajatusmaailmaa muovaavia jaksoja.

Perääntyvän Merkuriuksen jaksot kertovat yleensä yleismaailmallisesti haasteista mm. liikenteessä, viestinnässä ja tietotekniikassa. Perääntyvän Merkuriuksen aika on erinomaista keskeneräisten asioiden loppuunsaattamisen aikaa.

MERKURIAALISIA MIETTEITÄ

Aatamilla oli asiat hyvin - kun hän kertoi hyvän jutun, hän tiesi ettei kukaan ollut kertonut sitä aikaisemmin. - Mark Twain

Ajatukset eivät säily. Niistä pitää tehdä jotakin. - Alfred North

Ei kieltä ihmisille annettu, jotta he kätkisivät ajatuksensa, vaan kätkeäkseen sen, ettei heillä ole ajatuksia. - Sören Kierkegaard

Älykkäällä naisella on miljoonittain luonnollisia vihollisia - kaikki tyhmät miehet. -Marie von Ebner-Eschenbach

Ja niin ystävykset alkavat yhdessä lukea kirjaa. Ja jokainen nauraa eri asioille.- Ulf Nilsson

Kesti viisitoista vuotta ennenkuin älysin, ettei minulla ole kirjoittamisen lahjaa. En kuitenkaan voinut luopua siitä, koska olin jo liian kuuluisa. - Robert Benchley

Ihmisiä on kahta lajia. Ne, joiden kanssa on hauska puhua ja ne, joista on hauska puhua. - Gunilla Dahlgren

Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se on tavoite itsessään.- Robert A. Henlein

Sinä pystyt, jos ajattelet pystyväsi. Niin käy kuin ajattelet. - Norman Vincent Peale

Ei kauneus ole kaikki, Jaska Jokunen. Minä rakastun aina tyttöihin jotka tuoksuvat kirjastolta. - Eppu

Etsiminen on verraton keino löytää. - J. R. R. Tolkien