Sellon tragedia


Uudenvuodenaattona tähdet (planeetat) olivat järjestäytyneet taivaalle perin haastavasti. Saturnuksen ja Pluton pitkäaikainen, monenlaisia jännitteitä, pelkoja ja haasteita ilmaan nostava neliö sai jo joulunpyhinä kumppanikseen Auringon, Venuksen ja Merkuriuksen. Pommi sytytyslankoineen oli siis jo esillä odottamaan sopivassa mielentilassa paikalle osuvaa sytyttäjää.

Päiviä jatkuneen, tiivistyneen tunnelman ajoitti katastrofiksi täysikuu, joka oli saapunut ampumisen tapahtumahetkellä Ravun alkuasteille, tarkasti oppositioon Pluton kanssa (väljemmin Auringon, Venuksen ja Merkuriuksen kanssa) ja joka muodosti myös tarkan neliön Saturnukseen. Saturnuksen ja Pluton jännitteinen T-risti nousi siis kosmisestikin valokeilaan ja oli Uudenvuodenaattona räjähdysherkempi kuin pitkään aikaan.

Astrokielellä Uudenvuoden aaton kartalla miestä kuvaava Aurinko ja naista kuvaava Kuu olivat siis oppositiossa ja siten mahdollisimman kaukana toisistaan. Auringon ja Kuun oppositiohan tarkoittaa siis käytännössä aina täysikuuta, joka taas tunnetusti altistaa herkkiä unettomuuteen, sairauskohtauksiin ja väkivaltaisuuksiin. Täysikuun aikana Aurinko (tietoinen mieli, ego) ja tunnemaailma (Kuu) ovat siis törmäyskurssilla ja niiden harmoninen yhteensovittaminen on muita ajankohtia haastavampaa.

Tapahtumahetken kartan miessukupuolta kuvaava Aurinko yhdessä Venuksen ja Pluton kanssa kertoi mm. vahvoista tunteista, mustasukkaisuudesta ja omistushalusta. Näillä kuvioilla rakkaudesta voi tulla sananmukaisesti elämän ja kuoleman kamppailu. Kartta kertoo myös osuvasti, ketä vastaan kamppailua altistuu käymään. Kartan vastakkaisella puolella sijainnut Kuuhan edustaa rakkautta ja mm. äitiä, vaimoa ja naista.

Mutta koska Uudenvuodenaaton aamuna tähdet olivat taivaalla samassa järjestyksessä kaikkialla, miksi väkivaltaisuuksia ei sitten ilmennyt kaikkialla maailmassa huomattavasti keskivertoajankohtaa enemmän? Täysin kattavaa selitystä ei yksikään astrologiaan perehtynyt voi tietää. Kuitenkin yksikään vaikeakaan ajankohta ei automaattisesti aiheuta vaikeuksia. Tähdethän eivät pakota, ne vain altistavat.

Esimerkiksi Sellon tapauksessa on oltava niin, että paikka ja tekijä valikoituivat monen eri tekijän yhteenvaikutuksena. En ole lähtenyt tekemään Sellon avaushetken karttaa, joka sekin olisi täysin mahdollista, jos vain aikaa olisi enemmän. Kuitenkin juuri Sellon kartan täytyy olla jollakin tapaa herkistynyt sen päivän haastaville,kosmisille energioille. Samoin uhrien kartoilta saattaa löytyä vahvoja kuvioita, joskaan ei välttämättä. Kuolema kun ei monestikaan näy kartalta ainakaan siten kuin odotamme sen näkyvän - ja hyvä niin.

Aamun lehti tietää Shkupollin syntymäajaksi 1.3.1966, mutta koska niin syntymäkellonaika kuin paikkakaan eivät ole tiedossa, kartalle osuneiden kuvioiden yksityiskohtainen tarkastelu on mahdotonta. Kuitenkin Shkpollilla oli - kellonajasta riippumatta - menossa mm. tr. Uranuksen yhtymä syntymäkartan Marsille. Se on sellaisenaan vain kerran 84 vuodessa kohdalle osuva kuvio, joka altistaa vahvaan toimintatarmoon, joka kannattaa purkaa esim. fyysiseen toimintaan, urheiluun jne.. Jos vahvoja kuvioita ei onnistu purkamaan rakentavasti tai vaikkapa kanavoimaan sallitusti, kuvioon voi liittyä hallitsemattomat aggressiot ja vihanpurkaukset. Mutta vaikka tapahtumahetken kartta olikin haastava, se ei suinkaan pakottanut Shkupollia surmatöihin. Ehkä haastavat, kosmiset energiat olivat kuitenkin se kuulu viimeinen pisara jo muutenkin yli äyräiden pursuavaan astiaan?

Mielenkiintoisesti jo Shkupollin omalla syntymäkartalla (sen mitä saa katsottua ilman tarkkaa syntymädataa) on samoja ristiriitaisia aineksia kuin tapahtumahetken kartalla. Auringon, Saturnuksen, Kheironin ja Marsin väljä yhtymä Kaloissa, oppositiossa Uranukseen ja Plutoon Neitsyessä heittää kartalle elinikäisen haasteen etsiä elämässä ja itsessä tasapainoa sen sijaan että vaaka kallistelisi hallitsemattomasti puolelta toiselle. Keinulaudan toisessa päässä on painolastina rajoittuneisuutta, itseä ja ehkä muitakin kohtaan asetettuja sääntöjä, kontolloitua toimintaa, kun taas akselin toisessa päässä keikkuu vahva annos räjähdysalttiutta ja muutospaineita.

Syntymäkellonajasta riippuen Kuu muodosti Shkupollin kartan keinulaudasta väljemmän tai tiukemman T-ristin. Tällöin haasteelliseen tasapainoiluun rajoittuneisuuden ja räjähdysherkkyyden välillä liittyi myös Kuun kuvaama tunne-elämä ja naissukupuoli. Samoin rakkautta kuvaavalla Venuksella oli Schipollin kartalla tarkka puolitoistaneliö Plutoon kuvaten piirteitä, jotka jalostamattomina näkyivät mustasukkaisuutena ja omistushaluna, mutta jalostettuina olisivat voineet antaa tunne-elämään positiivista syvyyttä.

Shkupollin oman kartan kanssa samantapaiset, tapahtumahetken vahvat energiat lienevätkin nostaneet Shkupollissa esiin jotain sellaista, joka oli kipeä paikka omassakin persoonassa ja jossa kasvu oli vielä pahasti kesken. Mutta syntymäkarttakaan ei koskaan kerro koko tarinaa. Syntymäkartan antaessa persoonallemme kehykset, kokonaiskuvaan vaikuttaa luonnollisesti aina myös kasvuympäristö, ihmissuhteet ja oma elämänhistoria. Vanhan intiaanisanonnan mukaan emme koskaan voi täysin ymmärtää toista ihmistä jos emme ole kulkeneet hänen mokkasiineissaan... Siten tämänkin tragedian astrologinen analysointi antaa korkeintaan vain viitteitä siitä, minkälaisia syy- ja seurausketjuja juuri tähän tragediaan saattaa liittyä.

Voimia surmattujen omaisille!

- Heli