Aurinkomerkit eli ns. horoskooppimerkit

Maa, ilma, tuli vai vesi?

Tulimerkit Oinas, Leijona ja Jousimies ovat nimensä mukaisesti tulta ja tappuraa tunnussanana aktiivisuus, eteenpäinpyrkivyys, ulospäinsuuntautuneisuus ja kunnianhimo. 

Maamerkkeihin kuuluvat Härkä, Neitsyt ja Kauris. Maaelementin ominaisuuksiin kuuluu käytännöllisyys, varovaisuus, realistinen elämänasenne, konservatiivisuus ja kärsivällisyys.

Ilmamerkkejä ovat Kaksoset, Vaaka ja Vesimies, joiden luonteista usein löytyy roppakaupalla seurallisuutta, älyllisyyttä ja laaja-alaista ajattelukykyä.

Vesielementtiä edustavat Rapu, Skorpioni ja Kalat, joille on tyypillistä tunteellisuus, herkkyys, mielikuvitusrikkaus ja vaiston varassa toimiminen.

Maskuliininen vai feminiininen?

Maskuliinisiin merkkeihin luetaan Ilma- ja tulielementin merkit Oinas, Kaksoset, Leijona, Vaaka, Jousimies ja Vesimies. 
F
eminiinisiä merkkejä ovat Maa- ja Vesielementtiin kuuluvat Härkä, Rapu, Neitsyt, Skorpioni, Kauris ja Kalat.

Maskuliinisuus edustaa kartalla rohkeutta, aloitekykyä ja ulospäinsuuntautuneisuutta, kun taas feminiinisyys varovaisuutta, passiivisuutta, sisäänpäinkääntyneisyyttä ja turvallisuudentarvetta.

Johtava, kiinteä vai muuttuva?

Johtavia merkkejä ovat Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris. Johtaviin merkkeihin liitetään dynaamisuus, aktiivisuus ja vahva elinvoima. Johtavat merkit haluvat nimensä mukaisesti olla oman elämänsä maestroja. Muiden johdossa eläminen ei ole heidän omin juttunsa - niin yksityiselämässä kuin urallakaan. Johtaviin merkkeihin liitetään myös vahva luovuus, tahto, kunnianhimo ja yritteliäisyys.

Kiinteisiin merkkeihin luetaan kuuluvaksi Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies. Kiinteä merkki on vahvalla tahdonvoimalla varustettu ja usein tahdonvoimaa valjastetaan pitämään elämä suhteellisen muuttumattomana. Kiinteät merkit edustavat negatiivisimmillaan taipumattomuutta, omapäisyyttä ja takertuvuutta, positiivisimmallaan taas organisointikykyä ja luotettavuutta.

Muuttuvien merkkien elämän johtoajatuksena on nimensä mukaisesti muutos. Kaksoset, Neitsyt, Jousimies ja Kalat ovatkin hyvin sopeutuvaisia elämän mukanaan tuomiin muutoksiin. Parhaimmillaan Muuttuvat merkit ovat hyvin sopeutuvaisia ja monipuolisia monitaitureita, joskus taas melkoisen levottomia ja häilyviä.

Menitkö jo päästäsi pyörälle? Ei hätää. Useimmat tietokoneohjelmat summaavat automaattisesti syntymäkartasta vahvimmat ja heikoimmat laadut ja elementit. Käytännössä henkilö, jonka kartalla vallitsee tasapaino elementtien välillä, on taidoiltaan ja ajatusmaailmaltaan monipuolinen, eräänlainen "sekatyömies", kun taas henkilö, jolla jokin elementti on erittäin vahva toisen elementin kustannuksella, on enemmänkin taidoiltaan ja ajatusmaailmaltaan vallitsevan elementin suuntaan orientoitunut. Monesti puuttuvaa tai heikkoa elementtiä yritetään tasapainottaa ihmissuhteissa. Vastakohtaisuus viehättää alitajuisena ajatuksena pyrkimys täydentää omia, heikkoja puolia toisen vastaavilla vahvuuksilla.

" Kun ihminen näin oli halkaistu, puolikkaat hakeutuivat ikävissään toistensa luo; ne syleilivät toisiaan ja kietoutuivat yhteen sulautuakseen jälleen yhdeksi." - Platon, Pidot