Auringonpimennykset astrologiassa


Auringonpimennykset on koettu historiassa pelottavina ja yliluonnollisina. Ei ihme, sillä auringonpimennys näyttää siltä, kuin jokin näkymätön olento söisi Aurinkoa reunasta alkaen pala palalta. Aurinko - elämän antaja ja lämmön lähde - näyttää sammuvan ja katoavan. Vaikutusalueellaan täydellinen auringonpimennys myös sananmukaisesti pimentää maiseman joksikin aikaa.

Käytännössä auringonpimennys syntyy, kun Maa, Kuu ja Aurinko ovat avaruudessa samalla suoralla niin, että Maasta katsoen Kuu peittää Auringon taakseen. Kuunvaiheena on tuolloin uusikuu. Pimennyksiä on vuosittain vähintään kaksi ja enintään viisi. Näistä korkeintaan kaksi näkyy täydellisinä jossain päin maailmaa. Yleensä noin kaksi viikkoa ennen tai jälkeen auringonpimennyksen esiintyy kuunpimennys, jota sitäkin voidaan tulkita astrologisen symboliikan mukaisesti siinä missä auringonpimennyksiäkin.

Astrologisesti pimennykset koetaan usein stressaaviksi. Ne voivat yllättää nostaessaan tietoisuuteen - ja siten käsittelyyn - jonkin aiemmin maton alle lakaistun ongelmakohdan elämässä tai omassa persoonassa. Bernadette Brady kuvaa kirjassaan Predictive Astrology: The Eagle and the Lark pimennyksiä 'villeiksi korteiksi', jotka voivat tuoda mukanaan hyviä tai huonoja uutisia, stressaavia tunnetiloja tai kaoottisia tapahtumia. Pimennykset voivat myös mennä menojaan ilman, että niiden vaikutus on lainkaan havaittavissa. Toki pimennys voi myös tuoda tullessaan positiivisia uutisia ja tapahtumia. Astrologisesti auringonpimennys poikkeaa kuunpimennyksestä siinä, että auringonpimennys vaikuttaa enemmän ulkoisella tasolla tuoden mukanaan tapahtumia, joihin emme ole valmistautuneet. Kuunpimennys taas toimii enemmänkin sisäisellä tasolla kuvaten suhtautumistamme uusiin tapahtumiin.

Saros-syklit

Pimennysten konkreettisen merkityksen arvioiminen yksilötasolla on vaikeaa. Astrologiahan toimiikin paremmin työkaluna elämän merkittävien aikojen ajoittamisessa kuin niiden tarkkojen konkreettisten ilmenemismuotojen ennustamisessa. Pimennysten merkitystä voi yrittää tutkailla Saros-sykleistä.

Jokainen pimennys nimittäin kuuluu tiettyyn Saros-sarjaan eli Saros-sykliin. Jokaisella sarjalla on alkunsa, keskivaiheensa ja loppunsa, niin että sarjaan kuuluvat pimennykset ovat aluksi osittaisia, muuttuvat sitten täydellisiksi ja sitten taas lopulta osittaisiksi, kunnes sarja päättyy. Samaan Saros-sykliin kuuluvien auringonpimennysten aikana Maa, Kuu ja Aurinko ovat kiertoradoillaan keskenään samoissa asemissa. Samaan sykliin kuuluvat pimennykset esiintyvät reilun 18 vuoden välein. Sykli kestää noin 1226 - 1550 vuotta, johon mahtuu 69 - 87 pimennystä.

Auringonpimennyksiä aiheuttavia Maan, Kuun ja Auringon keskinäisiä sijainteja kiertoradoillaan - ja siten myös mahdollisia Saros-syklejä - on kuitenkin lukematon määrä. Niinpä kaiken aikaa on menossa ajallisesti limittäin kymmeniä syklejä, ja peräkkäiset pimennykset kuuluvat aina eri sykliin.

Jokaiselle Saros-syklille on olemassa oma syntymähetkensä ja -paikkansa eli siihen kuuluvan ensimmäisen pimennyksen alkuhetki ja -paikka (joka on aina lähellä pohjois- tai etelänapaa). Pimennykselle ja samalla koko syklille voidaan siis tehdä syntymäkartta. Syklin kaikki pimennykset kantavat sen syntymishetken teemoja.

Syklin syntymäkarttaa voi verrata omaan syntymäkarttaan. Syklien alkamisajankohdat on lueteltu syntymäkarttoineen esim. Bradyn The Eagle and the Lark -kirjassa. Esimerkiksi isäni kuollessa kartalleni osui pimennys, joka ei hämmästyksekseni tehnyt kartalle kovinkaan merkittäviä kuvioita. Katsoessani kuitenkin kyseisen syklin 16 North alkamishetken 15.2.1599 karttaa, huomasin alkuperäisen kartan pimennyksen osuneen tarkasti Descendentilleni. Samaiseen 16 North -sykliin kuuluva pimennys on 1900-luvulla tapahtunut vuosina 1905, 1923, 1941, 1977 ja 1995 - yhden näistä ollessa isäni kuolinvuosi. Planeettaosumien lisäksi syntymäkartalta kannattaa huomioida se, mihin huoneeseen pimennys osuu. Pimennys nostaa huoneen - ja myös vastapäisen huoneen - edustamat asiat elämässä valokeilaan.

Orbit

Pimennystä syntymäkarttaan verratessa Brady suosittelee käyttämään aspekteina vain yhtymää ja oppositiota, sekä näiden lisäksi korkeintaan neliötä. Orbeiksi Brady suosittelee 2 astetta oppositiolle, 2,5 astetta yhtymälle ja vain 1 astetta neliöille. Tutkaillessani Bradyn innostamana omia pimennyksiäni kautta aikojen olen kuitenkin taipuvainen uskomaan myös muiden aspektien toimivan. On selvää, että jos esimerkiksi muutoin rankasti syntymäkarttaa pommittava pimennyskartta tekee esimerkiksi kolmion syntymäkartan Jupiterille, tunnelmat ovat kepeämmät ja korostavat vahvaa uskoa tilanteen positiiviseen ratkaisuun ja sen tuomaan mahdollisuuteen oman minän laajentamiseen.

Olen tutkaillut ystäväni kanssa pimennysten osuutta elämämme käännekohdissa. Useimmissa elämän varrella sattuneissa isoissa tapahtumissa kartalle onkin osunut auringonpimennys. Toisaalta taas aivan jokaiseen, mielestämme merkittävän tapahtuman, ajankohtaan ei sattunut pimennystä. Ehkäpä juuri siksi Bradykin nimittää pimennyksiä villeiksi korteiksi.

Valitsimme siis tutkielmaamme tähänastisen elämänhistoriamme ajalta mielestämme merkittävimmät ajankohdat ja katsoimme, oliko kartoillemme tuolloin osunut pimennyksiä. Otimme huomioon vain auringonpimennykset ja jätimme kuunpimennysten tutkimisen toiseen ajankohtaan. Valitsimme melkoisen laajan orbin, 5 astetta, Stephanie Austinin Mountain Astrologerissa suosittelemaa orbia käyttäen. Tutkimusmielessä otimme mukaan usein suositeltujen opposition, yhtymän ja neliön lisäksi myös muut aspektit. Katsoimme, mihin syntymäkarttamme huoneeseen pimennys osui ja mitä aspekteja se kartallemme teki. Katsoimme myös, mitä Saros-sarjaa kukin pimennys oli ja sopiko Bradyn tulkinta kunkin Saros-syklin luonteesta kulloiseenkin tapahtumaan elämässämme. Teimme lisäksi syntymäkartan kunkin Saros-syklin ensimmäiselle pimennykselle.

Osumat omiin syntymäkarttoihimme olivatkin perin hämmästyttäviä. Toisaalta tutkimme vain pienen osan elämämme tärkeistä vuosista; muillekin vuosille osumia varmasti olisi löytynyt. Toki on huomattava, että laajoja orbeja ja useita aspektityyppejä käytettäessä jokainen pimennys osuu kartalle jollain tavalla, mutta mielestämme useimmat löydöksemme toimivat myös astrologisesti, perinteisen symboliikan mukaisesti. Mielenkiintoista olisi kuitenkin vielä tutkia, miten ne pimennykset, joissa otetaan huomioon vain oppositiot, yhtymät ja neliöt tiukoilla orbeilla, vastaavat elämän tärkeimpiä vuosia.

- Heli