Aurinko - Minä olen

Aurinko on elämän mahdollistaja. Aurinkokuntamme keskustähtenä se antaa valon, lämmön ja elämän. Muinaiset kansat pitivät Aurinkoa sankarina, joka poistui yöksi taistelemaan luonnonvoimia vastaan ja palasi voittamattomana takaisin aamun sarastaessa. Kreikkalaisessa mytologiassa Aurinko yhdistettiin Zeusin poikaan Apolloon.


Astrologisella syntymäkartalla minuuden kehityskaarta kuvaava Aurinko on kartan peruspilari. Se liitetään mm. identiteettiin, itseluottamukseen, elinvoimaan, julkiseen elämään, kunnianhimoon ja tahtoon. Aurinko kuvaa myös maskuliinisuutta sekä miehisiä auktoriteettihahmoja kuten isä ja aviomies. Terveysastrologiassa Aurinkoon liitetään mm. peruselinvoima, sydän ja verenkierto, selkäydin, solukeskukset sekä miehellä oikea ja naisella vasen silmä.

AURINKOMERKIT

Auringon sijainti yhdessä eläinradan 12:sta merkistä määrittelee Aurinkomerkin eli ns. horoskooppimerkin. Synnymme merkkiin, joka mahdollistaa otollisimman maaperän kasvamiselle oman elämänsuunnitelmamme puitteissa. Merkki ei niinkään kuvaa sitä kuka olemme vaan sitä, millaisiksi haluamme tulla. Auringon merkki, huonesijainti ja aspektit kertovat tähän inkarnaatioon mukanamme tuomasta elinvoimasta. Ne antavat muun kartan ohella viitteitä sekä edellisen inkarnaation luonteesta että myös tämänkertaisen inkarnaation oppiläksyistä matkallamme kohti valaistumista. Karmalliset tekijät voivat näkyä esim. ongelmina minäkuvassa, itsensä arvostamisessa ja itseilmaisussa. Tämänkertaisen inkarnaation pääasiallinen läksy saattaa silloin olla oman arvon ja ainutlaatuisuuden syvällinen ymmärtäminen.

Laajenna tietoisuuttasi Auringosta käväisemällä juttuarkistossa:
Asc, Aurinko ja Kuu matkaeväinä
Auringon ja Kuun keskipiste
Auringonpimennykset Astrologiassa

ELEMENTIT

Oinas, Leijona ja Jousimies kehittävät tässä elämässä itseään tulielementille ominaisen rohkeuden ja aktiivisuuden avulla etsien väyliä vahvuuden valjastamiseksi yhä epäitsekkäämpiin tarkoituksiin. Oinas vie rohkeasti asioita eteenpäin ottaen silti huomioon kanssaihmisten tarpeet. Leijona opettelee ilmentämään luontaista auktoriteettiaan ja luovuuttaan sydänlähtöisesti egon korostamisen sijasta. Jousimiehen tärkein oppiläksy liittyy elämän tarkoituksen ymmärtämiseen ja toteuttamiseen.

Maamerkit Härkä, Neitsyt ja Kauris kulkevat tässä inkarnaatiossa jalat tukevasti maassa katse kuitenkin tähtiin suunnattuna. Härkä pinnistelee irti ulkoisen turvallisuuden liiallisesta arvostamisesta ja kohti pyyteetöntä rakkautta. Neitsyt valjastaa taitojaan sydämestä kumpuavaan palvelemiseen muuntaen sisäsyntyisen kriittisyytensä vankaksi oikeudenmukaisuudeksi. Kauris suuntaa päämäärätietoisuutensa kohti yhä henkisempiä tavoitteita.

Ilmamerkkien Kaksosten, Vaa´an ja Vesimiehen inkarnaatiossa korostetaan sosiaalisuutta, ideointia ja tiedonvälitystä. Kaksonen on eläinradan kommunikoija, jonka läksy liittyy tiedon etsimiseen ja välittämiseen. Ihmissuhdekeskeinen Vaaka ylläpitää harmoniaa unohtamatta kuitenkaan itseään. Innovatiivinen Vesimies on yhteiskunnan vanhentuneiden arvojen ja käytäntöjen uudistaja.

Tunne-elämän läksyjä suorittavat vesimerkit Rapu, Skorpioni ja Kalat. Ravun polkuun liittyy hoitamisen teemoja liiallista kiinnittymistä kuitenkin välttäen. Skorpioni oppii luopumaan itselleen painolastiksi muodostuvasta elämänhallintayrityksestä ja luottamaan elämän kantavuuteen. Kalojen universaalinen ykseys haastetaan etsimään ja löytämään rajoja.


AURINGON KULMAT

Kuva: Johanna Vilen
Kuva: Johanna Vilen

Auringon kulmat kartan planeettoihin ja akseleihin pystyvät sekä korostamaan että himmentämään Auringon loistetta. Ne värittävät sitä kuvaa, joka meillä on itsestämme.

Haastavat kulmat neliö (90 astetta), oppositio (180 astetta) ja kvinkunssi (150 astetta) asettavat haasteita itsekasvun polulle. Neliö viittaa sisäiseen ristiriitaan kahden erilaisen puolemme välillä. Oppositiossa peilinä toimivat kanssaihmiset. Kvinkunssin energiat ovat hiertäviä, kivun kautta kasvattavia. Pehmeät kulmat, sekstiili (60 astetta) ja kolmio (120 astetta) kuvaavat lahjoja ja mahdollisuuksia. Yhtymä voi olla joko jännitteinen tai pehmeä mukana olevista planeetoista riippuen.

Kulmien osoittamien viestien tarkempaa luonnetta voi tarkastella planeettojen symboliikan kautta.

Auringon ja Kuun keskinäinen kontakti liittyy niin tietoisen ja tiedostamattoman minän kuin feminiinisyyden ja maskuliinisuudenkin yhteensulauttamiseen. Venuksen lempeät energiat liittyvät rakkauteen, luovuuteen ja arvoihin. Auringon ja Marsin kuviot nostavat tarkastelun kohteeksi oman aktiivisuuden ja toiminnan motiivit. Jupiter mahdollistaa positiivisen minäkuvan löytämisen. Saturnuksen kontakti Aurinkoon viittaa läksyyn, jossa yksilöllisyyden löytymistä hidastavat rajoitteet ja velvollisuudet. Neptunuksen kulma kuvaa liian korkeita ihanteita edellisessä elämässä ja terveen realismin opettelemista tässä inkarnaatiossa. Uranuksen kosketus kertoo tarpeesta kehittää identiteettiä tavanomaisesta poikkeavaan suuntaan. Pluto taas asettaa oman vahvuuden elämänmittaiseen kestotestiin, jossa tie voittoon voi käydä melkoisen selviytymistaistelun kautta.

" Useimmat tämän elämän varjoista aiheutuvat siitä,
että seisomme itse auringon edessä.
Älä usko siihen, mitä näet.
Silmäsi erottavat ainoastaan rajallisen.
Katsele ymmärrykselläsi,
perehdy siihen, minkä jo tiedät.
Silloin olet oppiva lentämään."

- Richard Bach

AURINGON SIJAINTI HUONEISSA

Astrologisen kartan 12 huonetta kuvaavat eri elämänalueita. Aurinko nostaa kartalta valokeilaan sen huoneen teemat, jossa se syntymäkartalla sijaitsee. Huone kertoo siitä, missä olemme omimmillamme ja tunnemme itsemme tarpeelliseksi. Huoneen teemojen parissa toimiessa on mahdollista saada kaipaamaansa tunnustusta. 

Ensimmäinen huone nostaa korostetusti esille minuuden kehittämisen. Taloudelliset ja henkiset arvot ovat mukana oppiläksyssä silloin kun Aurinko sijaitsee kartan toisessa huoneessa. Kolmannen huoneen Aurinko rohkaisee kehittämään ymmärrystä tiedon hankkimisen avulla. Koti, juuret ja henkilökohtaisuus korostuvat neljännessä huoneessa, kun taas viides huone nostaa esille lapset ja luovuuden. Kuudes huone edustaa työtä ja terveyttä, jolloin persoonallisuus kehittyy hyödyksi olemisen ja muiden auttamisen kautta. Seitsemännessä huoneessa keskitytään minän kehittämiseen kanssaihmisten parissa ja kahdeksas huone kohdistaa katseen pintaa syvemmälle. Yhdeksännessä huoneessa maailmankuvaa laajennetaan opiskelemalla ja matkustelemalla. Kymmenennessä huoneessa ollaan esillä ja luodaan uraa, yhdennessätoista mietitään minän suhdetta verkostoihin. Kahdennentoista huoneen Aurinko koetaan sijainniltaan hieman hankalaksi, jossa minuus on egon korostamisen sijasta valjastettava laajemman kokonaisuuden hyväksi.

AURINGON TRANSIITIT

Auringon osumista syntymäkartalle käytetään astrologiassa korkeintaan päiväkohtaisten ajan laatujen tarkasteluun. Sen sijaan syntymäkartan Auringolle osuvat, hitaiden planeettojen tekemät transiitit symboloivat merkittäviä jaksoja minuuden kehityksessä. 

Myös edistetyn kartan (progressiivinen ja Aurinkokaari) Auringon tekemiä aspekteja syntymäkartalle kannattaa seurata. Merkittävää syklinvaihdosta elämässä symboloi vuosi, jolloin edistetty Aurinko vaihtaa kartalla merkistä toiseen. Edistyksissähän tuo vaihdos tapahtuu 30 vuoden välein. Huomaa kuitenkin, että ensimmäinen merkkisiirtymä ei tule 30 vuotiaana vaan ajankohta riippuu syntymäauringon asteluvusta. 

AURINKOISIA AJATUKSIA

Aurinko paistaa lumiseen maailmaan ja tekee kaiken säteileväksi. - Sakari Topelius

Asuminen maapallolla on kallista, mutta sisältyyhän siihen matka auringon ympäri. -Anonyymi

Päivä ilman aurinkoa on kuin yö ilman kuuta. - Heidi 6 v.

Sinun on oltava joko ensimmäinen, paras tai sitten erilainen. - Anonyymi ajattelija

Aviomies on hän joka unohtaa syntymäpäiväsi ja hääpäiväsi, mutta myös harmaat hiuksesi ja ryppysi. - Betty Morris

Aviomies on hän jota ennen toivoisit kuolevasi - ettet joutuisi elämään ilman häntä. - M. Larter

Ellei miehelle sano riittävän usein - tai anna hänen ymmärtää - että hän on jumala, hän kuihtuu ja kuolee pois. - Juliette Cicero

Matot ovat loistava itsetunnon kohottaja: Kerrankin tuntee olevansa jonkun yläpuolella. - Simo Frangen