Avioliiton astrologiset kuviot

The Mountain Astrologer -lehden elo-syyskuun numerossa on April Elliott Kentin kiinnostava juttu siitä, miten avioliiton solminen näkyy kartalla. Kent on laatinut omien kokemustensa ja tutkimustensa perusteella listan niistä astrologisista kuvioista, jotka ovat operoineet kaikkein useimmin hänen asiakkaidensa kartoilla avioliiton solmimishetkellä.

Alla lainailtuna, vapaasti suomennettuna April Elliott Kentin lista kaikkein yleisimmistä kuvioista.

Yleisimmät astrologiset kuviot avioliiton solmimishetkellä:


1) Vahva transiitti tai progressio Asc/Desc tai MC/IC-akselille

- avioliiton ollessa elämänkaaressa syntymän ja kuoleman kaltainen, suuresti elämän suuntaan vaikuttava tekijä, April Elliot Kentin mukaan avioliiton solmimishetken pitää näkyä vahvoina kuvioina eikää sitä tarvitse/kannata etsiä pikkuaspektien kautta. Niistä voi korkeintaan etsiä halutessaan lisävivahteita tulkintaan

- April Elliot Kentin asiakkaista 90 %:lla oli vähintään yksi, monilla useampiakin, vahvoja transiitteja, progressivisia tai Solar Arc-kuvioita kartan akseleille hääpäivänä 

2. Progressiivisen Auringon ja Kuun aspekti

- Auringon edustaessa maskuliinisuutta ja Kuun feminiinisyyttä (ja siten myös käsitystämme avioliitto-myytistä vanhempiemme kautta), näiden kahden aspekti on usein vahvasti esillä

- vahva aspekti progressiivisen Auringon ja natal-Kuun välillä

- Solar Arc Kuun ja natal-Auringon aspekti

- progressiivinen Kuu ja natal tai progressiivinen Aurinko

- 75 % April Elliot Kentin asiakkailla tämä kuvio avioliiton solmimisen aikoihin 


4. Progressiivisen Marsin aspekti Aurinkoon

- Mars kuvaa seksuaalisia haluja ja lajin säilymiseen liittyviä kuvioita, naisella kuvastaa miehen kuvaan astumista, myös päättäväisyyttä siihenastisen elämän muuttamiseen

- 73 % asiakkaista omasi kuvion hääpäivänä

5. Progressiivinen Asc/Desc aspektissa Aurinkoon, Kuuhun tai Au/Kuu-keskipisteeseen

- Progressiivinen Asc kuvaa tilanteita, joita kohtaamme voidaksemme kasvaa (usein ihmissuhteiden ja Descendentin kautta)

- kun pr. Asc siirtyy aspektiin Auringon, Kuun tai Au/Kuu-keskipisteen kanssa, voimme muuntua ja kasvaa avomieheksi tai vaimoksi ja noiden roolien kautta

-- 75 % asiakkaista kuvio hääpäivänä


Muita osoittimia:

- vahva transiitti tai progressiivisen planeetan aspekti 7. huoneen planeettaan muutaman asteen orbilla

- progressiivinen Venus aspektissa 7. huoneen hallitsijaan

- progressiivinen Aurinko ja Venus aspektissa

- progressiivinen Ascendentti aspektissa Marsiin - erityisesti naisten kartoilla

- pimennykset 6 kk sisällä (ennen tai jälkeen) erityisesti kartan 1-7 huoneisiin tai haastavassa aspektissa    Ascdendenttiin, Aurinkoon, Kuuhun, Venukseen tai Descendenttiin

- pr Auringon ja Venuksen kuviot

- tr. Saturnuksen aspektit Aurinkoon, Kuuhun, Venukseen, Marsiin, 7. huoneen hallitsijaan, akseleihin     (progressiivisiin tai SA akseleihin)

- Heli