Auringon ja Kuun keskipiste


Taivaan valojen, Auringon ja Kuun keskipiste on astrologisella kartalla hyvin henkilökohtainen ja herkkä piste, jonka vaikutukset voi aistia esimerkiksi transiittien pommittaessa keskipistettä tai toisen henkilön jonkin planeetan tai akselin osuessa toisen kartan Aurinko-Kuu-keskipisteeseen.

Keskipisteen löytäminen

Auringon ja Kuun keskipiste on puhtaasti matemaattinen piste, jonka saa laskettua itsekin helposti kartalta. Se sijaitsee siinä eläinradan merkissä ja asteessa, joka on tasan puolivälissä Auringon ja Kuun sijaintia kartalla. Esimerkiksi jos Aurinko on 20 astetta Vaakaa ja Kuu taas 10 astetta Vaakaa, Aurinko-Kuu-keskipiste osuu Vaa´an 15. asteeseen. Tarkoissa laskelmissa kannattaa tietenkin ottaa myös minuutit mukaan, vaikka en sitä tässä esimerkissä olekaan tehnyt. Täsmennettäköön vielä, että keskipisteistä puhuttaessa tarkoitetaan myös yleensä kahden planeetan lyhintä etäisyyttä vaikka keskipistehän planeettojen välille karttaympyrällä toki muodostuu myös pidempää kautta.

Keskipisteet voi laskea esimerkiksi syntymäkartalta, progressiiviselta kartalta kuin yhteiskartaltakin. Jotta informaatiotulvaan ei eksyisi, monien astrologisten ohjelmien laskemat keskipistetaulukot helpottavat informaation käsittelemistä. Joskin pelkästään Auringon ja Kuun keskipistettä tarkkailtaessa pasmat pysynevät hallussa muutoinkin.

Netissä Aurinko-Kuu-keskipisteen voit laskea esimerkiksi
täällä https://www.noendpress.com/pvachier/midpoints/index.php

Merkitys

Kahden planeetan keskipisteessä symboloituu kummankin planeetan merkitys. Auringon ja Kuun keskipisteessä on kyse pisteestä, jossa Auringon edustama maskuliinisuus yhdistyy Kuun edustamaan feminiinisyyteen. Se on myös järjen ja tunteiden harmoninen sulautumispiste. Siksipä Auringon ja Kuun keskipiste liittyykin usein erityisesti romansseihin ja ihmissuhteisiin. Se antaa viitteitä siitä, miten kohtaat toiset ja miten toimit yhteistyössä toisten kanssa. Piste liittyy myös avioliittoon, siihen miten sulaudumme toisiin ja miten osaamme tehdä kompromisseja.

Kahden kartan vertailussa kannattaisikin aina muistaa tarkistaa kummankin kartan Auringon ja Kuun keskipiste sekä verrata toisen kartan osumia toisen keskipisteeseen. Se auttaa ymmärtämään, millaisia energioita kahden ihmisen välisessä suhteessa, liikesuhteessa tai perheenjäsenten välisissä suhteissa liikkuu.

Keskipiste eri elementeissä

Kartan Aurinko-Kuu-keskipistettä voidaan yksinkertaisimmillaan tulkita sen elementin mukaan, missä keskipiste sijaitsee.

Keskipisteen sijaitessa tulimerkissä (Oinas, Leijona, Jousimies), luonteessa voi olla ylimääräinen annos seikkailunhalua, romanttisuutta, avoimuutta, aktiivisuutta ja luovuutta. Nämä ominaisuudet korostuvat erityisesti suhteessa toiseen ihmiseen.

Vesimerkissä (Rapu, Skorpioni, Kalat) sijaitessaan Auringon ja Kuun keskipiste taas saa henkilön suhteisiin enemmän yksityisyyttä. Asiat tapahtuvat enemmänkin emotionaalisella tasolla kuin ulkoisena toimintana tunteiden vaikuttaessa vahvasti toimintaan.

Ilmamerkkiin (Kaksoset, Vaaka, Vesimies) osuessaan keskipiste tuo lisää sosiaalisuutta ja myös taipumusta kohdata tunteet älyllistämisen kautta.

Auringon ja Kuun keskipiste maamerkissä (Härkä, Neitsyt ja Kauris), tunne-elämää sävyttää käytännöllisyys ja maanläheinen järkevyys.

Planeetat kontaktissa keskipisteeseen

Keskipistetekniikassa käytetään yleensä haastavia aspekteja kuten yhtymä, oppositio ja neliö sekä myös puoli- ja puolitoistaneliö. Merkityksellisiä ovat niin syntymäkartankin planeettojen kuin myös transitoivien planeettojen aspektit Auringon ja Kuun keskipisteeseen. Esimerkiksi avioitumisen hetkellä Kuun ja Auringon keskipiste on monesti korostunut.

Seuraavassa joitain esimerkkejä planeettakosketuksista Auringon ja Kuun keskipisteeseen:

- Merkurius Aurinko-Kuu-keskipisteessä tai jännitteisessä aspektissa siihen, voi ilmentyä niin, että mieli on täynnä ajatuksia ihmissuhteista, täyttymyksestä, suosiosta ja saavutusten toteutumisesta.

- Mars Aurinko-Kuu keskipisteessä tai jännitteisessä aspektissa keskipisteeseen kertoo vahvasta taipumuksesta ohjailla ihmissuhteita omalla egolla. Samoin yksilöllä voi olla vahva tarve menestykseen ja elämässä eteenpäin pääsemiseen. Persoonassa voi olla jotain dominoivaa.

- Saturnus Auringon ja Kuun keskipisteessä tai jännitteisessä aspektissa keskipisteeseen voi ennakoida huolia ihmissuhteissa, estojen ja ehkä erojen teemoista oppimista. Saturnus tässä pisteessä voi myös korostaa taipumusta heikkoon terveyteen, joten terveelliset elämäntavat ovat tällä sijainnilla erittäin suositeltavia.

- Neptunus Aurinko-Kuu-keskipisteessä tai jännitteisessä aspektissa kertoo taipumuksesta väärinymmärryksiin, pettymyksiin ja sekaannuksiin ihmissuhteissa.

Lapsuuden taakka

Sen lisäksi, että mietimme Aurinko-Kuun keskipisteen merkitystä omissa ihmissuhteissamme, kannattaa  miettiä myös omaa historiaamme. Auringon edustaessa kartalla isää Kuun taas kertoessa jotain olennaista äidistämme, Aurinko-Kuu keskipiste viestittää myös lapsuudestamme ja vanhemmistamme. Onkin tärkeää miettiä, miksi jokin planeetta tekee jännitteisen aspektin karttamme Auringon ja Kuun keskipisteeseen, mitä siitä on opittava ja miten opin voi kääntää haasteesta vahvuudeksi omissa ihmissuhteissa.

Merkuriuksen ollessa aspektissa keskipisteeseen, onko kyseessä oikeasti halu olla suosittu vai saada vahvistusta sille, että ansaitsee rakkautta? Marsin kohdalla kannatta miettiä, sisältyykö omiin asenteisiin ihmissuhteissa pelkoa hallituksi tulemisesta tai jopa riistämisestä? Saturnuksen tapauksessa tuska voi liittyä lapsuuteen, jossa et saanut tuntea itseäsi arvokkaaksi. Neptunus taas kertoo että sinulla ei ehkä ole ollut tilaisuutta oppia empatiaa, rehellistä kommunikointia tai käytännöllisyyttä.

Kuuluisia esimerkkejä

Noel Tyl listaa muutamia esimerkkejä Aurinko-Kuun keskipisteestä syntymäkartalla. Bill Clintonin syntymäkartalla Neptunus tekee kuvaavasti haastavaa neliötä Auringon ja Kuun keskipisteeseen. Seitsemän kertaa naimisissa olleella Barbara Huttonilla on syntymäkartallaan Venus tarkasti Auringon ja Kuun keskipisteessä. Venus on myös kartalla 2. ja 7. huoneen hallitsija.

John F. Kennedyllä oli taas Auringon ja Kuun keskipisteessä Saturnuksen ja Neptunuksen yhtymä MC:llä. Lihaskimppu Arnold Schwarzeneggerillä taas Ascendentti Auringon ja Kuun keskipisteessä kertoo tiukasta, fyysisestä siteestä kehonsa avulla koko maailman kanssa.

Keskipisteen terveydellinen merkitys

Keskipisteillä on vahvasti merkitystä myös lääketieteellisessä astrologiassa, jossa Auringon ja Kuun keskipisteellä on myöskin muita keskipisteitä suurempi paino. Vanhemmissa tulkinnoissa keskipisteen sanotaan edustavan tärkeää pistettä metabolisen tulen ja veden välillä. Niiden mukaan Aurinko-Kuu-keskipisteen merkin sanotaan kertovan jotain hyvin olennaista aineenvaihdunnastasi ja elinvoimastasi. Roomalaisen lääkärin Galenoksen jaettua ihmiset fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien perusteella melankoliseen, flegmaattiseen, sangviiniseen ja koleeriseen temperamenttiin kuuluviksi, esimerkiksi keskipiste Ravussa viittaa flegmaattiseen tyyppiin Oinas-keskipisteen viitatessa enemmänkin koleeriseen tyyppiin.

Huone, jossa Auringon ja Kuun keskipiste sijaitsee, kertoo jotain olennaista siitä, missä helpoimmin tunnet itsesi onnelliseksi, terveeksi ja hyvinvoivaksi. Auringon ja Kuun keskipisteeseen osuvat transiitit voivat myös vastaavasti nostaa esiin terveysongelmia.

Medical Astrology-kirjan kirjoittaja Marcia Stark taas yhdistää Auringon ja Kuun keskipisteen yleisen vitaliteetin ja elinvoiman lisäksi kehon nestetasapainoon. Myös Starck pitää Auringon ja Kuun keskipistettä tärkeimpänä lääketieteellisen astrologian pisteenä, joskin painottaa myös Saturnus/Neptunus-keskipisteen tärkeyttä eräänlaisena terveysakselina.

Starck listaa joitain esimerkkejä Aurinko-Kuu-keskipisteestä.

- Uranus Auringon ja Kuun keskipisteessä voi kertoa hermostuneesta temperamentista, ongelmista hermostossa

- Saturnus Auriko/Kuu-keskipisteessä taas viittaa vaikeuteen tunteiden ilmaisemisessa ja elinvoiman puutteeseen. Keho on taipuvainen kristallisoitumaan mm. reuman tai artriittien muodossa.

- Heli -

Lähteet:

Management of Measurement Constructs, The Indispensable Sun/Moon Midpoint, Noel Tyl

Medical Astrology, Marcia Starck

https://www.greekmedicine.net/