Astrosanastoa


Akseli
Astrologisella kartalla on kaksi tulkinnallista akselia. ASC-DC (Askendentti-Deskendentti) akseli, joka kuvaa persoonallisuutta / ihmissuhteita. MC-IC (Keskitaivas-Keskiyö) akseli joka kuvaa Uraa, ammattia, asemaa / kotia, perhettä, turvallisuutta. Akseli jakaa kartan kahteen yhtä suureen osaan joko vaaka-(ASC-DC) tai pystysuunnassa (MC-IC).

Alkemia

Alkemia tarkoittaa henkisten kykyjen ja henkisen viisauden käyttämistä elämän salattujen oppien ja salatun tarkoituksen ymmärtämiseksi. Se on sisäistä viisautta joka kohottaa ihmisen ykseyteen Jumalan kanssa.

Askendentti

Nouseva merkki. (lat. ascendere-nousta) Persoonallisuutta kuvaava eläinradan kohta, joka nousee itäisessä horisontissa syntymähetkellä.

Aspekti

(lat.aspectus-näkökulma) Syntymäkartalla kahden tekijän (planeetta, akseli, laskennallinen piste) välistä kulmaa kuvaava asteluku.

Asteroidit

Marsin ja Jupiterin ratojen välissä on valtava määrä erikokoisia lohkareita, joita kutsutaan asteroideiksi. Suurimmat ja ensimmäisinä löydetyt ovat Ceres, Juno, Pallas Athene ja Vesta.

Astrokartografia

Planeettojen ja akseleiden liike siirrettynä maapallon karttapinnalle. Astrokartografian avulla voidaan selvittää missä päin maapalloa ihmisen tietyt ominaisuudet toimivat kaikkein parhaiten.

Astrologia

Ikivanha esoteerinen oppi, joka pohjautuu maapallon, Auringon, Kuun ja meidän aurinkokuntamme Planeettojen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja liikkeeseen.

Auringonpaluu

Auringonpaluu kartta tehdään vuosittain sinä hetkenä kun Aurinko tulee täsmälleen samaan kohtaan missä se oli syntymähetkellä. Auringonpaluu kartasta voidaan tulkita tulevan vuoden tärkeimpiä tapahtumia.

Aurinkokaari

Ns edistetty kartta, jossa Auringon vuorokautinen liike vastaa yhtä vuotta ihmisen elämässä. Aurinkokaari-kartalla jokainen planeetta ja akseli kulkee eteenpäin asteen vuodessa.

Deklinaatio
Taivaankappaleen poikkeama ekvaattorilta pohjoiseen tai etelään. Jos kaksi planeettaa ovat deklinaatioltaan lähes samoissa asteissa ne ovat paralleelissa keskenään. Paralleeli vastaa vaikutukseltaan lähinnä konjuktiota.

Deskendentti

(lat. descendere-laskeutua korkealta) laskeva merkki. Ihmissuhteita ja parisuhdetta kuvaava eläinradan kohta, joka on ihmisen syntymähetkellä katoamassa näkyvistä läntisessä horisontissa.

DET

(Daylight European Time) Kesäaikaa kuvaava termi, jolloin Itä-Euroopan aika on kolme tuntia edellä Englannin aikaa.

EET

(Easten European Time) Suomen ja muiden Itä-Euroopan maiden normaali aikavyöhyke joka on kaksi tuntia edellä Englannin aikaa. (Suomessa kello on 12 ja Englannissa 10).

Ekliptika
(kreik.Ekleipein-olla ilmestymättä) eläinradan vyöhykkeen keskikohta, jossa kuun ja auringon kohtaaminen synnyttää auringonpimennyksen - siitä alkuperäinen nimi.

Ekvaattori
(lat.aequator-tasoittaja) maapallon ekvaattori on suuri ympyrä, joka on suorassa kulmassa maan napoihin. Taivaanekvaattori on taivaalle heijastettu maan ekvaattoria vastaava taso.

Eläinradan merkki

30 asteen suuruinen vaihe eli 1/12 osa 360 asteen eläinradasta.

Eläinrata
(kreik.Kyklos zodiakos-eläinten piiri) Vuodenkierron 12 symbolista vaihetta, jotka perustuvat kevät- ja syyspäivän tasaukseen sekä kesä- ja talvipäivän seisaukseen. Länsimainen astrologia ei perustu kiintotähtien asemiin samoista eläinratamerkkien nimityksistä huolimatta.

Esoteerinen

Esoteerinen tiede on aina sisäiseen kokemukseen perustuva oivallus eikä sitä voida edes tutkia nykyisen tiedekäsityksen valossa. Esoterismi on henkistä kasvamista ilman tarvetta todistaa sitä kenellekään. Tiedon avoin jakaminen on edellytys oman tiedon lisääntymiselle, mutta täytyy aina muistaa että oma totuus ei välttämättä ole toisen totuus. Esoteerinen tiede ei pyri todistamaan mitään se vain on.

GMT

(Greenwich Mean Time) Universaaliaika nollameridiaanilla. Greenwich on pieni kaupunki Lontoon lähellä, jonka vanhan observatorion perustus valettiin astrologisesti valittuna ajankohtana.

Harmoniat
Ns. pääaspektien lisäksi ympyrä on jaettavissa myös monella muulla tavalla. Tunnetuimmat pääaspekteista poikkeavat harmonia-aspektit ovat Noviili 40 astetta, Puolineliö 45 astetta, Septiili 51,25 astetta, Kvinttiili 72 astetta, Tuplaseptiili 102,50 astetta, Puolitoistaneliö 135 astetta, Tuplakvinttiili 144 astetta.

(MC)
Medium Coeli(lat.taivaan keskikohta) Eläinradan kohta jossa Aurinko on korkeimmillaan sinä päivänä jona on syntynyt. Kuvaa astrologiassa Uraa, ammattia, asemaa ja tietoisinta osaa ihmisessä, päivätajuntaa.

(IC)

Inum Coeli (lat.taivaan alin kohta) Eläinradan kohta jossa aurinko on kauimpana näkyvistä eli yö on pimeimmillään. IC kuvaa kotia, perhettä, turvallisuutta ja alitajuntaa.

Kevätpäivän tasaus

Astrologinen uusivuosi. Hetki jolloin päivä alkaa pidentymään suhteessa yöhön. Kevätpäivän tasausta vastaava eläinradan merkki on Oinas.

Kolmio

Kaksi planeettaa 120 asteen etäisyydellä toisistaan eläinradalla.

Kulma
Kartan akseleiden päitä sanotaan myös kulmiksi. AC, DC, MC, IC.

Kulmahuone

Kulmahuoneiksi sanotaan akseleilta alkavia huoneita (AC)1.huone =minä huone, (IC) 4.huone = kodin ja perheen huone, (DC) 7.huone = parisuhteen ja ihmissuhteiden huone, (MC) 10.huone = Uran, ammatin ja aseman huone.

Kuunpaluu

Kuunpaluukartta tehdään kuukausittain sinä hetkenä kun Kuu tulee täsmälleen samaan kohtaan eläinradalla missä se oli syntymähetkellä. Kuunpaluukartasta voidaan tulkita tulevan kuukauden tapahtumia.

Kuunsolmu

Kohta jossa Kuun rata leikkaa edellisen kuukauden ratansa. Kuunsolmut liitetään usein jälleensyntymiseen ja elämien kierrossa tapahtuvaan henkiseen kehitykseen.Kvinkunssi
Kaksi planeettaa 150 asteen etäisyydellä toisistaan eläinradalla.

Latitudi
Taivaankappaleen asema ekliptikalta pohjoiseen tai etelään.

Lunaatio

29,5 vuorokauden välein tapahtuva Uusikuu eli auringon ja kuun konjunktio.

Meridiaani

(lat.meridien - keskipäivä) Suuri ympyrä joka kulkee horisontin itä- ja länsipistei den sekä Zeniitin ja Nadiirin kautta.

Mundaaniastrologia

Astrologia koko maailman, maanosan, valtion tai politiikan näkökulmasta tutkittuna.

Nadiiri

Ekvaattorin etelänapa.

Neliö
Kaksi planeettaa 90 asteen etäisyydellä toisistaan eläinradalla.

Oppositio

Kaksi planeettaa kohtisuorassa toisiaan vastaan eläinradalla.

Presessio

(lat. praeccessus - ennen pysähtymistä) Konstellaatioihin perustuva kevätpäivän tasauspisteen siirtyminen taaksepäin aurinkokuntamme eläinradalla. Oinasta kuvaava kevätpäivän tasauspiste on nykyään kalojen ja vesimiehen rajalla.

Proggressio

Edistetty kartta, jossa yksi päivä varhaislapsuudessa vastaa yhtä vuotta ihmiselämässä. 30 vuotiaan progressiivinen kartta tehdään hetkelle, jolloin hän oli 30 päivän ikäinen.


Radix
(lat.juuri) Syntymäkarttaa sanotaan Radix kartaksi.

Rektasensio

(lat. suora nousu) Maantieteellistä pituutta vastaava taivaanpallon pituusmitta, joka ilmoittaa kuinka kaukana taivaankappale on sovitusta 0-pisteestä taivaan ekvaattorilla.

Relokaatio

Syntymäkartta laaditaan uudelleen eri paikkakoordinaateilla. Esim Oulussa syntyneelle voidaan laatia kartta Helsingin koordinaateilla, mikä kertoo jotain hänen erityspiirteistään hänen asuessaan Helsingissä.

Sekstiili
Kaksi planeettaa 60 asteen etäisyydellä toisistaan eläinradalla.

Semisekstiili

Kaksi planeettaa 30 asteen etäisyydellä toisistaan eläinradalla.

Transiitti

(lat.transitus - ylitys) Planeettaohitus. Planeetan nykyinen asema verrattuna syntymäkartan planeettasijainteihin.

Yhtymä

Syntymäkartalla kaksi planeettaa tai tekijää samassa pisteessä tai lähellä toisiaan. Planeettaohituksessa Yhtymä tarkoittaa tällä hetkellä liikkeellä olevan planeetan osumista samaan kohtaan jonkun syntymäkartan tekijän kanssa.

Zeniitti

Ekvaattorin pohjoisnapa.

Lähde:  www.astro.fi