Kvinkunssi - kivenä kengässä

Joskus jokin asia vain nousee päivätajuntaan ilman mitään järjellistä syytä. Vaikka kuinka yrittää painaa sitä alitajunnan syövereihin, se vain pulpahtaa korkin tavoin pintaan yhä uudelleen. Omalla kohdallani viime päivien itsepintaisena mielen matkakumppanina on ollut kvinkunssi. Se on kulkenut mukana kuin kivi kengässä: hiertävänä, tukalana ja ikävänä. Tänään päätin lopulta pysähtyä miettimään kvinkunssin syvintä olemusta toivoen, josko se kivikin sieltä vähitellen putoaisi ja matkanteko olisi jatkossa keveämpää.

150 ASTEEN JÄNNITE

Kvinkunssi, toiselta nimeltään inkonjunktio, on kuvio, jossa planeetat ovat 150 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Varhaiset kreikkalaiset pitivät kvinkunssia ja semisekstiiliä (30 astetta) toiminnaltaan samankaltaisina, nykyisin molemmille on kuitenkin muotoutunut omat erityispiirteensä tulkinnassa. Syntymäkartalla sijaitessaan kvinkunssi kertoo pysyvästä jännitteestä kahden planeetan energioiden välillä; transiittina kohdalle osuva kvinkunssi taas kertoo lyhyempiaikaisesta koetinkivestä. Kohtalonomainen Yod, Jumalan sormi, liittyy kiinteästi kvinkunssiin. Yodihan muodostuu silloin, kun yksi ja sama planeettaparka on saanut käänteisen tuplapotin: se vastaanottaa kvinkunssia yhden sijasta kahdelta eri planeetalta (jotka ovat sekstiilissä keskenään). Kartalla on tällöin nähtävissä kahden kvinkunssin muodostama, sananmukaisesti sormen muotoinen kuvio.

PLANEETTOJEN HAASTEINEN PARISUHDE

Mutta, millainen on kvinkunssin oma erityislaatu? Kvinkunssissa olevien planeettojen suhde on hyvin erikoinen. Niiden erilaisuus aikaansaa suurta vetovoimaa. Kuten parisuhteessakin tunnemme vetoa juuri kumppanin niihin puoliin, joita itseltämme puuttuu. Yritämme täydentyä erilaisen kumppanimme avulla, jos kohta aikaa myöten juuri sillä erilaisuudella, joka tuntui aluksi niin kiehtovalta ja viehättävältä, onkin taipumus nousta mitä suurimmaksi ärsytyksen aiheeksi. Kvinkunssissa oleva planeettapariskunta malttaakin yleensä toimia sulassa harmoniassa ja yhteisymmärryksessä samaan hiileen puhaltaen vain jonkin aikaa kerrallaan. Mutta harmonia on herkkää rikkoutumaan. Vain pieni tuulenpuuska ja kaikki onkin toisin.Yhtäkkiä ilma onkin täynnä huolta ja jännitystä. Kumppani tuntuukin yhtäkkiä vieraalta, jota on vaikea ymmärtää. Mutta ennenkuin mitään peruuttamatonta ehtii tapahtua, harmonia on taas palannut - joksikin aikaa.

KVINKUNSSI VS. NELIÖ JA OPPOSITIO

Miten kvinkunssin heittämät haasteet erovat vaikkapa neliön tai opposition vastaavista? Neliössä ja oppositiossa planeetat eivät ole toisilleen aivan muukalaisia siksi, että ne ovat kuitenkin samaa laatua - kiinteää, muuttuvaa tai johtavaa. Kvinkunssissa olevat planeetat taas ovat kaksi toisiinsa kytkettyä muukalaista, niin erilaisia ovat niiden merkit. Mitä yhteistä voisikaan äkkiä ajatellen olla vaikkapa Kaloilla (muuttuva vesimerkki) ja Leijonalla (kiinteä tulimerkki) tai Kauriilla (johtava maamerkki) ja Kaksosilla (muuttuva ilmamerkki) tai Härällä (kiinteä maamerkki) ja Jousimiehellä (muuttuva tulimerkki) - kun mietitään pelkkiä eläinradan merkkejä ilman sen laajamittaisempaa syntymäkartan analysointia.

ANSASSA?

Kvinkunssin asettama ansa onkin siinä, että muukalaiset, joiden toiminta vaihtelee harmoniasta jännitteiseen epäsopuuun, eivät tuota tarpeeksi kestävää ja vahvaa jännitettä, jotta ne saisivat aikaan toimintaa jännitteen purkamiseksi. Siinä missä neliön aiheuttama epämukavuus suorastaan huutaa ratkaisun nopeaa tarvetta ja siinä missä opposition tasapainotukseen ja kompromissin tarpeeseen tulee usein apua ulkoapäin, kvinkunssin aiheuttamaa pientä ja ajoittaista epämukavuutta on vaikeampi ratkaista. Siinä on melkeinpä jotain neptuniaalista; siihen on vaikea tarttua. Se on kuin saippuapala, joka irtoaa otteestasi yhä uudelleen.

.

TEHTÄVÄNÄ PYYTEETÖN PALVELU

Kvinkunssien sanotaan liittyvän myös tarpeeseen työskennellä tässä elämässä nimenomaan muiden hyväksi. Astrologi Robert Pelletierin mukaan se keventää alitajuista psykologista syyllisyyden taakkaa, joka aiheutuu aikaisemmasta toiminnan puutteesta tai rikkomuksista tai "synneistä". Pelletierin mukaan kvinkunssi merkitsee mahdollisuutta estää lisävastuun ja velvollisuuksien kasaantuminen kieltämällä henkilökohtaiset halut ja uhraamalla kaikki käytettävissä olevat voimavarat toisten hyväksi.

TERVEYSONGELMIA

Kvinkunssien ja Yodien yhteys terveysongelmiin tuntuukin ymmärrettävältä juuri niiden luonteen vuoksi. Eniten stressiähän aiheuttaa tekijät, joihin ei voi itse vaikuttaa - kuten juuri kvinkunssin arvaamattomat ja vaikeasti tasapainotettavat energiat. Jos joutuu olemaan jatkuvassa jännityksessä osaamatta tehdä itse asialle juurikaan mitään, elimistö reagoi epäterveellisillä ylikierroksilla. Tuntiessaan, että itsessä on puolia, joita ei osaa, pysty tai jaksa hallita tai tasapainottaa - tai edes ymmärtää - , mahdolliset epäonnistumisen ja syyllisyyden tunteet ovat suoraa myrkkyä niin henkiselle kuin fyysisellekin hyvinvoinnillemme.

PITKÄ TIE KUMPPANUUTEEN

Toki kvinkunssinkin herraksi - tai ainakin kumppaniksi - ajan myötä pääsee. Se vaatii kuitenkin vähintäänkin suurta motivaatiota ja mielellään myös kosmista myötätuulta vaikkapa jonkun vahvan transiitin muodossa. Avainsana on tiedostaminen. Siinä missä projisoimme kvinkunssin aiheuttamat paineet ja ristiriitaisuudet helposti muiden aiheuttamiksi, onkin tärkeää mieltää niin ongelman kuin ratkaisunkin löytyvän sisältämme. Esimerkiksi juuri astrologian avulla hankittu itsetuntemus onkin elintärkeää. Omaa osuuttamme työstäessämme emme enää kuvittele olevamme voimattomia, olosuhteiden tai kanssaihmisten uhreja, vaan pystymme nousemaan täysivaltaiseksi vaikuttajaksi omassa elämässämme.

- Heli -