Progressiivisen Kuun 2,5 vuoden syklit

Elämä kulkee sykleissä. Syklit eroavat toisistaan luonteeltaan ja opetuksiltaan ja tuovat työstettäväksi eri tyyppisiä teemoja. Astrologia tarjoaa yhden erinomaisen keinon seurata noita elämän syklejä voidaksemme oppia ja ymmärtää. Vaikka et jaksaisikaan perehtyä kaikkiin mahdollisiin astrologian hienouksiin - ja se veisi paljon aikaakin - on kuitenkin olemassa yksinkertaisiakin keinoja, joiden avulla voit tutkailla, missä mennään elämässäsi juuri nyt. Yksi tällaisista on progressiivinen Kuu.


Mistä progressioissa on oikein kyse?

Kyseessä on siis edistysmenetelmä nimeltä sekundääriprogressio. Vaikeasta nimestään huolimatta se tarkoittaa, että syntymäkarttaa edistetään yksi päivä yhtä vuotta kohti. Jos olet syntynyt esimerkiksi 1.5.1970, 25 vuotiaana progressiivinen karttasi on se taivaankappaleiden tilanne, joka taivaalla on vallinnut 25 päivää syntymäsi jälkeen (eli 15.5.1970). Näin yksinkertaista se on.

Viitseliäs voi laskea progressiivisen kartan käsinkin efemeridien avulla. Tai jos haluat päästä helpommalla, käytä esim. Astro.comin ilmaista kartanlaskupalvelua. Karttasi saat tehtyä kohdasta Free Horoscopes > Extended Chart Selection > Progressed Chart. Tai jos haluat samalla verrata progressiivista karttaa syntymäkarttaasi, valitse Natal and progressed chart.


Proge-Auringon aloittaa uuden syklin elämässä 30 vuoden välein

Progressiivisesta kartasta voi katsoa monenlaisia asioita. Esimerkiksi vuosi, jolloin Aurinko vaihtaa merkkiä, alkaa usein elämässä uudenlaisen, 30 vuotta kestävän syklin. Esim. oman syntymäkarttani Aurinko on 23 astetta Härkää. Aurinko on siis siirtynyt Kaksosiin noin 7-vuotiaana, jolloin aloitin koulun. Toki kouluja aloitetaan kaikenlaisilla kuvioilla eikä se useinkaan liity Auringon merkkivaihdokseen vaikka itselläni näin kuvaavasti onkin sattunut menemään. Kun Aurinko seuraavan kerran vaihtoi merkkiä Kaksosista Rapuun noin 37-vuotiaana (yksi merkkihän on aina 30 astetta), sain toisen lapseni ja sukelsin syvälle Ravun merkin edustamiin perheen ja kodin teemoihin, joissa siis nyt kahlataan vielä pitkään. Oman progressiivisen Auringon katsominen kartalta on helppoa. Jos se sijaitsee tällä hetkellä vaikkapa Oinaan merkin 26 asteessa, merkkivaihto on edessä noin 4 asteen eli 4 vuoden kuluttua. Tällöin elämässä on merkittävä syklinvaihto.


Progressiivinen Kuu jakaa tunne-elämää 2,5 vuoden sykleihin

Progressiivinen Kuu viipyy yhdessä merkissä noin 2,5 vuotta. Ja tosiaan jokainen merkkihän on tuon 30 astetta eli progressiivinen Kuu siis kulkee eteenpäin noin 30 kk (2,5 vuotta) / 30 astetta eli noin asteen kuukaudessa. Tästä esimerkkinä esim. syntymäkartan Kuu 9 asteessa Vesimiestä. Progressiivisellä kartalla Kuu on siirtynyt Kalojen merkkiin noin 21 kuukauden kuluttua syntymästä seuraavaksi 2,5 vuodeksi. Tämä 21 kk siis saadaan yksinkertaisella laskutoimituksella: yksi merkki on 30 astetta. 30 astetta - syntymäkartan Kuun asteluku 9 astetta = 21 astetta ja myös 21 kuukautta.

Kun teet progressiivisen karttasi, näet aina suoraan, missä merkissä progressiivinen Kuu on edistyskartalla menossa. Ja juuri tuo progressiivisen Kuun kulku merkistä toiseen jakaa elämää eri sykleihin, joista jokainen sykli kestää noin 2,5 vuotta. Nuo jaksot ovat usein selkeästi toisistaan eroavia, eri teemaisia, tunne-ilmapiiriltään eri tyyppisiä ja alitajuntaa eri tavalla stimuloivia. Nuo jaksot eivät liity niinkään ulkoisiin tapahtumiin, joiden kuvaajina transiitit ovat parempia. Progressiivisen Kuun kohdalla puhutaan enemmänkin sisäavaruudesta. Omasta tunne-ilmapiiristä. Siitä, mihin on kehitytty.
Progressiivinen Kuu on eräälainen tunne-elämän ja alitajunnan ilmapuntari.


Progressiivinen Kuu eri merkeissä

Olen koonnut tähän pienen ja yksinkertaisen tiivistelmän siitä, millaiselta progressiivisen Kuun sijainti eri merkeissä mahdollisesti tuntuu. Kuitenkin, voidakseen saada tarkkaa informaatiota, tässäkin pitäisi taas kerran ottaa huomioon niin monta tekijää yhtä aikaa. Mikä on progressiivisen Kuun kulloinenkin Kuunvaihe. Mitä aspekteja se muodostaa muihin planeettoihin? Missä huoneessa Kuu kulkee? Kuitenkin pääset jo alkuun pelkän merkkisijainninkin avulla.

On olemassa itselle perin tuttuja merkkejä, joita löytyy jo omalta syntymäkartalta tai Kuu voi myös kulkea itselle perin vieraalta tuntuvassa merkissä. Ei kuitenkaan voi sanoa, että jokin merkki olisi itselle kokonaan vieras. Vaikka syntymäkartalla ei olisi planeettoja kyseisessä merkissä, jokin huone ja siten jokin elämänalue peilaa kuitenkin elämässäsi tuonkin merkin ominaisuuksia. Ne ovat sinussa vaikka ne olisivat hieman piilossa tai et tiedostaisi niitä. Ja juuri tuossa tiedostamisessa progressiivinen Kuu voi ehkä auttaa.

Kun progressiivinen Kuu kulkee esim. samassa merkissä, jossa se sijaitsee myös syntymäkartalla, puhutaan progressiivisen Kuun paluusta. Tämä tapahtuu noin 29 vuotiaana - samoihin aikoihin Saturnuksen paluun kanssa, joka ei liity progressioihin, mutta joka myös usein aloittaa elämässä uudenlaisen vaiheen. Progressiivisen Kuun paluuta voidaan ajatella jonkinlaisena "kotiinpaluuna", jossa ollaan lähes 30 vuoden ajan vierailtu "muiden saappaissa", makusteltu eri merkkejä, joista osa ehkä itselle kovin vieraitakin.

Tässä siis pientä ja yksinkertaistettua tulkintaa progressiivisen Kuun jaksoista eri merkeissä.

Oinas

Oinas-jaksossa on tulisuutta ja ulospäinsuuntautuneisuutta. Oinaan aika voi olla hyvin energiantäyteinen ja saat toteutettua asioita. Tunne-elämässä voi olla perin aktiivinen, rohkea ja aikaansaava jakso, jossa etsitään haasteita,uudistumista ja kipinää ja halutaan ottaa asioita haltuun paikallaanpysymisen sijasta. Oinas-jakso voi edustaa myös uusia alkuja valitsemissasi asioissa. Vältä riitoihin ajautumista, liiallista itsekkyyttä tai harkitsemattomia ratkaisuja. Oinas-aika voi altistaa myös pienille ja suuremmille tapaturmille sekä pään alueen ongelmille. Ajateltavaa: Rohkeutta ei ole se, että ei pelkää, vaan se, että pelkää, mutta uskaltaa silti.

Härkä

Härkä-jakso on hidastumisen, maadoittumisen ja sisäänpäin kääntymisen aikaa. Oinas-jakson aktiivisuuden jälkeen Härkä-kausi voi tuoda tarpeen rauhoittua ja nauttia siitä, mitä ympärillä on. Kärsimättömyys on vaihtunut kärsivällisyyteen. Taloudellinen turvallisuus voi olla mietinnässä ja omanarvontuntoa punnitaan joko taloudellisiin asioihin kytkeytyen tai ilman. Käsillä tekeminen ja luovuus voivat nousta tärkeään rooliin, samoin vaikkapa puutarhanhoito tai luonnossa samoaminen. Kurkkuchakran alueen ongelmat mahdollisia. Ajateltavaa: Hän joka säilyttää kykynsä nähdä kauneutta, ei vanhene koskaan.

Kaksoset

Hieman introvertimman Härkä-vaiheen Kaksosvaihe on taas hyvin extroverttia aikaa (toki aina syntymäkartan kuvioista riippuen). Kaksoseen liitetään uteliaisuus, uuden oppiminen, älyllisyys, kommunikoiminen, yhteyksien luominen ja myös lyhyet matkat. Kaksos-vaihe saattaa olla sosiaalisesti rikasta ja auttaa vaikkapa uusien ystävyyssuhteiden luomista, mutta se voi myös olla levotonta ja malttamatonta aikaa. Keuhkojen toiminta voi puhututtaa!  Ajateltavaa: "Tietämättömyytensä tietäminen on tiedon korkein aste. - Laozi -


Rapu

Jos Kaksosissa riekuttiinkin sinne tänne, Rapu-vaihe kääntää huomion mm. kotiin, perheeseen ja turvallisuuteen samoin kuin hoivaamiseen, auttamiseen ja ruokkimiseen. Se miltä minusta tuntuu, voi olla hyvin tärkeällä sijalla arjen valinnoissa, mutta tunteet voivat myös olla hyvin ailahtelevia. Tämä ei ole vaihe, jossa käännytään ulospäin tai ryhdytään uusiin asioihin vaan tässä varmistellaan jo olemassaolevia perustuksia, jotta ne olisivat tarpeeksi mukavat ja turvalliset. Rapu-vaihe koettelee vatsaa. Ajateltavaa: Jos haluat nähdä sankareita, katso heitä, jotka vastaavat vihaan rakkaudella.- Itämainen sananlasku.


Leijona

Siinä, missä edellinen 2,5 vuotta kestävä Rapu-vaihe käänsi katseen sisimpään, Leijona-vaiheessa halutaan nousta valokeilaan. Katse on ulospäin ja ilmassa voi olla fiiliksiä siitä, että haluaisi saada jotakin näkyvää aikaan - ja vielä sellaista, josta saisi mainetta ja kunniaa tai vähintäänkin tulisi nähdyksi ja kuulluksi. Kaikenlainen luovuus ja itseilmaisu voivat nousta tärkeälle sijalle, samoin myös pelit, leikit (leikkimielisyys) ja lapset. Voit löytää itsestäsi yllättävää draaman tarvetta.
Leijona-vaihe voi altistaa mm. sydämen ja verenkierron ongelmille, mutta tämä riippuu sekä synnynnäisistä alttiuksista että muista samanaikaisista kuvioista. Ajateltavaa: Suuret ihmiset eivät koskaan tunne itseään suuriksi,pienet ihmiset eivät koskaan tunne itseään pieniksi. - Kiinal. sananlasku


Neitsyt

Neitsyt on vaihe, jossa laskeudutaan hoveista (Leijona) takaisin maan pinnalle ja nautitaan taas arjen pienistä rikkauksista kuten työ ja rutiinit. Ravinto- ja terveysasiat voivat olla pinnalla ja kiinnostuksen kohteina. Neitsyt-vaihe voi myös olla täydellisyydenkaipuista tai kriittistä vaihetta, joskin se tarjoaa myös erinomaisen vaiheen asioiden hiomiseen ja parantamiseen. Ethän sorru vaatimaan itseltäsi ja muilta liikaa? Hyväksythän myös epätäydellisyyden? Neitsyt-vaihe voi rasittaa mm. suolistoa.
Ajateltavaa: Huolestuminen on mielikuvituksen väärinkäyttöä.

Vaaka

2,5 vuotinen Vaaka-jakso koetaan monesti miellyttävänä. Jakso suosii sosiaalisuutta, harmonisuutta ja tasapainoa. Saatat olla hyvin kiinnostunut vaikkapa kodin sisustamisesta, muodista tai ulkonäön kohentamisesta. Myös tunne-elämää värittää tasapainon, oikeudenmukaisuuden ja ristiriidattomuuden tarve, joskin Vaaka-vaiheen aikana voit löytää itsestäsi myös ihan uudenlaista päättämättömyyttä ja jahkailua. Vaaka-vaiheessa haluat olla parisuhteessa vaikka muuten olisitkin kuinka vannoutunut sinkku tahansa. Vaakaan liitetään terveydellisesti mm. verensokeri. Ajateltavaa: Rakkaus on paradoksien ystävä ja se ilmenee loputtomina eri muotoina ja hahmoina. Voit sanoa siitä miltei mitä tahansa ja olet luultavasti aina oikeassa.


Skorpioni

Sosiaalisen ja miellyttävän Vaaka-vaiheen jälkeen onkin aika tehdä syopeasti iväsukellus "valosta pimeyteen" (huomaa lainausmerkit). Ekstroverttius kääntyy introverttiuteen. Yksinolon tarve voittaa edellisen vaiheen sosiaalisuuden ja tunteet voivat olla hyvin intensiivisiä ja mustavalkoisia. Katse on käännetty sisäänpäin ja elämä voi olla jollakin tavalla hyvin yksityistä ja yksinäistäkin -tosin useimmiten omasta valinnasta. Psykologiset sfäärit ja asioiden ja elämän tarkoituksen ymmärtäminen voi olla missiona. Skorpioni-vaiheessa kiinnitä huomiota eritoten suoliston toimintaan ja myrkkyjen poistumiseen elimistöstä. Ajateltavaa: Kohtalonsa kärsiminen, ymmärtäminen ja rakastaminen merkitsee lopulta sen omiin käsiin ottamista. Joka tapauksessa vain sillä tavalla voi tehdä elämästään mielekkään. - Pierre Bernault

Jousimies

Ja taas mennään edellistä iloisempiin energioihin. Näkökulmien laajentaminen on pääpointtina tavalla tai toisella: matkustelemalla, opiskelemalla, tutustumalla eri aatemaailmoihin.. Voit havaita itsessäsi vahvan vapauden tarpeen ja halun kaataa liian ahtaaksi käyneitä rajoja riskeistä välittämättä. Toisaalta voit myös olla hyvinkin moralistinen ja omata liiankin tiukkoja asenteita sekä myös jakaa ajatuksiasi liialliseen rehellisyyteen asti (kanssaihmiset ei aina välttämättä kestä sellaista). Jousimies-vaiheessa esille voivat nousta mm. maksan ja lonkkien alueen ongelmat. Ajateltavaa: Hyvä opettaja ei ohjaa sinua viisautensa huoneeseen, vaan ohjaa sinut oman viisautesi kynnykselle. - Gahlil Gibran

Kauris

Kauris-vaihe on suorituskeskeinen vaihe. Tunne-elämä voi olla hyvin säntillistä, kontrolloitua ja vanhoja kaavoja noudattavaa. Kauris-vaiheessa sitoudutaan eikä irrottauduta, kunnioitetaan vanhaa eikä hypitä uuteen. Kauris-vaihe voi myös olla työkeskeinen ja tunnustuksentarpeinen, jopa ystävyyssuhteiden kustannuksella. Kauris-aika on hyvä jakso toteuttaa niitä suunnitelmia, jotka ovat aiemmin jääneet haaveen tasolle. Liiallinen suorittaminen voi altistaa mm. luuston ja nivelten ongelmille.
Ajateltavaa: Älä täytä elämääsi pelkillä vuosilla, täytä vuodet elämällä.

Vesimies

Ryhmätietoisuus, verkostoituminen ja sosiaalisuus ovat tunnussanoja jaksolla, jolloin progressiivinen Kuu on Vesimiehessä. Aika suosii myös yksilöllisyyttä ja omaperäisyyttä. Voit kyllä olla ryhmässä, mutta et tasapäisessä vaan sellaisessa, jossa jokainen saa näyttää omaa erilaisuuttaan. Kapinointi, muutoksenhalu, vanhan muuttaminen voivat olla näkyviä teemoja myös. Muutoksen ajan teemoissa hermosto voi olla kovilla. Muista siksi myös rauhoittuminen. Ajateltavaa: Kaikki ihmiset tahtoisivat muuttaa ihmiskunnan, mutta kukaan ei halua muuttaa itseään.- Leo Tolstoi -


Kalat

Kalat-vaiheeseen uimalla pääset mukaan luovuuden ja intuitiivisuuden maailmaan. Totuttelet herkkyyteen ja tunnet tarvetta päästä suurempaan kosketukseen sisimmän minäsi ja universumin kanssa. Kalat-vaihe voi olla hyvin sisäänpäinkääntynyt ja alitajunnan osuus (unet, unelmat, haaveet) nousee arkitodellisuutta vahvemmin esille. Ihmissuhteet voivat toimia peileinä enemmän kuin muissa Kuun merkeissä. Saatat innostua esim. vapaaehtoistyöstä. Kalat-vaihe koettelee nilkkoja ja jalkateriä. Ajateltavaa: Jokaisella pisaralla, jolla on elävä yhteys mereen, on osallisuus myös meren voimaan.- Mahatma Gandhi -

.