Syövästä voi selviytyä - Yhdeksän polkua yllättävään paranemiseen

05.12.2020

Syövästä voi selviytyä - Yhdeksän polkua paranemiseen -kirjan kirjoittaja Tohtori Kelly A. Turner on integratiiviseen onkologiaan erikoistunut tutkija ja psykoterapeutti, joka on koko uransa ajan tehnyt töitä syöpäpotilaiden parissa." Kun perinteinen lääketiede on tehnyt kaikkensa syövän voittamiseksi, voi sairastuneella vielä olla toivoa. Syövästä voi selviytyä -kirja tarjoaa uusia näkökulmia niille, jotka etsivät vaihtoehtoja täydentämään perinteisiä syöpähoitoja.

Tohtori Kelly A. Turner on tutkinut yli tuhat tapausta, joissa vakava syöpä on vastoin odotuksia parantunut. Hän esittelee yhdeksän avaintekijää, jotka yhdistävät näitä odottamattomia parantumisia. Niiden avulla Turner innostaa kaikkia valjastamaan elimistön valtavan itseparantamiskyvyn aktiiviseen käyttöön. Kirja sisältää myös paljon syöpäpotilaiden kannustavia selviytymistarinoita."Lupasin esitellä teille kirjoja, joista saa valtavasti uskoa ja toivoa. Yksi niistä on tämä Turnerin kirja. Itseäni ilahduttaa Turnerin vankka koulutus ja kokemus syöpäpotilaiden parissa, joka antaa asioille uskottavuutta.Turner määrittelee syövän kehon äärimmäisenä epätasapainotilana. Elimistö on kuormittunut niin, että kehon oma korjausjärjestelmä ei enää pysty viemään elimistöä takaisin tasapainoon. 

Turnerin mukaan on tärkeää ymmärtää, että kyse ei ole ulkoapäin tulevasta hyökkäyksestä kehoa vastaan (vaikka toki stressi, karsinogeenit jne. ovat altistavia tekijöitä) vaan kyse on elimistön omasta reaktiosta. Siten syöpää vastaan ei pidä taistella vaan enemmänkin pyrkiä sovintoon sen kanssa yrittäen ymmärtää, miksi elimistö alkoi hyökätä itseään vastaan. Sotia ei lopeteta ampumalla takaisin vaan tekemällä sovinto.

Turnerin mukaan sairaus ei ole pelkkä ongelma tai joukko oireita vaan prosessi, joka mahdollistaa ihmisenä kasvamisen. Syöpä on kehon, mielen ja sielun kutsu muutokseen. On aika keskittää energiat vastustamisen sijasta uuden rakentamiseen ja aloittaa elämänsä tärkein ihmissuhde, suhde itseen.

Turner itse kertoo aikoinaan vakuuttuneensa kirjasta Andrew Weil: Spontaneous Healing (ilmestynyt suomeksi nimellä Keho tekee ihmeitä: kuinka kehosi saavuttaa luontaisen kykynsä pysyä terveenä ja parantua itsestään). Hän ihmetteli, miksi tällaisista tapauksista ei kerrottu laajemmin, kun niitä kuitenkin tapahtui paljon. Niinpä Turner päätti kirjoittaa niistä myös itse. (Ja oikeastaan itselläni on aivan sama pyrkimys tämän blogini avulla). Hän päätti jatkaa tutkimuksiaan asiasta tohtorin väitöskirjaan asti, jotta parantumiset saisivat ansaitsemaansa julkisuutta.

Yli tuhat haastattelua odottamattoman remission kokeneiden keskuudessa sai Turnerin kokoamaan listan kaikille selvityjille yhteisistä tekijöistä. Yhdeksän, kaikilla toistuvan selviytymyskeinon lista oli:-

- Muuta ruokavaliosi perinpohjin
- Ota vastuu omasta terveydestäsi
- Noudata intuitioasi
- Käytä kasvisrohdoksia ja ravintolisiä
- Vapauta tukahdutetut tunteet
- Kehitä myönteisiä tunteita
- Ota vastaan ympäristön tuki
- Syvennä henkisyyttäsi
- Vahvista elämänhaluasi

Kirjassaan Turner korostaa samaa asiaa kuin itse haluan korostaa tässä blogissa. Lääketieteelliset hoidot ovat tarpeen eikä kyseisen listan noudattaminen missään nimessä tarkoita virallisen lääketieteen hylkäämistä. Kumpaakin tarvitaan, sekä omia konsteja että lääketiedettä.

Turhan toivon herättäminen oli myös asia, jota Turner mietti, mutta tuli sitten johtopäätökseen, että turhia toiveitakin pahempaa on, että parantumisista ei puhuta lainkaan. Lisäksi hän miettii, mitä tarkoittaa "turha toivo". Sehän tarkoittaa, että ihmisten annettaisiin uskoa johonkin, mikä ei ole totta. Tuhannet paranemiset ovat kuitenkin totisinta totta ja siksi Turner haluaa etsiä ja jakaa uusia näkökulmia ja tapoja syövän hoitamiseen ja parantumiseen. Hän rohkaisee ihmisiä etsimään uusia tapoja vaalia terveyttään, halusivat he sitten ehkäistä syöpää, olivat perinteisessa syöpähoidossa tai etsivät uusia hoitovaihtoehtoja perinteisen hoidon epäonnistuttua.

Referoin kirjasta noita yhdeksää selviytymiskeinoa, mutta jos asia kiinnostaa enemmän, kannattaa tietenkin lukea Turnerin kirja itse. Ja netistä löytyy onneksi rajattomasti lisätietoa kustakin kohdasta.MUUTA RUOKAVALIOSI PERIN POHJIN

Ruoka olkoon lääkkeesi ja lääke ruokasi. - Hippokrates

Jo Hippokrates oli vakuuttunut siitä, että ravinto pystyy palauttamaan kehon sopeutumiskyvyn, tasapainon ja terveyden. Kirjaan haastatellut, parantuneet olivat lähes poikkeuksetta tehneet seuraavat muutokset: 

- sokerin, lihan, maitotuotteiden, valkoisen viljan ja jalostettujen elintarvikkeiden
  voimakas vähentäminen tai kokonaan pois jättäminen
- kasvisten ja hedelmien osuuden voimakas lisääminen
- luomuruoan valitseminen
- suodatetun veden juominen

Aivan erityisesti kirjassa nostetaan esille sokerin haitallisuus ja tämän olen itsekin lukenut monesta muustakin lähteestä. Syöpäsolujen sokeriaineenvaihdunta on huomattavasti nopeampaa kuin normaaleilla soluilla. Tähän perustuu mm. PET-kuvaus, jossa juodaan ensin sokeriliuosta ja jossa sitten kuvaus etsii aktiivisimmat pisteet (eli syöpäsolut). Huomaathan, että myös hiilihydraatit ovat sokereita.

Tähän kohtaan lisäisin itse myös muistutuksen ulkoilun tärkeydestä. Muistan lukeneeni tutkimuksen, jossa vähintään puoli tuntia päivässä ulkoilevat syöpäpotilaat selvisivät huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä kuin muut. (Toki tässä voi miettiä, olivatko ulkoilevaan kykenevät alunperinkin parempikuntoisia. Palaan tähän ehkä myöhemmin kun etsin ja löydän kyseisen tutkimuksen). OTA VASTUU OMASTA TERVEYDESTÄSI

- Toiminta on kaiken menestyksen avain. - Pablo Picasso

Englannin sana patient (potilas) tulee latinan sanasta pati. Se on taivutusmuoto sanasta patior, jonka merkityksiä ovat kärsiä, sallia ja alistua. Nykyäänkin potilaiden odotetaan alistuvan ja ikäänkuin antavan oman terveytensa kaikki avaimet lääkäreille. Tai niinkuin viisas poikani sanoi: Sinua ei voi parantaa kukaan muu kuin sinä itse (mutta tämäkään tosiasia ei siis millään tavalla sivuuta lääketieteellisten hoitojen osuutta). Alistuva potilas nousee aktiiviseksi toimijaksi oman terveytensä puolesta. Turnerin tutkimusten mukaan selviytyneet ovat poikkeuksetta niitä "hankalia potilaita", jotka ajattelevat myös itse ja kyseenalaistavat asioita.Paranemisprosessiin kuuluu myös halu tarkastella omaa elämäänsä ja valmiutta tehdä tarvittavia muutoksia, vaikka ne olisivat emotionaalisesti raskaita ja veisivät aikaa. 

On myös oltava valmis kohtaamaan vastustusta ja arvostelua omista valinnoistaan. Vastustus voi tulla ulkoapäin, mutta se voi tulla myös ihmisen sisältä. Sisäisen vastarinta ottaa yleensä pelon tai epäuskon muodon ja se on yksi niistä esteistä, joita jokainen sairastunut joutuu ylittämään.Pelkoenergiat estävät elimistön omaa paranemisprosessia ja saavat solut hälytystilaan. 

Avuttomuuden tunne heikentää immuunijärjestelmää ja vähentää omia mahdollisuuksia. Parantuneita tutkittaessa on huomattu, että "vastuun ottaminen omasta terveydentilasta" on lähes kaikkia paranemistapauksia yhdistävä tekijä.Turner neuvoo tekemään seuraavanlaisia toimenpiteitä:

- etsi itsellesi luottolääkäri, joka ei hermostu kysymyksistä (Suomessa tämä ei taida  onnistua) ja arvostaa sitä, että olet ottanut aktiivisen roolin omassa paranemisessasi
- laajenna etsintäsi muihin ammattilaisiin kuten akupunktiohoitajat,      luontaishoitajat, psykologit, ravitsemusterapeutit, energiahoitajat ja hierojat
- opettele etsimään tietoa 
- ota paperi ja kirjoita siihen kolme otsikkoa: keho, mieli/tunteet ja henki.Käytä vähintään 10 minuuttia siihen, että kirjoitat, mitkä asiat elämässäsi vaativat parantamista kulllakin osa-alueella. 
- etsi itsellesi tukihenkilö NOUDATA INTUITIOASI


Elintärkeissä asioissa päätöksen pitäisi tulla alitajunnasta, jostakin ihmisen itsensä sisältä. - Sigmun Freud

Nykyihminen on paljolti lakannut kuuntelemasta sisäistä viisauttaan, ns. kuudetta aistia. Turner itsekin oli yllättynyt kirjaa kirjoittaessaan siitä, miten usein intuitio nousi esille selviytyjien kertomuksissa. Intuitiota käyttäneet olivat sitä mieltä, että keho tietää, mitä se tarvitsee parantuakseen. Samoin monet uskoivat, että keho tietää sairastumisen syyn.

Yksi Turnerin haastattelemista vaihtoehtoparantajista oli havaijilainen Body Talk- hoitaja Maya Karen Sorensen. Hän uskoo vakaasti, että keho tietää, mitä parantuminen vaatii. "Body Talk on nopeaa paranemista, koska sen lisäksi, että keholla on tarve olla kokonainen, se myös tietää, miten olla sellainen. Joskus sitä vain täytyy auttaa palauttamaan yhteys sisäiseen tietoon. Keho voi parantua lähes hetkessä; ihmiset vain luulevat, että parantuminen vaatii pitkän ajan. Energialääketieteen avulla on mahdollista ohittaa tällaiset uskomukset, koska siinä hyödynnetään ihmisen kehon syvempää, synnynnäistä viisautta."

Myös toinen parantaja kertoo: "Jos mielen antaa rauhoittua, se kertoo kyllä, mitä parantumiseen tarvitaan. Meillä jokaisella on sisäänrakennettu tieto siitä. Syöpä on oikeastaan siis vain viestintuoja. Se ei ole minun mielestäni kaiken alku ja loppu. Se tuo viestin, joka kertoo, että jokin on epäsymmetriassa. Kun ihmiselle selviää, mikä kyseinen häiriö on, hän huomaa, miten kehon oma energia alkaa korjata sitä.

"Intuitio voi toimia vaikkapa unien, meditaation tai päiväkirjan kirjoittamisen kautta tai se voi olla vain jokin tuntemus kehossa. Myös onnekkaat "sattumat" ovat intuition tuotetta. Intuitiosta voi olla suunnatonta hyötyä silloin, kun ihminen yrittää selvittää, mikä tietty suunnanmuutos auttaisi juuri hänen kehon, mielen ja hengen kokonaisuutta paranemaan.Intuitiota ei ole tutkittu paljoakaan tieteen avulla, mutta tehdyissä tutkimuksissa on saatu merkittäviä tuloksia.

Ihmisillä näyttäisi olevan kaksi eri käyttöjärjestelmää. Nopea, alitajuinen ja vaistonvarainen ja toisaalta hitaampi, analyyttisempi ja tietoisempi. Intuitiiviset päätökset syntyvät usein nopeasti ja niissä ei näyttäisi välttämättä olevan järkeä.KÄYTÄ KASVIROHDOKSIA JA RAVINTOLISIÄ


Luonto parantaa, ei lääkäri. - Paracelsus, 1500-luvulla elänyt lääkäri

Merkittävin ero sytostaattien ja luontaisvalmisteiden välillä on, että solunsalpaajahoidossa pyritään useimmiten tappamaan syöpäsolut ulkopuolisin voimin, kun taas suuri osa luontaisvalmisteista on tarkoitettu vahvistamaan immuunijärjestelmää, jotta se itse pystyy poistamaan syöpäsolut. Koululääketiede pitää syöpää elimistöön tunkeutuneena vihollisena, kun taas vaihtoehtoparantajat ajattelevat, että syöpä on jotakin, josta keho pystyy selviytymään, kunhan keho-mieli-henki -kokonaisuus on hyvässä kunnossa.

Vaihtoehtoisessa (itse käyttäisin mieluummin sanaa täydentävässä) hoitomuodossa uskotaan, että syöpä voi elää ja kukoistaa vain tietynlaisessa ympäristössä, esimerkiksi sellaisessa jossa energian virtaus on tukkeentunut, josta puuttuu happea ja ravintoaineita tai joka on täynnä bakteereita tai viruksia. Jos ympäristön tila korjataan terveemmäksi, syöpäsolut kuolevat ilman muita toimenpiteitä. 

Toinen syy, miksi haastatellut selviytyneet olivat alkaneet käyttämään ravintovalmisteita, oli elimistön puhdistaminen erilaisista myrkyistä, torjunta-aineista, kemikaaleista, raskasmetalleista, bakteereista, viruksista ja loiseläimistä. Ympäristön kemikaalit lähettävät keholle vääränlaisia viestejä, jotka sekoittavat elimistön järjestelmän ja pahimmassa tapauksessa johtavat sairastumiseen. Mm. erilaiset autoimmuunisairaudet olisivat näiden syytä. Onhan jo selvitetty, että esim. helikobakteeri aiheuttaa mahasyöpää ja papilloomavirus kohdunkaulan syöpää.

Turnerin mukaan syöpäkään ei yksistään ratkea sillä, että otetaan jotakin luontaisvalmistetta. Ne kyllä tuovat elimistöön tärkeitä ravinto- ja hivenaineita ja auttavat elimistöä puhdistumaan ympäristön myrkyllisistä yhdisteistä. Ne eivät kuitenkaan ole ainoa ratkaisu, mutta ne voivat olla puuttuva rengas kohti parantumista.

Kasvisrohdoksista on suhteellisen vähän tutkimuksia siksi, että kasveja ei voi patentoida ja siksi lääketehtaita ei Turnerin mukaan juuri kiinnosta panostaa rahaa tutkimuksiin. Kuitenkin on olemassa tutkimuksia mm. vihreän teen, joidenkin sienien, C-vitamiinin, kurkumiinin ja probioottien tehosta syövän voittamisessa.Kirjassa käydään lävitse muutamia tärkeitä rohdoksia.

1) Ruoansulatusta edistävät valmisteet: ruoansulatusentsyymit, prebiootit ja probiootit
2) Elimistöä puhdistavat valmisteet: sieni-infektiota torjuvat valmisteet, loiseläimiä torjuvat valmisteet, bakteereja ja viruksia torjuvat valmisteet ja maksan puhdistajat
3) Immuunijärjestelmää vahvistavat valmisteet: immuunijärjestelmän vahvistajat, vitamiinit ja hormonitVAPAUTA TUKAHDUTETUT TUNTEET

"Viha on kuin happo, joka vaurioittaa enemmän astiaa, jossa sitä säilytetään,
kuin mitään, minkä päälle sitä kaadetaan." - Mark Twain

Turnerin tutkimuksissa paljastui, että yhdeksästä yleisimmistä, remissioon johtaneesta tekijästä vain kaksi liittyy suoraan ihmisen fysiikkaan (ruokavalion muutos sekä rohdosten ja ravintolisien käyttö). Muut kytkeytyvät henkisyyteen tai tunteisiin.

Tunnetukokset voivat syntyä mistä tahansa menneisyyden tunteista,joista ihminen ei ole päästänyt irti, olivatpa ne myönteisiä tai kielteisiä, tietoisia tai alitajuisia. Yleisimpiä tunteita, joissa ihminen roikkuu, ovat negatiiviset tunteet kuten stressi, pelko, trauma, suuttumus tai suru.

Sadat tutkimukset ovat osoittaneet, ettei stressi liity pelkästään nuhakuumeeseen vaan sydän- ja verisuonitauteihin, autoimmuunisairauksiin ja syöpään. On mm. tutkittu, että erilaiset stressinhallintamenetelmät nostavat elimistön luonnollisten tappajasolujen määrää.

Turnerin haastattelemat nostivat esille erityisesti pelon, joka onkin syöpäpotilaalle luonnollinen tunne. Monet parantajat pitävätkin pelon voittamista ensiarvoisen tärkeänä tehtävänä syövän hoidossa. Pelko on tila, jossa ihminen unohtaa kaikki käytettävissään olevat voimavarat ja pelko salpaa koko energiakentän ja immuunijärjestelmän. Elimistö salpautuu taistele ja pakene -tilaan sen sijaan, että se pystyisi rentoutumaan lepää ja korjaa -tilaan. Kumpikaan tila ei voi olla päällä yhdessä toisen kanssa vaan kyseessä on aina joko-tai tilanne. Hänen haastattelemansa ihmiset korostavat pelosta vapautumista. On esim. tutkittu, että pelokkaat ihmiset eivät pysty tyottamaan luonnollisia NK-tappajasoluja lainkaan.

Turner nostaa esille oman kuolemanpelkonsa käsittelemisen, jonka vaikeus riippuu mm. siitä, uskooko kuolemanjälkeiseen elämään. Selviytyneillä on myös kyky elää hetkessä ilman, että he projisoivat pelkoa tulevaisuuteen. Heillä on kyky sietää epävarmuutta.

Muutama kirjan antama vinkki päästä irti tukahdutetuista tunteista

- pidä päiväkirjaa ajatuksistasi (vrt. kognitiivinen käyttäytymisterapia)
- tee luettelo emotionaalisista kokemuksista
- anna anteeksi joka päivä
- mene stressinhallintakurssille
- mene parantajalle tai terapiaan
- kokeile hypnoosia tai EMDR:ääKEHITÄ MYÖNTEISIÄ TUNTEITA

"Ihmisen elämän tarkoitus on olla onnellinen". - Dalai Lama

Kun tuntee onnea ja rakkautta, fyysinen keho täyttyy syöpää vastaan taistelevista soluista, tunne-elämä vapautuu stressistä ja huolista ja sosiaalisen elämän sekä työelämän ihmissuhteet paranevat. Remission kokeneet pyrkivät päivittäin kokemaan iloa, onnea ja rakkautta.

Kirja nostaa esille, että myös omaa syöpää kohtaan voi tuntea rakkautta, sillä nuokin solut ovat kuitenkin omia solujasi ja taistelemalla käyt taistelua itseäsi vastaan.Positiiviset tunteet auttavat kehoa parantumaan. Ne kytkevät immuunijärjestelmän päälle. Sisäeritysrauhasista erittyy verenkiertoon valtava määrä parantavia hormoneita: serotoniini, oksitosiini, relaksiini, dopamiini ja endorfiinit. Ne mm. alentavat verenpainetta, tehostavat verenkiertoa, syventävät hengitystä, hidastavat ruoansulatusta, voimistavat valko- ja punasolujen toimintaa, vahvistavat luonnollisten tappajasolujen toimintaa, hävittävät infektioita ja poistavat elimistöstä syöpäsoluja. (Jostakin toisesta kirjasta muistan lukeneeni, että jokaisen elimistö käy elämän aikana lävitse monta syöpää, mutta suuren osan elimistö pystyy hoitamaan ilman näkyviä oireita).

On tutkittu, että jo sekin auttaa, jos päättää olla onnellinen 5 minuuttia päivässä. Koko päivää ei kukaan jaksa olla positiivinen. Monet syöpäpotilaat ovatkin melkoisessa noidankehässä, kun ajattelevat, että pitäisi olla onnellinen ja rauhallinen kaiken aikaa voidakseen parantua - ja tuo ajatus kehittää itsessään lisää stressiä. Turnerin haastattelemat selviytyjät korostivat myös kaikkien tunteiden kokemista, mutta myös irtipäästämisen tärkeyttä. Se koskee sekä tunteita, muistoja että myös konkreettisia tilanteita ja ihmisiä.

Erään selviytyneen kirjoittamaa.. " Minä todella otin asian niin, että en olisi saanut syöpää, ellei minulla olisi ollut tarkoitus nähdä jotakin toisin tai auttaa ympäröivää maailmaa tavalla, johon en olisi koskaan kyennyt ilman tätä kokemusta. Eli sen sijaan, että olisin kysynyt "Miksi juuri minä?", sanoinkin aina: "Hyvä on, minä kuuntelen. Mitä minun pitäisi oppia tai mitä minun pitäisi opettaa tässä tilanteessa? Miten minun syöpämatkani voi auttaa tekemään maailmasta paremman paikan? " Tällä tavoin ajattelemalla kuntoutuja tunsi saavansa voimaa sen sijaan, että olisi jäänyt uhrin asemaan.Ohjeita myönteisten tunteiden kehittämiseen:

- aloita jokainen päivä hymyilemällä tai olemalla jostakin kiitollinen
- valikoiva medioiden seuraaminen
- tarkkaile, millaista viihdettä harrastat? - vietä aikaa hauskojen ihmisten kanssa
- ryhdy aktiivisemmaksi
- iltatarkitus (oliko minulla tänään ainakin yksi hyvän mielen hetki)OTA VASTAAN YMPÄRISTÖN TUKI

Köyhyyden tai muun vastoinkäymisen kohdatessa todellisissa ystävissä on varma turva. - Aristoteles

Rakkauden vastaanottaminen auttaa kehoa parantumaan. Rakkauden sanotaan olevan korkeataajuista, terveyttä edistävää energiaa ja sairaasta välittäminen auttaa tätä puhdistamaan energiatukokset ja palauttamaan elintoiminnan tasapainoon. Tutkimuksissa on todettu, että sosiaaliset suhteet ovat jopa tärkeämpiä terveydelle kuin liikunta, ruokavalio, tupakoinnin tai alkoholin käytön lopettaminen.

Vahvojen sosiaalisten suhteiden on todettu pidentävän syöpädiagnoosin jälkeistä elinaikaa merkittävästi, keskimäärin 25 prosenttia. Vastikään julkistetussa tutkimuksessa ympäristön tukea saaneilla rintasyöpäpotilailla kuolemisen todennäköisyys väheni uskomattomat 70 prosenttia (henkilökohtaisesti en kyllä käsitä, miten tätä on voitu mitata).

Parantumisen kannalta ihmisen ei pitäisi tuntea itseään yksinäiseksi. Yksinäisyys on hiljainen tappaja. Kyseessä on kuitenkin tunne, ei niinkään ihmisten määrä. Esimerkiksi on tutkittu, että ihmiset saattavat tuntea olevansa vähiten yksin silloin, kun he konkreettisesti ovat yksin, esim. meditaatiossa tai vaipuneena syvään rukoukseen.

Kirjassa korostetaan myös tukiryhmien tärkeyttä. Toinen saman kokenut todella ymmärtää, mistä puhut. Etkä tule kohdelluksi pelkästään syöpäpotilaana. On myös tärkeää saada kokea rohkaisua ja myötätuntoa. Esimerkiksi maorien terveys määritellään sen mukaan, miten heidän perheensä voi, onko heidän oma elämänsä tasapainossa, mitä he tekevät yhteisönsä hyväksi, miten suvun vanhimmat vaikuttavat heidän elämäänsä ja ovatko heidän lapsensa tasapainoisia ja tyytyväisiä elämäänsä. Maorit uskovat, että kiinteään yhteisöön kuuluminen on keholle tervehdyttävää.

Selviytyjät painottavat myös kosketuksen tärkeyttä, oli koskettaja sitten aviopuoliso, ystävä tai vaikkapa lemmikkieläin. Kirjassa otetaan esimerkiksi Reiki-energiahoito. "Vaikka emme vielä tiedäkään, miksi ja miten se tapahtuu, Reiki-kosketus jollakin tavalla vahvistaa potilaan henkisyyttä ja tajua siitä, että vaikka olemme yksilöitä ja erillisiä olentoja, olemme silti osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Henkisen yhteyden kokeminen mahdollistaa totutuista takertumiskaavoista irti päästämisen, jolloin ihminen vaipuu syvän rentoutumisen tilaan. Siinä tilassa elimistön omat parantumismekanismit kalibroituvat uudelleen, ja keho kykenee itse tehokkaammin korjaamaan kohtia, jotka ovat joutuneet stressin takia epätasapainoon. (Myöhemmin tässä blogissa otan esille fyysikko Johanna Blomqvistin tutkimukset Reiki-energiasta syövän parantumisessa). 

"Eräs selvinneistä kertoi: "Syöpä oli yksi elämäni parhaimmista kokemuksista. Tajusin sen aikana todella paljon asioita, esimerkiksi sen, miten olin siihen asti sanonut elämälle ei. "Moni syöpäpotilas ei kehtaa pyytää apua ja pelkää olevansa vaivaksi. Ihmiset kuitenkin haluavat tuntea olevansa avuksi, se on osa ihmisyyttä. SYVENNÄ HENKISYYTTÄSI

Pahin virhe sairauksien hoidossa on se, että eri lääkärit hoitavat ruumista ja sielua, vaikka ne ovat erottamattomat. - Platon

Fyysinen parantuminen on mahdollista silloin, kun ihmisellä on yhteys johonkin syvempään tai korkeampaan elämänenergiaan, jotka jotkut mieltävät Jumalaksi, toiset kutsuvat sieluksi, kolmas kertoo sitä energiaksi, qiksi tai pranaksi. Henkisiä kokemuksia voivat luoda vaikkapa jooga, meditaatio tai musiikki. Kokemusta kuvataan syväksi universaaliksi rakkaudeksi, joka on ihmisen käytettävissä kaikissa elämäntilanteissa, mutta vain jos aktiivisesti pyrkii yhteyteen. Se on kuin parantava, maanalainen virta, joka ei koskaan tyrehdy, mutta jos haluaa virran parantavan vaikutuksen osakseen, sen ääreen on pysähdyttävä.

Yksi selviytyjistä mainitsee Louise Hayn kirjan Heal Your Bory (Paranna kehosi). Tämä menee ainakin omalle lukulistalleni jossakin vaiheessa. Kirjan mukaan on myös tärkeää ymmärtää, että ihminen on ensisijaisesti henkinen olento, joka asuu väliaikaisesti fyysisessä kehossa. Jos ihminen kokee olevansa vain fyysinen olento, hän etsii parannusta pelkästään fyysisistä keinoista. Sen sijaan henkinen olento ymmärtää psyykkeen vahvan vaikutuksen sekä sairastumisessa että parantumisessa. Jos jättää pitämättä yhteyttä omaan henkiseen puoleensa, keho lopulta kuluu loppuun ja sairastuu.

Monet ovat kuulleet henkiparannuksesta, mutta suurin osa uskoo, että sellainen ei ole mahdollista omalla kohdalla. On olemassa yhtäkkisiä parantumisia, mutta suurin osa parantumisista vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Hiljentyminen on myös tärkeää, jotta voisi kuunnella sisäistä ääntään. Hiljentymisen tapoja voivat olla mm. lenkkeily, meditaatio, jooga, taide jne.. Henkinen energia ei voi virrata kehossa ennenkuin mielessä ryöppyävät ajatukset ovat pysähtyneet.On tutkittu, että meditoiminen lisää elimistön melatoniinin määrää, kun taas useimmilla syöpäpotilailla melatoniinin määrä on alhainen. On myös tutkittu, että säännöllinen meditaatio pienentää stressiin ja ahdistukseen liittyvää aivojen alueiden tiheyttä.

Henkisiä harjoituksia omaan käyttöön:

- syvähengitys
- kävely ulkoilmassa
- opastettu kuvittelu
- opastettu meditaatio
- päivittäinen rukoileminen
- henkisen harjoituksen ryhmät
- Internet-ryhmät

Edellisten harjoitusten tarkoituksena ei ole pelkästään henkinen hyvinvointi vaan myös ruumiillinen terveys. Kun ajatteleva mieli kytkeytyy pois päältä ja henkinen energia alkaa kulkea ihmisen lävitse, fyysisessä kehossa tapahtuu kokonainen joukko terveyttä edistäviä muutoksia: käpylisäkkeestä ja aivolisäkkeestä lähtee verenkiertoon terveyttä edistäviä hormoneita, keho saa enemmän happea, verenkierto paranee, veranpaine laskee, ruoansulatus ja kuona-aineiden eritys tehostuvat ja immuunijärjestelmä vahvistuu, samoin kuin kyky passivoida virheelliset geenit.VAHVISTA ELÄMÄNHALUASI

En usko, että ihmiset etsivät niinkään paljon elämän tarkoitusta kuin kokemusta elossa olemisesta." - Joseph Campbell

"En halua kuolla" -asenne oli selviytyjillä vallitsevana, tosin kirjoittaja täsmentää, että itse asiassa kyse oli "haluan elää" -asenteesta. Syövästä selvinneet eivät tunteneet kuolemanpelkoa vaan heillä oli vahva elämänhalu. He tunsivat, että heillä oli vielä paljon tehtävää maan päällä.

Ihminen ei voi tuntea pelkoa, jos hän on täysin rentoutuneessa tilassa. Todellinen ongelma on jännityksen ja pelon takana. Todellinen ongelma ei ole ajatus siitä, mikä pelottaa. Ongelma on se, että tuntee itsensä avuttomaksi. Kun ongelma on selvitetty, pelko katoaa ja suuri osa jännityksistä myös.

Todella tärkeää on perusluottamus elämän kantavuuteen. Mieli vie kehoa, ei päinvastoin. Vahva elämänhalu saa qin virtaamaan kehoon. Jotta voisi olla innostunut elämästä, ihmisen yleensä pitää päästä yhteyteen syvimpien toiveittensa tai kutsumuksensa kanssa. Monille se tarkoittaa luovuuden palauttamista elämään.

Syöpädiagnoosi on kuin herätyskello. Se saa ihmiset havahtumaan siihen, etteivät kaikki heidän elämänsä osa-alueet enää annakaan heille innostusta. Ongelmana saattaa olla työ, perhe-elämä, avioliitto, yhteisö tai harrastukset. Syövän löytyminen pakottaa ihmiset pohtimaan, mimtä he voisivat muuttaa elämässään, jotta heidän jäljellä oleva elinaikansa tällä planeetalla - olipa se minkä pituinen tahansa - olisi niin miellyttävä ja täynnä tarkoitusta kuin mahdollista. Vahva elämänhalu tarkoittaa, että ihminen on keskittynyt niihin syihin, joiden vuoksi haluaa elää, eikä mieti sitä, että saattaa kuolla aiemmin kuin olisi toivonut.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että syöpäpotilailla vahva torjunta (tautia kohtaan) on merkittävällä tavalla yhteydessä pidempään elinajan ennusteeseen. Kuoleman kieltämisellä voi olla sama vaikutus. Sen sijaan masennuksen on todettu olevan yhteydessä ennenaikaiseen kuolemaan.

Taistelemisesta puhutaan paljon syövän yhteydessä. Jos syöpäpotilaalla on taisteluhalu korkealla, elimistö saattaakin olla stressitilassa, joka heikentää immuunijärjestelmää. Siten taisteluhenki ei ole osoittanut pidempiä elinajan ennusteita. Sen sijaan iloa tuovat asiat kytkevät taistelureaktion pois ja elimistö pystyy korjaamaan itseään. Esimerkiksi vanhuksilla on tutkittu, että sairaudesta riippumatta vahvan elämänhalun omaavat elävät pidempään kuin masentuneet.Jos olet yksi niistä, joiden elämän enemmän vai vähemmän vakituisina seuralaisina ovat tympiintyminen ja masennus tai haluat vain yksinkertaisesti tuoda elämääsi enemmän luovuutta ja innostusta, seuraavassa sinulle keinoja tuoda elämääsi lisää eloa tai sisältöä: 

- kirjoita paperille minkä ikäiseksi haluat elää
- kirjoita itsellesi paras mahdollinen muistokirjoitus, mainitse ikä jonka haluat saavuttaa
- tee lista kaikista syistä, joiden vuoksi haluat elää ja nauttia elämästä
- kokeile kolmivaiheista harjoitusta, joka auttaa sinua löytämään kutsumuksesi, apuna         vaikkapa  Rick Jarrow: The Ultimate Anti-Cancer Guide: The Inner Path to Finding your   Work in  the World

Monet odottamattoman remission kokeneet ovat ottaneet aikaa voidakseen katsoa kuolemaa silmästä silmään ja hyväksyä sen väistämättömyyden. He ovat samalla tajunneet, ettei kukaan voi tietää varmasti, milloin he kuolevat - eivät edes heidän lääkärinsä. Sen pohjalta he ovat tehneet merkittävän päätöksen: jollei ole mahdollista ennakoida sitä hetkeä, jolloin jättää fyysisen kehonsa, sen miettimiselle ei kannata uhrata sen enempää aikaa vaan keskittyä kaikkiin niihin asioihin, joita haluaa tehdä niin kauan kuin vielä elää fyysisessä kehossaan.

"Kenellä on terveys, hänellä on toivo. Kenellä on toivo, hänellä on kaikki. " - Thomas Carlyle, filosofi

- Heli / Kuutarha.fi