Astrologia terveysongelmien kartoittajana

 


 


Astrologinen syntymäkartta on mainio väline myös terveysongelmien kartoittamiseen. Koska astrologia ei ole ennustamista, sen avulla ei – onneksi – voi nähdä sairastuuko joku vai ei. Sen sijaan astrologian avulla voi etsiä riskejä sairastumiseen. Riskikään ei kuitenkaan koskaan ole tuomio; myös omilla elintavoillamme on suuri osuus asiaan.

Terveysastrologiaa voikin hyödyntää eräänlaisena kehon kosmisena säätiedotuksena. Kartan avulla voidaan tutkailla, missä elimissä on suurimmat riskit epätasapainoon ja sitä kautta myöhempään sairastumiseen. Kun kuitenkin tiedämme alttiutumme ennalta, pystymme tekemään paljon sen eteen, että emme koskaan sairastuisi.


Astrologian historiaan tutustuneet tietävät, että muinaisina aikoina mm. papit ja lääkärit olivat myös astrologeja. Hippocrates sanoikin aikoinaan, että lääkäreillä, joilla ei ole astrologista tietämystä, ei ole oikeutta kutsua itseään lääkäreiksi. Nykylääketiede on eksynyt valitettavan kauas muinaisesta kumppanistaan astrologiasta. Onneksi yhä useampi lääkäri jopa meillä Suomessa on kiinnostunut virallisen lääketieteen ohella myös täydentävistä hoitomuodoista sekä jotkut myös astrologiasta.


Terveysastrologiaa käsittelevää kirjallisuutta ei valitettavasti juurikaan löydy suomeksi käännettynä, kansainvälinen valikoima on sen sijaan onneksi runsas. Listaan nyt alle muutamia koosteita terveysastrologian pääperiaatteista. Listaa kannattaa kuitenkin lukea tietyllä varauksella muistaen, että kyse on tosiaan vain alttiuksista, ei diagnooseista.PSYYKEN YHTEYS SAIRAUKSIIN

C.G. Jung on jo aikoinaan todennut, että jokaisen yli nelikymppisen jokaisella terveysongelmalla on henkinen alkusyy. Terveys onkin siten seuraus sisäisestä harmoniasta ulkoisten paineiden ristitulesta huolimatta. Siten terveenä pysyvillä on tutkitusti parempi kyky käsitellä asioita, työstää kokemuksiaan ja päästää ikävistä kokemuksista irti. Jos kykyä paineiden työstämiseen ei ole, sairaus voi olla ainoa keino paeta omia sisäisiä ja ulkoisia paineita.

Syntymäkarttahan kuvaa potentiaaliamme, sitä millaisin eväin olemme saapuneet elääksemme ulkoisten vaikutusten (perhe, kulttuuri, ympäristö) alaisena. Kun kartta kuvaa persoonallisuutemme piirteitä, itsetuntoamme, ajatuksiamme, tuntemuksiamme ja käyttäytymistämme, kartta kuvaa myös niitä sairauksia, joihin meillä on alttius henkisten ominaisuuksiemme johdosta. Sanotaan myös, että sairaus on selkeä syy siitä, että omassa elämässä on jotain olennaista vikaa.

Ajatusten ja sanojen omatessa lähes maagisia voimia, on tärkeää tarkastella kriittisesti omia ajatusmalleja; odottaako elämäänsä (ja siten myös terveyteensä) jatkuvasti negatiivisia asioita vai osaako elämään suhtautua luottavaisen positiivisesti ylläpitäen siten samalla myös kehon puolustuskykyä. Se mikä toistetaan tarpeeksi usein ajatusten ja tunteiden tasolla, ilmaantuu usein fyysiselle tasolle ennemmin tai myöhemmin.

Koska yksikään syntymäkartta ei ole tuomio, on ihmisestä itsestään kiinni, toteuttaako samoja kuvioita negatiivisesti vai positiivisesti. Vaikka emme aina voikaan vaikuttaa kohdallemme osuviin ulkoisiin tapahtumiin, voimme vapaasti valita suhtautumisemme niihin. Siten meillä on myös suuri valta siihen, kääntyvätkö haasteet voitoksemme henkisen kasvun muodossa vai aiheuttavatko ne kehossamme häiriötilan.TULKINNAN PERUSPERIAATTEET


Planeetat viitoittavat, mitä elimistössä on tapahtumassa (toiminta, fysiologinen prosessi)

Merkeistä voi etsiä selvennystä siihen, missä prosessi tapahtuu ja miten se ilmenee

Aspektit kuvaavat, kuinka planeetat osallistuvat fysiologiseen prosessiin yhdessä muiden planeettojen kanssa

Huoneet kuvaavat, mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat terveyteen

Transiitit ja proggressiot osoittavat milloin terveysongelmat saattavat tulla ajankohtaisiksi(erityisesti Marsin transiitit voivat laukaista oireet. Myös väliaikainen Yod näyttäytyy usein sairastumisten yhteydessä).


ELEMENTIT

Kartalta kannattaa tarkastaa ainakin seuraavat asiat elementtien suhteen:

1. Kuun elementti (Kuu on tärkeä tekijä lääketieteellisessä astrologiassa siksi että se kuvaa elimistön syklejä)

2. Jokaisessa eri elementissä olevat planeetat ja niiden laatu

3. Planeettojen aspektit

4. Marsin, Saturnuksen, Uranuksen, Neptunuksen ja Pluton transiiti (Mars edustaa tulta, Saturnus maata, Uranus ilmaa ja Neptunus vettä)

5. Huonepainotukset


TULIELEMENTTI (Oinas, Leijona, Jousimies)


Tulielementti liittyy aktiivisuuteen, lämpöön ja energisyyteen ja edustaa mm. ihon väriä, elimistön lämpötilaa ja ruoansulatusta


 • tulielementin puuttuminen tai vähyys kartalla, mahdolliset ongelmat:  alentunut elinvoima, väsymys, heikko ruoansulatus, kalpea iho, rohkeuden ja itseluottamuksen puute

  > tarvitaan runsaasti fyysistä harjoittelua, myös esim. jooga pitää kehon energiat liikkeessä

 • vahva tulielementti kartalla, mahdolliset ongelmat:  loppuunpalaminen, ihottumat, paiseet, kuume, sydänongelmat, tulehdukset, aggressiivisuus

MAAELEMENTTI (Härkä, Neitsyt, Kauris)

Maaelementti viittaa luotettavuuteen, vakauteen ja turvallisuudentarpeeseen. Terveydellisesti maaelementti edustaa luita, ihoa, hampaita, kynsiä ja rustoja.


 • maaelementin puuttuminen tai heikkous näkyy esim. kalpeana ihona, heikkona kestävyytenä, ongelmina solujen tuotannossa, epäkäytännöllisyytenä ja mielipiteen ilmaisun vaikeutena

 • ylikorostunut maa näkyy mm. hitautena, alttiutena tartunnoille, materialismina ja muutosvastarintana

 

ILMAELEMENTTI (Kaksonen, Vaaka, Vesimies)

Ilman elementti liittyy liikkumiseen ja hengitykseen.

 • ilmaelementin puuttuminen tai vähyys kertoo hitaasta liikkuvuudesta, taipumuksesta huimaukseen, pinnallisesta tai nopeasta hengityksestä, hermoston heikkoudesta ja ongelmasta ideoiden ilmaisemisessa

 • vahva ilmaelementti altistaa levottomuudelle, unettomuudelle, hermostuneisuudelle, sydämentykytyksille ja nopealle hengitykselle. Ongelmana voi olla myös kuivat iho, hauras luusto ja kynnet, aikaiset ikääntymisen merkit


VESIELEMENTTI (Rapu, Skorpioni, Kalat)

 

Veden elementti liittyy joustavuuteen niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Vesielementti hallitsee kehon nesteitä ja makuaistia.

 

 • heikko vesielementti: tunteettomuus, nesteiden vähyys kehossa, myrkkyjen kertyminen elimistöön
   
 • vahva vesielementti: paleltumat, flunssa, ylipaino, liman kertyminen

   

PLANEETAT

 

AURINKO

 

- peruselinvoima, vitaalisuus, tietoisuus, näkökyky (Lillyn mukaan Aurinko edustaa miehen oikeaa ja naisen vasenta silmää), sydän- ja verenkierto, solukeskukset
 

Aurinkoon liittyviä alttiuksia:

 • hypotermia ja hypertermia

 • mania

 • elämänhalun puute

 • tietoisuuden puute

 • ongelmia sydämen toiminnassa

 • silmäongelmat, erityisen silmien nesteissä

 • perinnölliset sairaudet

 • synnynnäiset sairaudet

Jos oman Aurinkomerkkimme edustaman elivoiman ilmaiseminen on estetty, kehitämme helposti oireita Aurinkomerkkimme edustamissa kehon osissa (myös oppositio-merkissä ja neliömerkeissä)
 

 

KUU

 

- elimistön nesteet (veri, vesi ja seerumi), silmät (naisen oikea silmä, miehen vasen silmä), mahalaukku ja rinnat, limbinen järjestelmä, kehon rytmit, kuukautiskierto, hedelmällisyys, raskaus ja imetys, ravitsemus, tavat, lymfakierto
 

Kuuhun liittyviä ongelmia:

 • tunteisiin pohjautuvat sairaudet
 • syömishäiriöt
 • oksentelu
 • vatsa ja suolisto
 • kuukautishäiriöt
 • ongelmat raskaudessa ja imetyksessä
 • nesteen kertyminen
 • silmäongelmat

MERKURIUS

 

- hermosto, hengityselimet, suonet, kuulo, verbaaliset kyvyt, älylliset kyvyt, näppäryys
 

Merkuriukseen liittyviä ongelmia:

 • hermoston ongelmat, fyysiset ja psyykkiset
 • puheen, kuulemisen ja oppimisen vaikeudet
 • hengityselinten ongelmat
 • kehon yhteistoiminnan ongelmat

   

VENUS

 

- kilpirauhanen, munuaiset, homeostaasi, hormonaalinen toiminta, suonet

 

Venukseen liittyviä terveysongelmia:

 • lisääntymiselinten sairaudet

 • munuaisen ja rakon ongelmat

 • eturauhasongelmat

 • nautinnonhaluisuus (mm. ruoka ja seksi)

 • diabetes

 • hormonaaliset epätasapainotilat

 • verentungos, turvotukset

 • hyvänlaatuiset kasvaimet ja kystat

 • suonten ongelmat

   

 

MARS
 

- veri, adrenaliinirauhaset, immuniteetti, tulehdustaudit, ruumiinlämpö, seksuaalisuus, hemoglobiini ja veren fibrogeeni, valkosolut

 

Marsiin liittyvät ongelmat:

 • tulehdukset

 • kuume

 • särkytilat

 • iho-ongelmat, ihottumat

 • seksuaaliset ongelmat

 • immuunipuolustuksen ongelmat

 • haavat

 • leikkaukset tai leikkausta vaativat ongelmat


   

JUPITER
 

- maksa, haima, isot aivot (vasen, aivojen toiminta, muisti), moraali, veren virtaus valtimoissa, maksan metabolismi

 

Jupiterin kuvaamat terveysongelmat;

 • paino-ongelmat
 • hyvälaatuiset kasvaimet
 • veren ongelmat
 • halvaukset

 • pitkäaikaiset sairaudet, esim. tuberkuloosi

 • maksan rasvoittuminen

 • maksan ongelmiin liittyvä hyperglykemia

 • käyttäytymisongelmat

   SATURNUS

   - luusto, nivelet, hampaat (erityisesti takahampaat) iho, luutuminen, kuulo yhdessä Merkuriuksen kanssa, kalkkeutuminen, vanhenemisen ongelmat, perna


   Saturnukseen liittyvät terveysongelmat:

   • krooniset iho-ongelmat

   • lihasten ja nivelten heikkous

   • hampaiden ongelmat

   • masennus

   • Parkinsonin tauti

   • hiusten oheneminen, kaljuuntuminen

   • heikko verenkierto

   • hidastuneet elintoiminnot

   • krooniset sairaudet

   • alilämpö

   URANUS

   - hermosto, sähköiset impulssit, kehon yhteistoiminta, kuljetusjärjestelmät


   Uranukseen liittyvät terveysongelmat:

   • spasmit

   • shokki

   • krampit

   • revähdykset

   • sydämen rytmihäiriöt

   • Asperger ja Autismi

   • ADHD

   • motorisen yhteistyön ongelmat (koordinaatio)

   • äkilliset sairaudet, onnettomuudet

   NEPTUNUS

   - lymfakierto, käpyrauhanen, umpilisäke, oikea aivopuolisko, kalvojen läpäisevyys


   Neptunukseen liittyvät terveysongelmat:


   • allergiat

   • riippuvuudet

   • autoimmuunisairaudet

   • epäselvät tai virheelliset diagnoosit

   • myrkytykset

   • lääkeyliherkkyydet

   • krooninen uupumus

   • horros ja kooma

   • hallusinaatiot ja tietoisuuden tason häiriöt

   • psyykkiset sairaudet

   • Alzheimerin tauti   PLUTO

   - lisääntymiselimet, suolisto, solutuotanto, kudosten muodostuminen, syntymä, kuolema


   Plutoon liittyvät terveysongelmat:

   • märkäpesäkkeet

   • pahanlaatuiset kasvaimet

   • myrkkyjen kertyminen elimistöön

   • pakkomielteet

   • vaikeita leikkauksia vaativat sairaudet

   • proteesit, implantit, amputaatio   MERKIT

    

    

   Oinas-Vaaka
    

   Oinas : Pää, aivot, pään alueen verenkierto, pään iho, kasvot, adrenaliinirauhaset

   Mahdollisia terveysongelmia:

   • loppuunpalaminen
   • päänsäryt ja migreenit
   • kuumeet
   • silmäongelmat
   • depressio silloin kun toimintarmo on estetty
   • onnettomuudet, eritoten pään alueella
   • adrenaliinin erityksen ongelmat
   • stressiperäiset sairaudet
   • leikkausta vaativat ongelmat


   Vaaka : munuaiset, metabolismi, emäs-happotasapaino, haiman Langerhansin saarekkeet

   Mahdollisia terveysongelmia:

   • munuaisongelmat, munuaiskivet, munaisten infektiot

   • heikko munuaisten toiminta > silmäongelmat, päänsäryt, iho-oireet

   • hyperglykemia

   • metabolinen oireyhtymä

   • sukupuolitaudit

   • raudanpuuteanemia
   Härkä-Skorpioni


   Härkä – kurkku, suu, niska, ääni, kilpirauhanen, välikorva

   Mahdolliset terveysongelmat:

   • korvan, kurkun ja nielurisojen ongelmat

   • niskavaivat

   • kilpirauhasen ongelmat

   • sydänvaivat

   • kasvainten muodostuminen   Skorpioni – eturauhanen, lisääntymiselimet, paksusuoli, virtsatiet, kehon jätteiden eritysjärjestelmät (nenä, peräsuoli, hikirauhaset)

   Mahdolliset terveysongelmat:

   • ongelmat kurkussa, nenässä ja sydämessä

   • suoliston ongelmat

   • peräsuolen haavaumat, kasvaimet

   • lisääntymiselinten ongelmat

   • vaikeat sairaudet

   • pahanlaatuiset kasvaimet

   • pakkomielteinen käyttäyminen

   • kriittiset leikkaukset

   Kaksoset-Jousimies


   Kaksoset – käsivarret, kädet, olkapäät, keuhkot, hermosto, hengityselimet, elimistön putket ja yhdistäjät, kapillaarisuonet, kateenkorva

   Mahdolliset terveysongelmat:

   • keuhkojen ongelmat, krooninen yskä

   • hengityksen ongelmat, astma

   • olkapäiden, käsivarsien ja käsien ongelmat

   • tukkeumat suonissa

   • kuulemisen ongelmat

   • puheen ongelmat

   • oppimisen vaikeudet

   • kapillaarisuonten ongelmat (Raynaudin oireyhtymä)   Jousimies – reidet, lonkat, pakarat, maksa, haima, lonkkahermo, isot aivot (vasen puolisko), umpieritysrauhasten ja hermoston yhteistoiminta, selkäytimen alaosa


   Jousimieheen mahdollisesti liittyvät terveysongelmat:

   • lonkka- ja reisivammat

   • iskias

   • aivojen ongelmat, sekä psyykkiset että fyysiset

   • urheiluvammat

   • keuhkojen ongelmat, tuberkuloosi   Rapu-Kauris

   Rapu – vatsa, ruoansulatuselimet, aivokalvot, vatsakalvot, sydämen ja keuhkojen kalvot, luuydin, rinnat, kohtu ja munasarjat, kehon nesteet, aivolisäke


   Ravun merkille tyypilliset terveysongelmat:

   • poskionteloiden ym. limakalvojen ongelmat

   • nesteen kertyminen

   • ongelmat synnytyksessä ja imettämisessä

   • vatsan ja ruoansulatuksen ongelmat

   • rinnan alueen sairaudet

   • diabetes


   Kauris – luusto, hampaat, nivelet, rustot, iho, polvet, sappirakko


   Kauriille tyypilliset terveysongelmat:


   • iho-ongelmat (kuiva iho)

   • luiden ja luutumisen ongelmat

   • hammasvaivat

   • kuurous (liittyen korvan pieniin luihin)

   • aivolisäkkeen kasvaimet

   • Parkinsonin tauti

   • depressio   Leijona-Vesimies


   Leijona – sydän, verenkiertoelimistö, selkäydin, silmät, solukeskukset


   Leijonaan liittyviä terveysongelmia:

   • sydänvaivat

   • selkäytimen ja selkärangan ongelmat

   • silmien ja näkökyvyn ongelmat

   • ongelmia solujen tuotannossa


   Vesimies – nilkka ja pohje, verenkierto, kehon sähkötoiminta, solujen aineenvaihdunta, silmän verkkokalvo, kehon kuljetusjärjestelmä

   Vesimieheen liittyvät terveysongelmat:

   • laskimo-ongelmat

   • kylmä hiki (hermoston ongelma)

   • herkkyys ilmanpaineen vaihteluille > psykologiset vaihtelut

   • Aspergerin syndrooma

   • skitsofrenia

   • ataxia

   • krampit, levottomat jalat, tahattomat liikkeet

   • MS-tauti

   • Parkisonin tyyppiset oireet

   • verenkierto-ongelmat   Neitsyt-Kalat
   Neitsyt – suolisto, hermosto, ruoansulatusentsyymit, maksa, perna


   Neitsyille tyypillisiä terveysongelmia:

   • ahdistuneisuus

   • jännittyneisyys

   • ruoansulatusongelmat (ärtynyt suoli, koliikki jne..)

   • maksan toiminnan häiriöt

   • hengityksen ongelmat

   • suonikohjut

   • palleatyrä


   Kalat – jalat, varpaat, käpyrauhanen, umpilisäke, pohjukaissuoli, lymfaattinen systeemi

   Kaloille tyypillisiä terveysongelmia:


   • jalkavaivat

   • auto-immuunisairaudet

   • tunteisiin liittyvät ongelmat

   • alentunut libido

   • herkkyys säteilylle ja magneettisille kentille

   • allergiat

   • riippuvuudet

   • myrkytykset

   • sieni- ja virusinfektiot

   • krooninen väsymysoireyhtymä

   • unihäiriöt

   • hallusinaatiot

   • oireet, joita on vaikea diagnosoida

   • psykosomaattiset oireet

   • Alzheimerin tauti   Lähteet:
   A Handbook of Medical Astrology, Jane Ridder-Patrick
   Medical Astrology, Healing for 21st Century, Marcia Starck


   Kirjoittanut: Heli